Att reflektera över en avslutad relation är att hedra den.

Jag har tänkt en del på det här med vad en gör efter en relation. Det finns en idé om att en inte kan bli sårad över vad ens tidigare partner gör efter att relationen är avslutad. Detta stämmer såklart till viss del, men jag tror att jag skulle bli sårad om någon av mina expartners gick in i nya relationer på vissa premisser.

I mina relationer så har jag blivit utsatt för saker som skadat mig, och som jag har förmedlat till de människor jag har varit i en relation med. Om dessa människor skulle gå in i en ny relation och göra samma sak mot den nya partnern som de gjort mot mig så skulle det visa på att personen inte hade tagit mina ord på allvar eller reflekterat över sitt eget beteende. Det skulle innebära att personen tänkte att anledningen till att det skitit sig var att just jag som individ inte ”passade” för den sortens agerande och inte att agerandet var fel i sig. Detta skulle jag anser vara en förolämpning mot min förmåga att analysera skeenden i relationer.

Jag anser att en bör ta sin partners tankar och känslor på allvar såväl i som efter en relation. Om en direkt återupprepar ett beteende som gett ett icke önskvärt resultat i förhållande till en människa så visar det tydligt på att en inte tog den tidigare relationen på allvar, och inte är villig att försöka undvika att upprepa samma misstag. Det tyder på en syn på relationer som är föga sympatisk.

Att reflektera över en avslutad relation är att hedra den, det är ett erkänna att den var betydelsefull i ens liv och att den påverkade en. Att inte vara villig att göra detta arbete tyder på att en tycker att det är viktigare att upprätthålla sin bekvämlighet och sin självbild än att reflektera över hur en behandlar andra människor, och detta tycker jag säger väldigt mycket om en människa. Det sårar mig om en tidigare partner inte försöker förstå vad som skett mellan oss och varför jag eller vi båda farit illa av det, med tanke på hur mycket arbete jag själv lägger ner för att förstå det och utvecklas av erfarenheten så att jag slipper hamna i samma destruktiva dynamik igen.