Mer om surrogatmödraskap.

Igår var det någon som skrev till mig på twitter att denna tycker att det är ”fantastiskt” att en kan hyra en livmoder, apropå grejer jag skrivit om surrogatmödraskap. Jag tänker att det säkert finns många som tycker det är fantastiskt att de kan köpa sig rätten att våldta en kvinna, det betyder inte att det är en bra grej.

Det talas om kvinnors fria val, om att vissa kvinnor faktiskt vill bli surrogatmödrar. Som om det var det det handlade om. Det en glömmer med ett sådant perspektiv är maktaspekten. Vilka är det som blir köpta som surrogatmödrar? För det mesta är det fattiga kvinnor. För mig är det mer relevant att värna om dessa kvinnor än om de kvinnor vars högsta dröm eventuellt är att föda någon annans barn. Precis på samma sätt som jag är mer intresserad av de kvinnor som lider av prostitution än av de kvinnor som inget hellre vill än att sälja sex. Dessutom handlar det inte bara om just dessa kvinnor, det handlar om synen på kvinnokroppen i samhället som helhet. Ska den vara en handelsvara? Ska den kunna exploateras på det sättet? Nej, jag tycker inte det.

Vidare har jag fått invändningar i stil med ”men om två kvinnor hyr ut sina livmödrar till varandra, vem ska straffas då”, och jag undrar bara: varför skulle någon vilja göra något sådant? Varför ska vi anpassa vår lagtext efter sådana extremfall? Det känns rimligare att utgå från det som faktiskt generellt är fallet. Den här typen av ”argument” som bygger på att gå in i de mest absurda exempel och fråga ”hur skulle du tillämpa din lag i det här fallet?”, och jag har väl minst sagt svårt att se syftet med det. Ja, jag kan väl tycka att det är viktigare att skydda utsatta kvinnors rätt från att deras kroppar exploateras än att skydda två kvinnors rätt att samtidigt bära varandras barn, men det är ju bara jag. Alla lagar kan vridas och vändas i det absurda, i slutänden är det en fråga för jurister som ju är experter på att författa och tolka lagtext.

Jag tycker att surrogatmödraskap ska vara olagligt på samma sätt som prostitution, det vill säga att köparen är den som ska straffas eftersom det är köparen som sitter i en maktposition. Jag tycker att straff ska utgå oavsett om den som bär barnet bor utomlands eller inte, det borde vara ganska lätt att kontrollera.

Nej, jag tror inte att det hjälper fattiga kvinnor i Indien om ideellt surrogatmödraskap tillåts i Sverige, snarare skapar det en större acceptans för att nyttja den typen av tjänster oavsett plats och övriga omständigheter. Ideellt surrogatmödraskap är dessutom knappast oproblematiskt, det kan finnas extremt mycket press även i det. Eftersom egna barn anses vara så viktigt för många så är det inte alls svårt att tänka sig en situation där en person ingår i en sådan överenskommelse under press. Vidare så kan en ändå erbjuda olika former av ersättning, till exempel bekosta dyra levnadsvanor under graviditeten.

Folk frågar hur en ska genomföra ett sådant förbud. Det är inte särskilt svårt, idag i Sverige har vi i praktiken redan ett förbud. För att kunna genomföra surrogatmödraskap så måste det dels ske en operation, dels någon slags juridisk överenskommelse. Det handlar om att en helt enkelt inte låter sjukvården i Sverige bistå med den typen av ingrepp och inte godkänner den typen av avtal juridiskt. Sedan kommer det såklart ändå att finnas möjligheter att göra det, men det kommer inte att äga någon juridisk giltighet och därför kommer surrogatmodern har rätten på sin sida. Jag skulle också kunna tänka mig en situation där en som surrogatmoder kan få ut skadestånd från den som köpt tjänsten. Jag tror nog att just detta är ett område som är ovanligt enkelt att lägga under juridisk kontroll.

10 reaktioner till “Mer om surrogatmödraskap.”

 1. Jag tycker att det är helt fantastiskt att det är möjligt att genomföra en graviditet även om kvinnan inte är kapabel att genomgå den själv. Rent faktiskt tycker jag att det är fantastiskt, ett steg på vägen att frigöra oss våra kroppar. Varje framsteg är ett framsteg. Däremot håller jag med dig om att det idag inte går att implementera detta utan att det isåfall blir på fattiga kvinnors bekostnad.

   1. Ja, det är ju ett steg emot att man slipper vara gravid själv för att få barn. Däremot påverkar det ju någon annan negativt, och det är ju inte bra. Men utvecklingen i sig ser jag som positivt.

    1. Fast nu känns det som att du letar efter saker att argumentera emot och tolkar negativt med flit. Vad tror du att jag menar är positivt? Vad tror du jag menar med ”Däremot håller jag med dig om att det idag inte går att implementera detta utan att det isåfall blir på fattiga kvinnors bekostnad.”?

 2. Jag blir lite arg på feminister som hyllar surrogatmödraskap.
  På samma sätt som män inte har rätt till sex har inte kvinnor rätt till barn. Även om man naturligtvis bör sympatisera mer med ofrivilligt barnlösa än män som inte får ligga.

  Det går ändå inte att komma ifrån det faktum att prostitution och surrogatmödraskap är likartat eftersom båda handlar om att lägga ut sin egen kropp till förfogande på en marknad.

  Insemination är lite mer gråzon antar jag. Det kan jag tycka är ok, men enbart om det bygger på frivillighet utan kontant ersättning.

 3. Håller verkligen med. Tycker det är skrämmande hur många, annars vettiga, människor som är för surrogatmödraskap på grund av naivitet och någon slags altruistisk idé. Jag tror knappt det ens är möjligt. Så nej, surrogatmödraskap ska förbjudas för vad det är; handel med kvinnors kroppar. Bra skrivet.

 4. Jag har absolut inget tolkningsföreträde eftersom jag redan har barn. Med det sagt så lägger jag fram min åsikt som helt kan ignoreras pga nämnda anledning ovan.
  Frågan är svår. Jag ogillar exploateringen av kvinnors kroppar och det maktspel som sker då rika tar vad de vill ha på de fattigas bekostnad. Samtidigt är surrogatmödraskap en väg ut ur den värsta fattigdomen för många. Jag tror att det blir svårt att helt förbjuda det utan att förbättra levnadsvillkoren för de allra fattigaste. Måhända att en förbättring av levnadsvillkor indirekt löser problemet. Om en inte längre känner sig desperat utan ser en dräglig framtid framför sig, minskar incitamentet att ta till drastiska överlevnadsmetoder. Då skulle surrogatmödraskap inte längre handla om exploatering och maktutövning utan det skulle verkligen vara ett fritt val.
  Om de fattiga kan få bättre levnadsstandard skulle inte heller lika många kvinnor överlag välja surrogatmödraskap för att få barn då det skulle vara väldigt dyrt. Det skulle helt enkelt kosta mer som det borde.

  Jag tycker alltså att surrogatmödraskap som idé är okej så länge en inte utnyttjar kvinnor i nöd för att få det. Mitt lösningsförslag tar tid och jag är väldigt kluven till hur en ska hantera surrogatmödraskap fram tills att alla fattiga hamnat på en dräglig nivå. En skulle kunna förbjuda det helt fram till att människor är mer jämlika för att då införa det igen.

 5. All forskning och alla framsteg som sker runt graviditet anser jag som positiva då de kan användas som steg mot att vi blir mer oberoende av våra kroppar. Nu är vi fortfarande beroende av någon annans kropp, men jag ser det som en möjlighet att vi i fortsättningen tar det steget längre. Det fungerar ju som sagt inte i samhället vi lever i idag, däremot tycker jag att framsteget i sig är positivt, även om det som sagt inte används positivt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *