Klassahället i sitt esse.

Regeringen har lagt fram ett förslag om att läxhjälp också ska ingå i rutavdraget. Jag vill minnas att man sade att verksamheten var avdragsgill när jag jobbade med läxhjälp också, men det ska i alla fall förtydliga så att det inte kan råda något tvivel om rätten att göra skatteavdrag för att någon ska bedriva privat skolverksamhet med ditt barn.

Jag tänker på skolor i kranskommuner till Stockholm jag jobbat i där det inte funnits pennor i bildsalen, där eleverna inte ens kunnat vara tysta ens tre sekunder, där ett Vg har setts som en nästan ouppnåelig bedrift och där det suckats avundsjukt och beundrande när jag berättat om mina egna, enligt mig inte särskilt imponerande betyg. Kommer de barnens föräldrar att ha råd med läxhjälp nu när det är avdragsgillt? Kanske någon, men definitivt inte alla.

Läxhjälp kanske funkar för den som ligger efter i ett eller två ämnen och som har pengar att betala, men det kan aldrig aldrig kompensera för en dålig skola överlag. Och vad mer är att i en tid när skolresultaten blir alltmer segregerade, där rika områden har höga och fattiga låga, så skjuter läxhjälpen till ännu större klyftor. De som kommer från studievana, välbemedlade hem kommer kunna köpa sig ur kvalitetsförsämringarna i skolan medan de som inte har råd kommer att sitta kvar i skiten.

Strunta i de jävla avdragen och satsa istället på att göra skolan bättre för alla, helst en läxfri skola där lärandet sker på plats och inte i hemmet. Det är viktigt för elever som saknar studievana, studiero och så vidare i sina hem, att så mycket som möjligt av lärandet faktiskt är planerat att ske i skolan. Eller satsa åtminstone pengarna på den ideella läxhjälpsverksamheten som finns tillgänglig för alla ungdomar, också för de grupper som faktiskt behöver det mest.

Nå, vem försöker jag lura? När har denna pissregering någonsin gjort något som kan hjälpa det stora flertalet? Tvivlar på att det någonsin har skett. Allt handlar om att personer som redan har råd att köpa vissa tjänster ska kunna få dessa tjänster billigare, och detta sker såklart på den gemensamma välfärdens bekostnad eftersom skattesänkningar också kostar pengar.

5 reaktioner till “Klassahället i sitt esse.”

  1. Jag tycker inte att de två står i motsats till varandra. Förvisso måste statsbudgeten vara i balans, men inget hindrar ju att de lägger ner tillväxtverket och liknande meningslösa myndigheter för att spara pengar så att läxhjälp kan ingå i RUT-avdraget utan att några skolkostnader måste skäras.

   Nu kommer de naturligtvis aldrig lägga ner varken tillväxtverket eller någon annan meningslös myndighet, eftersom byråkrater alltid har högre prioritet än vanliga medborgare i politikers ögon, men detta beror ju inte på att de styrande politikerna råkar vara borgerliga, utan på att de är politiker.

   1. Nej, inte direkt. Men den skattesänkningspolitik som förts på sista tiden kräver ju som helhet nedskärningar i den offentliga sektorn.

  2. Tja är det inte så att det redan läggs absolut mest pengar/elev i de skolor med lägst resultat. Varför tror du det skulle hjälpa att omfördela ännu mer pengar från skolor med bättre resultat till de med sämre? Det verkar ju uppenbarligen vara något annat än pengarna som är problemet.

   1. Nej, så tror jag inte att det är faktiskt. Man får dels skol- och resurspeng från staten, men skolpengen är ju lika och resurspengen ska ju täcka för det man söker för (t.ex. ett barn med ADHD), annars är det kommunen som avgör hur mkt extra skolan får och det är ju som känt olika. Sedan har alliansen dragit ner på pengarna till skolan generellt, coh det drabbar ju såklart dem som har problem mer än andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *