Ask.fm om att hantera svartsjuka.

vad jag förstått har du o isak ej en monogam relation, upplever du någonsin svartsjuka? hur hanterar du det isf?

Jag är noggrann med att skilja på vad jag behöver av hen i vår relation och en vilja till exklusivitet. I mina ögon så är exklusivitet något en behöver om en känner sig otrygg i relationen. Jag tänker att en ofta känner sig mer otrygg i kärleksrelationer eftersom dessa är så oerhört laddade i vårt samhälle och eftersom det pågår så mycket spel mellan de personer som ingår på ett helt annat sätt än i vänskapsrelationer. En vänskapsrelation kan vara intensiv och oerhört viktig, men en blir sällan svartsjuk om någon har en annan vän eftersom det i regel finns en annan tillit och öppenhet i vänskapsrelationerna.

Delvis så försöker jag att själv dekonstruera vad en kärleksrelation är, för att göra det mindre laddat och därmed bli mindre svartsjuk. Bland annat så brukar jag inte diskutera eller tänka på Framtiden tillsammans med Isak på samma sätt som jag gjorde med mitt ex. Det är klart att vi diskuterar vår vardag och så vidare, men vi har inget gemensamt livsprojekt som vi ombesörjer. Detta gör att jag inte känner att det vore en katastrof om relationen tog slut på samma sätt, eftersom mitt liv inte centrerar kring den. I detta så är såklart beslut som att jag inte ska skaffa barn en viktig del.

Men det handlar såklart inte bara om ens egen inställning utan om hur en har det tillsammans. Jag är noggrann med att ta reda på vad jag behöver i vår relation för att kunna känna mig trygg och förmedla det. Centralt här är öppenhet med känslor och tankar som rör relationen, omtanke och tillit. Om jag känner att detta finns är det inte så jobbigt om Isak också träffar andra, eftersom det inte gör att jag känner mig hotad på samma sätt.

Men jag tänker nog att det viktigaste är inställningen till vad en kärleksrelation är; jag tänker inte att jag och Isak ska vara ihop för evigt, jag tänker att vi har det bra nu och kan vara tillsammans så länge det fortsätter vara just så. Jag försöker helt enkelt att betrakta vår relation mer som jag skulle betrakta en vänskapsrelation, även om det såklart är svårt att göra fullt ut.

Ask.fm om politiskt våld.

Tror du på att använda våld mot liberaler? Eller bara i antifascistiskt syfte?

Alltså för mig handlar det inte om att specifika personer ska bemötas med våld, utan om att skydda vissa ideal med de medel som för tillfället krävs. Krävs inte våld ska våld heller inte användas, och det våld som används ska alltid vara så sparsamt som möjligt. Det är inte en fråga om moral, om att vissa människor ”förtjänar” våld, utan om taktik. I vissa fall tror jag att våld är nödvändigt för att värna vissa ideal, och då tycker jag att det ska använda. Detta tycker för övrigt de flesta, eftersom nästan alla försvarar våldsmonopolet som just bygger på att våld används för att försvara vissa ideal, det vill säga lagen.

När fascister demonstrerar för sina vidriga människofientliga ideal på våra gator är det viktigt att göra motstånd, men om de bara hade suttit hemma med sina unkna åsikter hade jag liksom inte brytt mig. Jag ser inte heller något syfte med att bruka våld mot någon random liberal tönt, däremot emot den liberala staten när den hotar oss, till exempel när polis och/eller militär brukar våld mot oss. Dessa personer utövar i sin yrkesroll den liberala statens våld, oavsett vad de själva ha för politisk färg.

Jag tänker också att det våld som kan komma på fråga främst är motstånd för det våld som kommer drabba de som kräver sig rätt. Till exempel vid ockupationer av fabriker/bostäder så brukas ju i regel inget våld mot någon person, men när sakerna ska tas tillbaks till sin enligt den liberala demokratin ”rättmätiga ägare” så används det såklart våld från polisens sida. Då tycker jag att det är motiverat att försvara sig. I sådana situationer kan ju folk faktiskt välja att ge med sig, så blir det inget våld över huvud taget. Poängen är att det inte handlar om att gå till våldsamt angrepp mot enskilda individer eller grupper utan om att försvara sig mot de angrepp som görs på en när en står upp för sina ideal och kräver sin rätt.