Att över huvud taget mäta ”invandringens kostnader” är rasistiskt.

OECD har gjort en undersökning om huruvida samhället ”tjänar” på invandringen eller ej. Jag har flera invändningar emot denna rapport. Den första invändningen är mot själva metodiken i undersökningen:

OECD har i sin stora undersökning jämfört vad invandrarhushållen betalar in i skatter och avgifter med vad de kostar i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice.

Är det ena ”värde” människor skapar i samhället det som de betalar in i skatt? Säg till exempel att en invandrare jobbar på en restaurang. Då skapar den personen mervärde för restaurangägaren. Detta är inga pengar hen själv skattar på, betyder det att hen inte har bidragit till samhället. Hen har ju bidragit till att någon annan kan göra en vinst. Dessutom har hen skapat/bidragit till något som har värde i sig självt. Det funkar alltså inte att bara mäta skatt och inkomster till och från hushållen, utan en måste se till andra saker också. Annars skulle ju till exempel arbetarklassen vara den minst ”lönsamma” klassen ur ett samhällsperspektiv, trots att det är dem som får allt att gå runt. Människor med låga löner skulle helt enkelt vara de minst lönsamma i samhället, trots att de kanske utför det viktigaste arbetet. Jag tycker att det är problematiskt att vad människor bidrar med beräknas såhär otroligt banalt.

Men framförallt så tycker jag att det är rasistiskt att ens göra en sån här undersökning.

Vi börjar med: vad är rasism och vad gör OECD:s rapport rasistisk?

Rasism enligt mig är att göra skillnad på människor och människors värde utifrån deras hudfärg, etnicitet eller ursprung. Det som gör OECD:s rapport rasistisk är själva frågeställningen; i vilken typ av samhälle, enligt vilken slags människa, är det relevant att tala om kostnader och vinster av olika grupper av människor? Ett samhälle som värderar människor utifrån pengar. Vidare: vilka grupper är det som utsätts för detta? Det är inte ”etniska svenskar mitt i livet” utan det är invandrare. Det skulle inte kunna vara ”etniska svenskar mitt i livet” för den gruppen ses inte på med samma ögon, de ses närmare bestämt inte som ”grupp” på det sättet, utan som samhällets normaltillstånd. Det är inte på fråga att OECD skulle göra en utvärdering av vad ”etniska svenskar mitt i livet” är värda eftersom de inte tänker på dessa människor på det sättet.

Vissa menar att det är bra att OECD ”bemöter” fördomar kring att invandring kostar mer än vad det ger, men detta kan jag omöjligt hålla med om. Att ens reducera människor till kostnader är det första felet, att sedan undersöka just kostnaden för invandrare är att antyda att det är en rimlig grund för att bedöma invandringens vara eller ickevara på. På det sättet så accepterar en rasisternas världsbild, tar debatten på deras premisser. Istället hade en kunnat skita i att göra någon jävla kostnadskalkyl och bara komma fram till att det är jävligt viktigt att människor får bo där de vill oavsett om de är lönsamma eller inte. En kan liksom ha principer om människors lika värde och sätta dem först, före snack om invandringens kostnader. Då hade denna utredning aldrig behövt göras.

Detta hänger i mina ögon tydligt ihop med talet om att det är så himla bra med arbetskraftsinvandring för att det ”bidrar till samhället” och gud vet allt. Jag har väldigt svårt att se det som något humanistiskt att människor får uppehålla sig här så länge de är lönsamma. Det är snarare ett väldigt cyniskt sätt att betrakta människor på. Att vissa människor, beroende på ursprung, får vara här som medborgare medan andra bara får vara här när de lönar sig är i sig ett rasistiskt resonemang. Det är att göra skillnad på människor och människor, att sätta upp olika villkor för deras liv beroende på var de är födda. Det grundar dessutom för en omfattande exploatering av dessa ”andra klassens” medborgare som måste acceptera sämre villkor, löner och så vidare eftersom de befinner sig i mer prekära situationer och ofta är mer utelämnade till arbetsköparens godtycke.

Att grunda sin argumentation mot till exempel Sd på att invandringen visst är lönsam löser cirka ingenting. Det lär oss bara att se människovärde i termer av siffror, och att dessutom se vissa människor mer i termer av siffror än andra. Vissa människor får behålla sitt människovärde, åtminstone delar av det, medan andra reduceras i termer av ”lönsamhet”.

Hur ser människor som motiverar invandringens vara i termer av ekonomiska vinster på människor som faktiskt inte är lönsamma för samhället? En kan till exempel enkelt tänka sig att en arbetskraftsinvandrare är betydligt mycket mer lönsam än vad en flykting är. Det känns ganska naturligt eftersom människor som flyr ofta kommer från krigshärdar och ofta är väldigt ärrade, både fysiskt och mentalt, vilket såklart gör att sträckan till arbete är ganska lång, till skillnad från arbetskraftsinvandrare som ofta sätter igång att jobba nästan omedelbart. Betyder det att flyktingen i mindre grad förtjänar att hjälpas? Ett gott exempel på vilka horribla slutsatser det leder till att tänka på människor i dessa termer; den som är i mest behov av hjälp är den som i lägst utsträckning får den.

Vissa menar att det inte är ”något konstigt” i att räkna ut kostnader för olika människor. De menar att vi alltid räknar kostnader för till exempel skola, sjukvård, försäkringskassa och så vidare. Det är stor skillnad att räkna ut vad en myndighet behöver för att driva sin verksamhet och att räkna ut vad en specifik människa eller grupp av människor kostar samhället som helhet. Det ena är en nödvändighet för att kunna bedriva verksamhet och hjälpa människor, det andra är ett cyniskt värderande av människor som faktiskt inte behöver göras.

15 reaktioner till “Att över huvud taget mäta ”invandringens kostnader” är rasistiskt.”

 1. Jag håller med dig i det du skriver. Men samtidigt är ju kostnads-argumentet något som används av många, och då är det ju viktigt att kunna påpeka att det är felaktigt.

  Sedan är det ju bara att hurra för alla kloka anti-rasister som inte tycker att människoliv och flyktingars rätt till fristad kan mätas i kronor och ören. Det är jättebra. Men vi måste ju övertyga andra också.
  Jag ser inte motsättningen mellan att påpeka att det nu faktiskt råkar vara ”lönsamt” MEN att det egentligen inte bör spela någon roll om hurvida det är det eller inte.

  1. Jag tycker att en måste kunna se över detta och ta diskussionen på en annan nivå också. Tänk om resultatet hade blivit annorlunda, om det visat sig att det var en förlustaffär, vad hade hänt då?

   1. Fast immigrationen i sig ifrågasätts ju inte, den konstateras helt enkelt. Hade det varit en förlustaffär hade det ju undersöks vilka policy changes som en stat bör ta till, fokus ligger ju på state policy gällande hanteringen av immigration, inte på huruvida invandrare ska tas emot eller ej.

    Men jag förstår hur du menar, SD och dylika partier hade naturligtvis fått vatten på sin kvarn och det är naturligtvis kontroversiellt att mäta på det viset rapporten gör.

  2. Hellre ”Det är irrelevant OCH DESSUTOM felaktigt” än ”Det är felaktigt OCH DESSUTOM irrelevant”. Bemöter en argumentet som först och främst felaktigt blir jäkligt knepigt att i efterhand förklara att det är irrelevant.

   (och detta gäller enligt mig även i diskussioner om kön, ”ras” osv. Ja, det finns tusen vetenskapliga undersökningar som visar hur lika vi är varandra på gruppnivå, men FÖRST OCH FRÄMST ska våra personliga identiteter/uttryck inte behöva spela någon roll. Annars kommer de där undersökningarna att fortsätta genomföras och fortsätta att presenteras som nyheter till Jordens döddagar.)

 2. Bra påpekat!
  Sd kommer ändå aldrig vara nöjda för det finns folk som är helsvenskar men som inte ser ut som sd:s norm-individ. De vill ju göra skillnad mellan svenskar och svenskar!!! Idioti är vad det är! Utöver deras vanliga svammel bättrar de på med lite homofobi också. För att verkligen visa hur dumma i huvudet de är! De borde inte få uttala sig offentligt OCH – som du påpekar – man bör absolut inte ge dem något rättfärdigande av deras rappakalja, vilket OECD faktiskt gör.

 3. Applicerbar dikt på både högerpolitikens jakt att eliminera rättigheter för dom som inte drar in tillräcklig profit, & för rasistiska partiers jakt att eliminera rättigheter för dom som inte är tillräckligt ”sd-svenska”.

  First they came for the Jews
  and I did not speak out
  because I was not a Jew.
  Then they came for the Communists
  and I did not speak out
  because I was not a Communist.
  Then they came for the trade unionists
  and I did not speak out
  because I was not a trade unionist.
  Then they came for me
  and there was no one left
  to speak out for me.

  Pastor Martin Niemöller efter Förintelsen.

 4. Du har helt rätt. men jag tycker inte att rapporten gör det du beskriver att den gör. Rapporten undersöker internationell migration utifrån flera aspekter än ”är invandrare lönsamma”. Internationell migration är något som förutspås öka och jag tycker inte att det är underligt, utifrån det ekonomiska system vi befinner och verkar oss i, att man undersöker fenomenet bland annat utifrån ekonomiskt tryck på stater. Det ÄR intressant med en sådan rapport när Europa står inför en situation där vi har brist på arbetskraft. Jag tycker dessutom personligen att rapporten är väldigt intressant.

  Här är en summary av rapporten:http://www.oecdepublishing.org/multilingual-summaries/migr_outlook-2013-sum/index.html

  Från OECDs Generalssekreterares tal vid launchen:

  Many OECD countries, particularly in Europe, continue to face persistently high unemployment and the need to address large fiscal imbalances. Both challenges can give rise to policy pressures with respect to migration. That is why this year’s Outlook aims to shed light on the links between these challenges and international migration.

  Discrimination is a second challenge facing migrants. Our Outlook focuses specifically on this issue. We find that discrimination tends to be much more prevalent than commonly thought. For example, it is not uncommon that applicants with a foreign-sounding name have to fill out twice as many applications as an equally qualified applicant with a non-foreign name for an interview.

  Discrimination hinders labour market integration and limits opportunities to fully contribute to the economic and social progress of the host country. It is not just immigrants themselves that suffer, but the wider economy and society as a whole. And because discrimination is often caused by unfounded stereotypes about immigrants, it is up to governments and individuals to tackle these stereotypesgeneralities by putting the facts on the table and by maintaining a balanced discourse on migration issues.

  International migration flows are essential for the effective functioning of our economies. Even in times of crisis and fiscal constraint, a holistic approach is required to fully reap its full benefits. I hope that this edition of the OECD’s International Migration Outlook will help countries design, promote and implement better policies for migration.

  1. Håller helt med dig, burgschki.

   Dessutom så är OECD knappast så naiva att de tror att värdeskapandet bara mäts genom att titta på skatteinbetalningar. Men det är dels svårt att mäta annat, som inte har en tydlig skala och dels skulle det vara mycket lättare att ifrågasätta sådana mätningar. Så att titta på skatteinbetalningar och utgifter är legitimt, MEN begränsat, något som även OECD förm. skulle erkänna. Tänk på att OECD är trots allt en ekonomisk organisation, så det är nog inte så konstigt att de utgår ifrån nationalekonomiska principer – och att de älskar siffror över allt annat! 😉

   Huruvida det är rasistiskt att mäta invandrares insats eller om en person ska kunna bo varsomhelst eller inte tillhör inte den här diskussionen (viktiga frågor såklart, men är ju inte rapportens ämne!). Om partier som SD ser invandrare som en stor kostnadspost, då är det (enligt min mening) enklaste sättet att motbevisa det just med deras egna metoder. Då har de ju liksom inget giltigt argument längre. Huruvida människor har rätt att bo varsomhelst utan att ha några krav eller förväntningar tillhör väl diskussionen kring nationalstater (migration), vilket iofs är intressant men inte alls inom OECDs kompetensområde.

   1. Men problemet med detta synsätt är ju som Fanny påpekar; vad händer om resultatet hade blivit annorlunda? Ibland kan det faktiskt vara nödvändigt att stå fast vid en princip och inte erkänna vissa typer av argument.

    Vad gör vi annars den dagen SD börjar tjafsa om vad människor med funktionshinder ”kostar samhället”? Eller den dagen de börjar ifrågasätta exakt hur mycket vårdpengar som bör offras på någon som ändå är döende? Ska vi snällt trippa fram på den vägen de stakar ut med detta inhumana tankesätt?

    Sen förstår jag inte heller varför en skulle tro att detta kommer att övertyga någon som är främlingsfientlig till högre tankar om invandring. Eftersom det redan är tydligt att det inte krävs några inbördes konsekventa tankar eller argument för att fortsätta vara rasist så kommer det absolut inte spela någon roll om någon ”bevisar” att vi tjänar på invandringen. Främlingsfientliga grupper kommer dikta ihop och sprida anledningar till varför de inte behöver ta dessa uppgifter på allvar långt innan informationen hinner övertyga en enda liten rasist om invandringens värde. Jag kan ju på rak arm själv fabulera ihop ett par stycken:

    1) Jamen, invandrare som jobbar och betalar skatt har ju tagit jobbet från en _svensk_ som nu måste gå arbetslös istället!
    2) Det här är bara en PK-undersökning, som ljugit ihop alla siffror!
    3) Aha, om det är så här mycket som invandrarna faktiskt skattar, så kan man ju bara tänka sig hur mycket pengar de myglar undan, de svartjobbande små asen!

    Och om vi redan har valt att gå in i den här debatten så blir ju problemet att var vi sen än väljer att försöka dra gränsen för hur löjliga argument vi bemöter så kommer det bara att ses som att vi faktiskt ger oss. De kommer att se det som att just de argumenten var de som vi inte kunde bemöta.

    1. Grejen är ju att en inom Eu säkert har detta som underlag för om vi ska ha invandring eller ej… De är ju fan lönsamhetsfascister, alla ska vara så jääävla lönsamma och duktiga annars får de inte vara med.

    2. Jag förstår hur du menar men rapportens syfte var inte att bevisa något för främlingsfientliga partier. Rapportens syfte var att undersöka global migration, dels utifrån hur stater mha immigration kan hantera en åldrande befolkning samt hur diskrimineringen av invandrare ser ut i ett samhälle och hur denna kan minska. Hade invandrare visat sig vara ”icke lönsamma” hade rapporten med största sannolikhet pekat på policies som behöver komma till för att vända detta.

     Enligt min åsikt kan man inte stoppa viktig forskning (vilket jag anser rapporten var) bara för att skitpartier kan använda dessa som slagträ i deras debatter.

     Återigen från GS’ tal: International migration flows are essential for the effective functioning of our economies. Even in times of crisis and fiscal constraint, a holistic approach is required to fully reap its full benefits

  2. Bekvämnt att läsa detta inlägg. En får inte låta sin idealism förblinda en från den värld vi lever i trots nu, avsett vilket arbete en lägger ner på att förändra världen. Den klassiska tonårsidealismen gör sig dessvärre påmind på tok för ofta, och förhindrar ett seriöst förbättringsarbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *