Samhället är en fars.

Dn rapporterar att Mattecentrum inte får bidrag för att driva sin verksamhet eftersom den kan komma att konkurrera med den privata läxhjälpen, som regeringen alltså beslutat ska finansieras av skattebetalarna genom att få plats under RUT-avdraget. Perverst att det anses rimligt att använda staten som ett sätt att säkra privata företags inkomster, dels genom skatteavdrag och genom att motverka ideella verksamheter.

Uppenbart är att vi som samhälle skulle få ut mer för varje skattekrona om den skulle gå ut i bidrag till den ideella verksamheten, istället för att ges i bidrag till den vinstdrivande vilket är den nuvarande ordningen. Vidare så är det såklart en klassfråga eftersom den läxhjälp som RUT-pengarna ges till ändå bara kommer komma personer som har råd till del, medan den ideella läxhjälpen skulle kunna komma alla till del.

Nå, varje vettig person förstår såklart varför detta är fullkomligt perverst. Jag ville bara uttrycka min sorg över att vi, som samhälle, har kommit till denna farsartade punkt.

Klassahället i sitt esse.

Regeringen har lagt fram ett förslag om att läxhjälp också ska ingå i rutavdraget. Jag vill minnas att man sade att verksamheten var avdragsgill när jag jobbade med läxhjälp också, men det ska i alla fall förtydliga så att det inte kan råda något tvivel om rätten att göra skatteavdrag för att någon ska bedriva privat skolverksamhet med ditt barn.

Jag tänker på skolor i kranskommuner till Stockholm jag jobbat i där det inte funnits pennor i bildsalen, där eleverna inte ens kunnat vara tysta ens tre sekunder, där ett Vg har setts som en nästan ouppnåelig bedrift och där det suckats avundsjukt och beundrande när jag berättat om mina egna, enligt mig inte särskilt imponerande betyg. Kommer de barnens föräldrar att ha råd med läxhjälp nu när det är avdragsgillt? Kanske någon, men definitivt inte alla.

Läxhjälp kanske funkar för den som ligger efter i ett eller två ämnen och som har pengar att betala, men det kan aldrig aldrig kompensera för en dålig skola överlag. Och vad mer är att i en tid när skolresultaten blir alltmer segregerade, där rika områden har höga och fattiga låga, så skjuter läxhjälpen till ännu större klyftor. De som kommer från studievana, välbemedlade hem kommer kunna köpa sig ur kvalitetsförsämringarna i skolan medan de som inte har råd kommer att sitta kvar i skiten.

Strunta i de jävla avdragen och satsa istället på att göra skolan bättre för alla, helst en läxfri skola där lärandet sker på plats och inte i hemmet. Det är viktigt för elever som saknar studievana, studiero och så vidare i sina hem, att så mycket som möjligt av lärandet faktiskt är planerat att ske i skolan. Eller satsa åtminstone pengarna på den ideella läxhjälpsverksamheten som finns tillgänglig för alla ungdomar, också för de grupper som faktiskt behöver det mest.

Nå, vem försöker jag lura? När har denna pissregering någonsin gjort något som kan hjälpa det stora flertalet? Tvivlar på att det någonsin har skett. Allt handlar om att personer som redan har råd att köpa vissa tjänster ska kunna få dessa tjänster billigare, och detta sker såklart på den gemensamma välfärdens bekostnad eftersom skattesänkningar också kostar pengar.