Ett förbud mot slöjor riskerar att leda till mer förtryck.

Dennism har skrivit om att man borde förbjuda slöja på offentliga platser. Som argument drar han det gamla vanliga:

Kvinnor som av sina män eller sin familj tvingas att bära heltäckande slöja är offer för religiös extremism och den heltäckande slöjan är ett maktvapen och ett sätt att förtrycka dem och göra dem till slavar.

Säg nu att det skulle vara sant att alla kvinnor som bär slöja tvingas till det av sina män. Jag är helt övertygad om att så inte är fallet. Det rör sig mer om att man blivit uppfostrad i en speciell religion och struktur än att man har blivit direkt tvingad till att bära plagget. Av rent principiella skäl ställer jag mig emot att förbjuda klädesplagg.

Men om det nu skulle stämma att det alltid rör sig om tvång så skulle det nog ändå inte vara en effektiv lösning. För de kvinnor som idag blir tvingade att ha slöja på sig skulle nog få sin rörlighet markant begränsad om slöjan förbjuds på offentlig plats. Jag tror helt enkelt att de som blev tvingade helt sonika skulle bli förbjudna att gå ut.

Det är därför det är så dumt det här med slöj- och burkaförbud. För de personer som faktiskt är förtryckta, de kommer nog inte att bli friare för att de förbjuds ha plaggen på sig. De kommer bara att bli ännu mer begränsade och hållna i hemmet.

Ibland måste man kompromissa. Tillåta vissa element som kan anses vara förtryckande för att kunna få en mer naturlig övergång in i samhället för detta personer.

DennisM avslutar såhär:

Vi måste sluta upp med att av rädsla för att bli kallade för det ena och det andra vägra att ta tag i problem så fort de har minsta anknytning till religion!

Jag håller med honom om det. Vi kan inte acceptera till exempel omskärelse för att det är en del av en religion. Men det funkar inte heller att rakt av förbjuda allt men tycker illa om, man måste se till konsekvenserna och som blivande jurist så tycker jag att man ska inse det. Även om man önskar ett samhälle fritt från kvinnoförtryck så måste man kunna se att vissa lagar inte får den konsekvens man önskat.