Porr igen.

Jag ser att jag har fått en del upprörda reaktioner på det här med porr *ler provokatör*. Skönt att i alla fall ingen tycker att jag moraliserar.

Så nu ska jag förklara lite och reda ut lite frågetecken. Jag tycker inte att porr per definition måste vara förtryckande och exploaterande, däremot anser jag att merparten av all porr idag är det. Detta eftersom porren skildrar män som män och kvinnor som kvinnor, alltså som könsvarelser, alltså det förhållande som är vaggan till alla patriarkala strukturer.

Jag tänker mig att det är väldigt svårt att skapa jämställd porr i ett patriarkalt samhälle utan att ha det som bakomliggande tanke med produktionen. Jag tror alltså inte på kommersiell porr ”anpassad för kvinnor” som då och då lyfts fram som en lösning. Jag anser att jämställd porr måste ta utgång ur ett aktivt kritiserande av patriarkala normer, inte bara ur att en tillgodoser kvinnors efterfrågan. Därav min kritik av att se frågan ur ett konsumentperspektiv.

Jag förstår att det kan vara intressant att försöka skapa jämställd porr och tycker att det är något som ska göras, främst som kritik av porren såsom den generellt ser ut idag men också för att synliggöra normbrytande sexualiteter. Däremot tror jag att porrproduktion som inte har det aktiva syftet att kritisera patriarkala normer är dömda att leda till patriarkala filmer så länge vi lever i ett patriarkat, eftersom patriarkatet är såpass inflytelserikt i hur vi ser på sexuella relationer, även samkönade sådana.

I ett postpatriarkalt samhälle tror jag absolut att det kan förekomma icke normkritisk pornografi som är okej, men tyvärr lever vi inte där än. Tills dess tror jag att det kräver mycket ansträngning att skapa porr som inte reproducerar patriarkala normer.

Jag ser hur det kan vara befriande för kvinnor att konsumera pornografi, på samma sätt som jag ser befrielsepotentialen i S/M-sex. Det tillåter en att släppa tabun kring sexualitet som många går och bär på, det ger utrymme för att resonera kring sin sexualitet med sig själv eller med andra och så vidare. Jag klandrar verkligen inte den kvinna som konsumerar porr. Detta gör inte att jag inte tycker att det är patriarkalt. Hela samhället är patriarkalt, vi måste ändå leva i det och förhålla oss till det och göra motstånd där det är möjligt. Att konsumera porr kan vara ett sätt att göra motstånd mot en kvinnoroll en pådyvlats där en inte ska ha en egen sexuell lust. På samma sätt kan en som kvinna fly patriarkala hemförhållanden genom att ingå i en relation med en man, som troligen också kommer vara patriarkal. Det är också ett motstånd, men ett motstånd som ske inom den patriarkala logiken.

Mitt mål är inte att betrakta porr som ett isolerat problem och avgöra om det fenomenet som sådant är patriarkalt eller inte, utan som ett fenomen som äger rum inom patriarkatet. På samma sätt betraktar jag exempelvis kärleksrelationer; som något som pågår inom patriarkatet och influeras av det väldigt starkt, inte som något är är patriarkalt i sig självt.

Alla fenomen som rör män och kvinnor som könsvarelser som pågår inom patriarkatet måste göra aktivt motstånd för att inte reproducera patriarkatet, till exempel måste en aktivt jobba för jämställdhet i förhållandet om en inte vill ha ett patriarkalt förhållande. På samma vis måste en jobba aktivt med normkritik i skildringar av sex för att inte göra patriarkala skildringar, eftersom vår syn på sex och relationer är såpass formade av patriarkatet.

Jag hoppas att detta redde ut en del. Kan nog vara till hjälp att läsa det här inlägget om min förståelse av patriarkatet om en har problem med detta inlägg.

15 reaktioner till “Porr igen.”

 1. Jag tycker ditt förtydligande här är mycket bra och utvecklar dom frågeställningar jag hade och slätar ut nästan allt där jag var oense med dig. 🙂

  Sen tycker jag det faktiskt finns mycket normbrytande inom även den exploaterande mainstreamporren på många sätt som man inte ser i mainstreammedia i övrigt vad gäller könsrolloer, kvinnlig njutning, kvinnliga kroppar osv. Däremot är det andra normer kring mannen som naturligt dominant osv som är starkare där än i övriga samhället.
  Men ja, den lättingängliga porren är problematisk, dålig och exploaterande, även om den i vissa specifika fall kan vara ”bra” på vissa sätt.

 2. att jag gillar vissa typer av bögporr fick mig att inse att jag tänder på män som objekt och att jag verkligen har noll egenintresse av att identifiera mig själv som ett sådant. Har mycket problem med den allmäna synen på sex där kvinnor förväntas tända på att vara passiva objekt, som är fallet i typ all heteroporr samt mainstream media.

 3. Nu blir jag nyfiken på vad du tänker om detta: http://www.tidningenkomut.se/2013/06/natt-i-rangoon/ – Sexarbetare som drabbas hårt av kriminaliseringen av sexarbete i, i det här fallet, Burma. Men även i tex Frankrike vet jag att det finns studenter som försörjer sig genom att sälja sex (säkert här också, jag är väl naiv). För mig knyter det sig i magen direkt av sånt här – sälja sin kropp, hur fasen kan det vara okej att ändra förutsättningarna så att sådant arbete kan bredas ut ännu mer? Men samtidigt: Bättre med goda villkor så att personerna kan söka sjukvård och kontakta polis – för sexarbetet upphör ju liksom inte genom att det kriminaliseras.

  Kanske kommer detta helt malplacerat nu, sorry, men om du har lust får du gärna skriva nåt om det 🙂

 4. Hur ser du på bögporr? Det är ju något man måste prata om man skall diskutera pornografi i sig. Annars tvingar man väl in synen på pornografi i en heterosexuell matris. Givetvis är den kvinnliga homosexuella porren, till stor del gjord för en manlig blick, så den producerar patriarkala strukturer med hjälp av homosexualitet – så homosexualitet behöver inte nödvändigtvis innebära att man kommer ifrån patriarkala strukturer (intressant nog, så har jag förstått att bögporr är ganska populärt hos kvinnor).

  Men samtidigt är manlig homosexualitet generellt sett hotande för patriarkala strukturer, förmodligen för att manlig homosexualitet gör mannen sexuellt tvetydig, han kan vara ett begärt objekt samtidigt som han begär (samma sak med penetration). Mannen kan således hamna i en för patriarkatet ”feminin” position, trots att han fortfarande man. En sorts motsägelse alltså. Samtidigt kan bögvärlden och även bögporren ”skugga” den heterosexuella världen, genom exempelvis aktiv-passivdistinktionen som nästan bygger upp en parallell struktur med heterosex (aktiv-man, passiv-kvinna). Å andra sidan är den inte lika stabil i bögporren som exempelvis i den heterosexuella porren.

  1. Homoförhållanden och -sex påverkas såklart också av patriarkala normer eftersom de dikterar hur vi ska vara i relationer.

   Både kvinnlig och manlig homosexualitet hotar patriarkala normer eftersom det hotar genusordningen, och därför så pressas den också ofta in i den patriarkala fållan. För kvinnor görs detta genom objektifiering eller avhumanisering, dvs att kvinnorna inte ses som riktiga kvinnor och alltså inte heller som riktiga människor om de är homosexuella och inte kan objektifieras. Jag tänker mig att män främst utsätts för detta genom att en av männen placeras i en feminin och underordnad roll, så att den patriarkala makten fortfarande kan manifesteras. Jag har hört en del om att den som ”tar emot” generellt ses som ”sämre”, vilket jag tänker har att göra med detta.

   1. Visst, till viss del har patriarkala normer en påverkan på män som har sex med män. Det märks kanske framförallt i den överhuvudtaget ganska manliga synen (som social konstruktion, givetvis) på att sex inte alls behöver kopplas med känslor. Men samtidigt bör vi fråga oss hur sådana normer produceras samt reproduceras. De är inte heller likadana i hela samhället skulle jag nog säga (förmodligen skillnader mellan Stockholm och säg Övertorneå). Den frågan kommer göra det också enklare att förändra sådana normer till bättre och befriande normer.

    Och om vi då tittar på manligt homosexuellt beteende, så har det i hög grad påverkats av det heterosexuella förtrycket. Eftersom många män då valde bort längre relationer med andra män på grund av riskerna förknippade med detta, skapades en miljö för kortvariga sexuella handlingar med andra män, ofta med viss anonymitet och utan större emotionellt innehåll. Möjligen är det så att det är fler män som har homosexuella handlingar som ett komplement till heterosexuella relationer (dvs. har sex med män, men skapar kärleksrelationer endast med kvinnor). Dessa kortvariga sexuella möten är inte i linjen med patriarkatets normer, åtminstone så länge de inte leder till längre relationer. Patriarkatet bygger ju på någon form av stabil familjebildning. Dock så har det skett en ”normalisering” av homosexuella relationer, vilket givetvis är positivt, men som dock hotar att homosexuella män accepteras endast om de formerar kärnfamilj (dvs. som heterosexuella, bara samma kön). Dessutom saknas den heterosexuella, patriarkala dynamiken med mannen som den begärande och ”raggande” parten som kvinnan försöker ge ett acceptabelt motstånd mot (för att undvika stämpeln ”slampa”). Inga män är slampor i homovärlden, men det kanske kommer med normaliseringen. Det finns åtminstone delvis andra normer bland män som har sex med män.

    När det gäller lesbiska kvinnor eller snarare kvinnor som har sex med kvinnor och pornografi, så är det ju uppenbart att det inte är hotande, utan snarare njutningsfullt för den manliga blicken. Avhumaniseringen kan vara riktig i den verkliga världen, men det finns också en ”avlesbifiering”, dvs. att kvinnor som har sex med kvinnor aldrig ses som lesbiska, i den meningen att det utesluter sex med män.

    Ja, feminin roll är ett sätt som patriarkala normer upprätthålls i både den manliga gay-världen och gayporren. Samtidigt är rollerna sällan så strikta som i heterosexuella relationer. Även om aktiv-passivdistinktionen finns, så finns det män som både ”ger” och ”tar emot”. Dessutom varierar det över praktikerna. Det återspeglas också i pornografin. Det finns inte heller någon nödvändig identitet, som att vissa typer av män måste vara passiva eller aktiva. Samtidigt är det ju sant att det finns ett visst förakt mot passiva och de är nog förhållandevis mer utsatta för våld och förtryck från heterosexuella. I vissa delar av världen är det ju främst den passive som anses vara den ”homosexuelle”.

    Oj, det här blev långt. Ursäkta.

 5. I ditt förra inlägg skriver du att du tycker att pornografi borde förbjudas.
  Då undrar jag hur man juridiskt ska kunna definiera pornografi på ett rimligt och rättssäkert sätt?
  Är det producentens uppsåt (att erbjuda media som huvudsakligen avser att väcka sexuell lust hos betraktaren) eller betraktarens uppfattning (alltså om betraktarens sexuella lust väcks av den media denne betraktar) som ska styra den juridiska definitionen av vad som ska anses vara pornografi och därmed klassas som olagligt?

  Jag är även nyfiken på hur du själv rent allmänt definierar pornografi?
  Om någon, hypotetiskt, skulle runka till bilderna du postar av dig själv här i bloggen, gör då det bilderna till porr, om nu någon använder dem för att väck sin egen sexlust?

  1. Pornografi är framställningar med syfte att upphetsa. Jag anser att det som ska förbjudas är kommersiell pornografi med skådespelare/modeller. Juridiskt sett kommer gränsfall alltid att finnas, vilket gäller för alla lagstiftning. Det är sådant vi har domstolar till för att avgöra.

 6. Tack för svar!
  Det är alltså att pornografi, enligt din definition i ditt svar, finns på en marknad som är den springande punkten och som du vill att en eventuell lagstiftning ska rikta in sig på?

  1. Tja, vet inte om det är den ”springande punkten” men jag anser att det är ett bra ställe att börja på. Problemet är dock inte att själva porren säljs på en marknad utan snarare att aktörerna får betalt för att medverka.

   1. Ok.
    Men skulle man då ändå kunna hävda att det är just pornografins koppling till penningmarknaden, att de medverkande får betalt och att den resulterande produkten därefter säljs, som är din huvudsakliga invändning?
    Snarare än att skildring av sexuell aktivitet i sig skulle vara något negativt?

    1. Det finns problem även med skildringar av sexuella aktiviteter, men det jag anser bör förbjudas är just kommersiell pornografi med skådespelare/modeller, eftersom jag tycker att en sådan pornografi omöjligt kan vara positiv..

     1. Tack för dina svar, då tror jag att jag förstår vad du menar! 🙂
      Det skulle vara intressant om du kunde utveckla din syn på icke-kommersiella skildringar av sexuella aktiviteter någon gång i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *