Informera om riskerna med kärnfamiljsliv och graviditet.

Jag tycker et är konstigt, det här att jag inte fått veta så mycket om de risker som finns med en graviditet.

De fysiska risker som finns är för smärta under själva förloppet och sedan de permanenta skador som riskerar att uppstå, skador som sällan är livshotande men som kan leda till smärta och minskad njutning.

Men jag tänker framförallt på de sociala riskerna. Så som barnafödande organiseras i vårt samhälle så följer det med en stor mängd kortsiktiga och långsiktiga sociala risker. Många fall av kvinnomisshandel inleds under en graviditet, troligen för att kvinnan är mer sårbar då och för att det blir mer angeläget för mannen att kontrollera henne när hon bär på deras barn. En viktig del i normaliseringsprocessen när det kommer till misshandel är isolerandet, och gravida kvinnor är lättare att isolera. De förutsätts vara hemma, vila och så vidare. Samma sak gäller kvinnor med små barn.

Sedan finns det en stor risk i att hamna i ett beroende av sin partner, något som ofta sker eller i alla fall förstärks i samband med barnafödande. Beroendet tar sig uttryck på flera sätt, dels att det är svårare att få ihop livet med ett barn och att en kanske behöver vara två, dels att det är dyrt att ha barn och dels att de vid en eventuell separation kan bli relevant med vårdnadstvist. Alla dessa tre faktorer gör att det blir mycket svårare att lämna en man som misshandlar en.

Visst kan en skaffa barn utanför en sådan kontext, men det är dessvärre både ovanligt och inte heller helt accepterat i samhället. Det finns bland annat juridik som gör att endast två personer kan vara ”föräldrar” till barnet, något som avsevärt försvårar en eventuell alternativ familjebildning.

Jag tycker att vi ska börja ta riskerna med kärnfamiljsliv och graviditet på större allvar, och gärna informera om dem på ett tidigt stadium, så att folk kanske kan fatta ett mer medvetet beslut om hur de ska leva sina liv.