Att över huvud taget mäta ”invandringens kostnader” är rasistiskt.

OECD har gjort en undersökning om huruvida samhället ”tjänar” på invandringen eller ej. Jag har flera invändningar emot denna rapport. Den första invändningen är mot själva metodiken i undersökningen:

OECD har i sin stora undersökning jämfört vad invandrarhushållen betalar in i skatter och avgifter med vad de kostar i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice.

Är det ena ”värde” människor skapar i samhället det som de betalar in i skatt? Säg till exempel att en invandrare jobbar på en restaurang. Då skapar den personen mervärde för restaurangägaren. Detta är inga pengar hen själv skattar på, betyder det att hen inte har bidragit till samhället. Hen har ju bidragit till att någon annan kan göra en vinst. Dessutom har hen skapat/bidragit till något som har värde i sig självt. Det funkar alltså inte att bara mäta skatt och inkomster till och från hushållen, utan en måste se till andra saker också. Annars skulle ju till exempel arbetarklassen vara den minst ”lönsamma” klassen ur ett samhällsperspektiv, trots att det är dem som får allt att gå runt. Människor med låga löner skulle helt enkelt vara de minst lönsamma i samhället, trots att de kanske utför det viktigaste arbetet. Jag tycker att det är problematiskt att vad människor bidrar med beräknas såhär otroligt banalt.

Men framförallt så tycker jag att det är rasistiskt att ens göra en sån här undersökning.

Vi börjar med: vad är rasism och vad gör OECD:s rapport rasistisk?

Rasism enligt mig är att göra skillnad på människor och människors värde utifrån deras hudfärg, etnicitet eller ursprung. Det som gör OECD:s rapport rasistisk är själva frågeställningen; i vilken typ av samhälle, enligt vilken slags människa, är det relevant att tala om kostnader och vinster av olika grupper av människor? Ett samhälle som värderar människor utifrån pengar. Vidare: vilka grupper är det som utsätts för detta? Det är inte ”etniska svenskar mitt i livet” utan det är invandrare. Det skulle inte kunna vara ”etniska svenskar mitt i livet” för den gruppen ses inte på med samma ögon, de ses närmare bestämt inte som ”grupp” på det sättet, utan som samhällets normaltillstånd. Det är inte på fråga att OECD skulle göra en utvärdering av vad ”etniska svenskar mitt i livet” är värda eftersom de inte tänker på dessa människor på det sättet.

Vissa menar att det är bra att OECD ”bemöter” fördomar kring att invandring kostar mer än vad det ger, men detta kan jag omöjligt hålla med om. Att ens reducera människor till kostnader är det första felet, att sedan undersöka just kostnaden för invandrare är att antyda att det är en rimlig grund för att bedöma invandringens vara eller ickevara på. På det sättet så accepterar en rasisternas världsbild, tar debatten på deras premisser. Istället hade en kunnat skita i att göra någon jävla kostnadskalkyl och bara komma fram till att det är jävligt viktigt att människor får bo där de vill oavsett om de är lönsamma eller inte. En kan liksom ha principer om människors lika värde och sätta dem först, före snack om invandringens kostnader. Då hade denna utredning aldrig behövt göras.

Detta hänger i mina ögon tydligt ihop med talet om att det är så himla bra med arbetskraftsinvandring för att det ”bidrar till samhället” och gud vet allt. Jag har väldigt svårt att se det som något humanistiskt att människor får uppehålla sig här så länge de är lönsamma. Det är snarare ett väldigt cyniskt sätt att betrakta människor på. Att vissa människor, beroende på ursprung, får vara här som medborgare medan andra bara får vara här när de lönar sig är i sig ett rasistiskt resonemang. Det är att göra skillnad på människor och människor, att sätta upp olika villkor för deras liv beroende på var de är födda. Det grundar dessutom för en omfattande exploatering av dessa ”andra klassens” medborgare som måste acceptera sämre villkor, löner och så vidare eftersom de befinner sig i mer prekära situationer och ofta är mer utelämnade till arbetsköparens godtycke.

Att grunda sin argumentation mot till exempel Sd på att invandringen visst är lönsam löser cirka ingenting. Det lär oss bara att se människovärde i termer av siffror, och att dessutom se vissa människor mer i termer av siffror än andra. Vissa människor får behålla sitt människovärde, åtminstone delar av det, medan andra reduceras i termer av ”lönsamhet”.

Hur ser människor som motiverar invandringens vara i termer av ekonomiska vinster på människor som faktiskt inte är lönsamma för samhället? En kan till exempel enkelt tänka sig att en arbetskraftsinvandrare är betydligt mycket mer lönsam än vad en flykting är. Det känns ganska naturligt eftersom människor som flyr ofta kommer från krigshärdar och ofta är väldigt ärrade, både fysiskt och mentalt, vilket såklart gör att sträckan till arbete är ganska lång, till skillnad från arbetskraftsinvandrare som ofta sätter igång att jobba nästan omedelbart. Betyder det att flyktingen i mindre grad förtjänar att hjälpas? Ett gott exempel på vilka horribla slutsatser det leder till att tänka på människor i dessa termer; den som är i mest behov av hjälp är den som i lägst utsträckning får den.

Vissa menar att det inte är ”något konstigt” i att räkna ut kostnader för olika människor. De menar att vi alltid räknar kostnader för till exempel skola, sjukvård, försäkringskassa och så vidare. Det är stor skillnad att räkna ut vad en myndighet behöver för att driva sin verksamhet och att räkna ut vad en specifik människa eller grupp av människor kostar samhället som helhet. Det ena är en nödvändighet för att kunna bedriva verksamhet och hjälpa människor, det andra är ett cyniskt värderande av människor som faktiskt inte behöver göras.