Politiskt våld.

När en diskuterar politiskt våld så får en ofta frågan hur mycket våld som är rätt att använda i olika situationer. Detta bygger på en stor oförståelse om vad våld som politisk metod är.

Det finns gott om personer som förtjänar att straffas för sin politiska gärning, men jag tror inte på att hämnas för hämndens skull. Jag har inget behov av hämnd, jag vill se ett bättre samhälle. Våld är inte en fråga om rättvisa, utan det är en av många metoder en kan använda kampen för att uppnå detta. Det är inte den mest önskvärda metoden, men ibland är det den enda metoden.

När jag talar om politiskt våld menar jag inte främst våld mot enskilda personer, utan snarare våld mot demonstrationer och så vidare. Att hålla en blockad för en nazistmarsch, att pressa bak en polislinje eller kasta vattenballonger på den är exempel på politiskt våld, men det lär inte vara någon som blir särskilt skadad. Våld mot egendom, typ att ockupera hus, produktionsmedel och så vidare är också politiskt våld.

wpid-IMG_20131223_001306.jpg

När jag går på demonstration är jag i regel redo att slåss. inte för att jag tycker att det är så jävla kul att slåss eller något liknande, utan för att jag vet att det kan komma att bli nödvändigt för att försvara mig själv. Jag vet att det finns en risk att utsättas för attacker från såväl polis som högerpersoner, och därför går jag till demonstrationer med detta i bakhuvudet. Jag är såklart glad att jag sluppit använda våld. Personer det används våld mot är liksom inga personer som bara ”har en åsikt”, utan människor som aktivt organiserar sig för och uttrycker åsikten att alla människor inte är lika mycket värda. Ingen bryr sig om att någon sitter hemma på sin röv och tycker grejer, det som är relevant är aktiv politisk handling, till exempel att med kniv och andra vapen attackera en antirasistisk demo. Det handlar inte om ”åsikter”, det handlar om att möta våld med motstånd.

När en talar om ”våldsvänstern” så låter det som att dessa personer bara är ute efter att slåss. Så är det såklart inte i regel. De flesta som ingår i den så kallade ”våldsvänstern” är för det mesta hela vanliga aktivister, men befinner sig i sammanhang där det ibland kan vara nödvändigt att ta till våld, typ demonstrationer. Ofta blir det tyvärr nödvändigt, då polisen brukar vara dåliga på att skydda vänstern från högerextremt våld och dessutom själva brukar vara ganska duktiga på att använda våld mot vänstern.

Det blir också märkligt att tala om våld utan att definiera begreppet och sätta det i kontext. Vi har ett samhälle som bygger på våld, både strukturellt våld genom till exempel fattigdom och fråntagande, rasism, sexism och andra former av ideologiskt förtryck, men också våld som används mot individer av polis och militär. Det finns mängder av socialt accepterat våld av många olika sorter, och att helt strunta i att förklara vad en menar med våld innan en fördömer det är mer aningslöst och naivt än något annat.

Nazister och rasister är för ett samhälle med mer strukturellt våld. De vill kanske inte utföra det själva, men de vill att det ska åligga statsmakten att bruka ännu mer våld mot rasifierade personer. De ökar också det ideologiska våldet som finns i samhället i form av rasism, alltså det som gör att rasifierade personer får lägre lön, blir misstänkliggjorda, blir utsatta för fördomar och så vidare. Detta är också ett våld som är påtagligt för den som blir utsatt för det. När vi gör motstånd mot rasism och nazism så är det självförsvar och försvar av våra vänner. Vi försvarar oss mot ett samhälle med mer strukturellt våld.

Samhället som det ser ut idag är våldsamt, och vi kommer inte att kunna meditera oss till ett mindre våldsamt samhälle. Det kräver motstånd, och motståndet kommer att kräva våld. Ju mindre våld desto bättre, såklart, men vi kan inte bara acceptera denna situation för att det är ”fel med våld”, när våldet står i full blom överallt omkring oss.

När människor börjar snacka om hur mycket våld enskilda individer ”förtjänar” så har de helt enkelt missförstått vad detta handlar om. De tror att det vi försöker göra är att driva någon slags domstol, dela ut egna straff till människor baserat på deras ”ondska”. Svaret på frågan är att det är irrelevant vem som ”förtjänar” våld och hur mycket, det relevanta är hur vi tar oss till målet; ett samhälle fritt från strukturellt våld. Ju fler som samarbetar desto mindre våld kommer att behövas, så jag föreslår att den liberal som vill minska våldsanvändningen börjar engagera sig i kampen mot kapitalism, rasism, sexism och fascism, så att vi kan få detta överstökat.

Ask.fm om politiskt våld.

Tror du på att använda våld mot liberaler? Eller bara i antifascistiskt syfte?

Alltså för mig handlar det inte om att specifika personer ska bemötas med våld, utan om att skydda vissa ideal med de medel som för tillfället krävs. Krävs inte våld ska våld heller inte användas, och det våld som används ska alltid vara så sparsamt som möjligt. Det är inte en fråga om moral, om att vissa människor ”förtjänar” våld, utan om taktik. I vissa fall tror jag att våld är nödvändigt för att värna vissa ideal, och då tycker jag att det ska använda. Detta tycker för övrigt de flesta, eftersom nästan alla försvarar våldsmonopolet som just bygger på att våld används för att försvara vissa ideal, det vill säga lagen.

När fascister demonstrerar för sina vidriga människofientliga ideal på våra gator är det viktigt att göra motstånd, men om de bara hade suttit hemma med sina unkna åsikter hade jag liksom inte brytt mig. Jag ser inte heller något syfte med att bruka våld mot någon random liberal tönt, däremot emot den liberala staten när den hotar oss, till exempel när polis och/eller militär brukar våld mot oss. Dessa personer utövar i sin yrkesroll den liberala statens våld, oavsett vad de själva ha för politisk färg.

Jag tänker också att det våld som kan komma på fråga främst är motstånd för det våld som kommer drabba de som kräver sig rätt. Till exempel vid ockupationer av fabriker/bostäder så brukas ju i regel inget våld mot någon person, men när sakerna ska tas tillbaks till sin enligt den liberala demokratin ”rättmätiga ägare” så används det såklart våld från polisens sida. Då tycker jag att det är motiverat att försvara sig. I sådana situationer kan ju folk faktiskt välja att ge med sig, så blir det inget våld över huvud taget. Poängen är att det inte handlar om att gå till våldsamt angrepp mot enskilda individer eller grupper utan om att försvara sig mot de angrepp som görs på en när en står upp för sina ideal och kräver sin rätt.

Mer politiskt våld tack.

Greenpeaces aktion mot Forsmark är ju fan i mig asbra, fattar inte varför folk ska klaga. Att ta sig in med en fransk brandbil är ju så jävla värt bara det. Dessutom får de ju fram en god poäng genom att bara komma in på området, något som inte borde vara möjligt med tanke på vilken säkerhet ett kärnkraftverk bör ha.

Sen kan jag väl tycka att det är en lite konstig prioritering att gå på kärnkraften i tider som denna, men vem bryr sig. Jag vill ha lite mer politiskt våld i Sverige, vi är så jävla tråkiga när det kommer till sånt. Mer softa brandbilsaktioner tack.