En vän blev kallad ”jävla blatte” av en väktare, tyvärr hade hen inget våldsmonopol i ryggen.

Angående våldsmonopol.

För några veckor sedan blev en vän till mig kallad ”jävla blatte” av en väktare. Tyvärr hade hen inget våldsmonopol i ryggen som stöttade henom, inga speciallagar som tillät henom att ”omhänderta” någon eller bruka våld. Tvärtom, om hen hade visat någon form av ilska inför orden så hade hen troligen blivit omhändertagen på grund av ”aggressivitet” eller avhyst från platsen, ty sådan var situationen.

Vissa menar att polisen, som alla andra, ska ha rätt att skydda sig mot tillmälen. Nå, det må vara sant, men de kanske inte ska använda sina befogenheter i sin polisroll för att hantera personliga vendettor.Vanliga medborgare har inte den möjligheten, varför ska då vissa ha det bara för att de råkar ha ett visst yrke.

Jag vet att situationen jag refererar till överst rör sig om en väktare och inte en polis, men problematiken är densamma. Våldsmonopolets befogenheter måste användas med yttersta försiktighet, och minsta överträdelse måste fördömas och hanteras.

Man kan väl slingra in sig hur mycket som helst i att kille kanske var full och att han kanske var aggressiv, att det kanske var polisens plikt att omhänderta honom. Men bevisbördan här ligger på polisen, polisen måste visa att de agerade rätt utifrån sitt uppdrag och inte bara använde sina befogenheter för att de personligen hade blivit kränkta.

Fotoförbud i tunnelbanan.

En annan sak jag tänkte på apropå filmen med kontrollanterna som överfaller en kvinna är det här med att filma i tunnelbanan. Enligt MTR är det tydligen förbjudet att filma, fotografera och spela in ljud inom tunnelbanans område:

TV-inspelningar, filminspelningar, fotografering eller liknande inom tunnelbanans område får endast ske efter tillstånd av MTR Stockholm.

Detta tycker jag är väldigt märkligt med tanke på att tunnelbanan, även om den för närvarande är i MTR:s regi, faktiskt är statlig egendom som är menad att vara till nytta för folket. Att det förekommer lagöverträdelser av personer som verkar inom tunnelbana är ett faktum och detta måste övervakas. Jag tycker tunnelbanan ska ses som allmän plats i det här avseendet, det är helt enkelt en för viktig plats för att man inte ska kunna bevaka poliser, väktare och kontrollanter där. Idag kan väldigt många dokumentera händelseförlopp med sina mobiler och just i fallet tunnelbanan kan det verkligen leda till något bra, alltså att befogenhetsöverskridande kan ledas i bevis och uppmärksammas. Det är otroligt viktigt att vi får använda de instrument vi faktiskt har för att säkra att allmänintresset värnas och väktarkåren bevakas.

Hur ett fotoförbud i tunnelbanan kan anses motiverat förstår jag inte. Få platser är väl så otroligt opräglade av att människor är i intima situationer. Detta handlar uppenbarligen inte om omsorg för resenärerna utan snarare om att kunna avbryta fotograferande och filmande när det inte passar.

Jag undrar även hur mycket detta egentligen betyder rent juridiskt. Jag har aldrig hört om ett enda fall där denna bestämmelse har tillämpats. Minns ni personen som hade filmat några väktare på tunnelbanan med sin kamera och fick sin film förstörd av dem? Det fallet gick ju till domstol och ingenstans sades det något om att han saknade rätt att filma på tunnelbanans område.

Om det är så att förbudet saknar någon slags juridisk tyngd men det ändå skrivs ut på sidan tycker jag att det är skamligt. Företag som sköter så viktiga samhällsnäringar ska inte låtsas att det har befogenheter för att sätta upp förbud som de egentligen saknar, det är bara oseriöst.

Befogenhetsöverskridande.

Intressant text på planka.nu om hur Securitas missbrukar sina befogenheter som biljettkontrollanter. Som biljettkontrollant får man som känt inte hindra någon att gå för att hen saknar färdbevis. Läs texten om hur väktarna har agerat mot Ameth, troligtvis i tron om att han inte vetat något om sina rättigheter.

Vad som gäller är enligt Sl följande:

Biljettkontrollanterna får inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.

Extra intressant är att väktarna har trott sig kunna använda sig av Pl13 för att driva sin sak i domstol. Pl13 står för polislag 13 och polislagen gäller givetvis bara poliser och absolut inte biljettkontrollant, det hör man ju på namnet. Att biljettkontrollanterna försöker lura en ungdom med detta är en sak, men att man försöker dra till med det i rätten är ju genant! Eller ja, det är ju såklart pinsamt att vi har en så ohederlig väktarkår över huvud taget, men det är verkligen märkligt att de tro att de kan komma någonvart med detta i en rättssak, att de tror att domstolen inte har koll på lagen. Eller så har de själva så dålig koll på algen att de faktiskt tror att polislagen innefattar dem vilket också är genant.

En annan sak jag tänkte på att väktarna enligt historien ska ha försökt dölja sina nummer vilket jag ser som ytterst problematiskt. Det är väldigt viktigt att man som medborgare kan identifiera vilka väktare, biljettkontrollanter, poliser och andra myndighetspersoner som man möter i sin vardag är. Det behöver inte innebära att man känner till den privata identiteten, men man ska kunna ha information så att man kan anmäla vad som skett internt och få reda på vem det är om man skulle vilja och kunna dra det till rätten. Att i tjänst försöka dölja sin identitet eller som i detta fall nummer som biljettkontrollant eller polis utan att det finns särskilda skäl till det borde vara ett brott i sig anser jag.