Ask.fm om politiskt våld.

Tror du på att använda våld mot liberaler? Eller bara i antifascistiskt syfte?

Alltså för mig handlar det inte om att specifika personer ska bemötas med våld, utan om att skydda vissa ideal med de medel som för tillfället krävs. Krävs inte våld ska våld heller inte användas, och det våld som används ska alltid vara så sparsamt som möjligt. Det är inte en fråga om moral, om att vissa människor ”förtjänar” våld, utan om taktik. I vissa fall tror jag att våld är nödvändigt för att värna vissa ideal, och då tycker jag att det ska använda. Detta tycker för övrigt de flesta, eftersom nästan alla försvarar våldsmonopolet som just bygger på att våld används för att försvara vissa ideal, det vill säga lagen.

När fascister demonstrerar för sina vidriga människofientliga ideal på våra gator är det viktigt att göra motstånd, men om de bara hade suttit hemma med sina unkna åsikter hade jag liksom inte brytt mig. Jag ser inte heller något syfte med att bruka våld mot någon random liberal tönt, däremot emot den liberala staten när den hotar oss, till exempel när polis och/eller militär brukar våld mot oss. Dessa personer utövar i sin yrkesroll den liberala statens våld, oavsett vad de själva ha för politisk färg.

Jag tänker också att det våld som kan komma på fråga främst är motstånd för det våld som kommer drabba de som kräver sig rätt. Till exempel vid ockupationer av fabriker/bostäder så brukas ju i regel inget våld mot någon person, men när sakerna ska tas tillbaks till sin enligt den liberala demokratin ”rättmätiga ägare” så används det såklart våld från polisens sida. Då tycker jag att det är motiverat att försvara sig. I sådana situationer kan ju folk faktiskt välja att ge med sig, så blir det inget våld över huvud taget. Poängen är att det inte handlar om att gå till våldsamt angrepp mot enskilda individer eller grupper utan om att försvara sig mot de angrepp som görs på en när en står upp för sina ideal och kräver sin rätt.