Löwengrip och feminismen.

Jag har funderat lite på det här med Löwengrip och feminismen. Människan har ju fått för sig att basha på feminismen, vilket knappast är förvånande med tanke på att det stärker hens ”personliga varumärke”.

Jag bara undrar: varför är det så viktigt för vissa att Löwengrip är feminist? Jag har så svårt att begripa det. Det är inte som att feminismens legitimitet hänger på om Löwengrip kallar sig feminist eller inte.

Jag har också svårt för det här skuldtyngda pressandet. Ni kommer inte kunna tvinga in någon i att vara feminist, och jag tycker inte att det är något en ska göra även om det vore möjligt. Feminism ska vara ett val, inte något en tvingas in i.

Men det jag tycker är märkligast är nog hur folk lyfter fram att Löwengrip liksom vore en mer passande feminist än andra kvinnor, eftersom hen är en ”stark kvinna” och så vidare. Ungefär som om det fanns kvinnor som var mer ”passande” för feminism. Jag gillar inte den här idén om att en kvinna kan bete sig mer eller mindre ”feministiskt” i sitt liv. Vad som gör en till feminist är inte ens val av karriär, familj eller liknande utan ens värderingar och vad en väljer att göra politiskt.

För vad händer med alla andra kvinnor när vi lyfter fram Löwengrip som någon slags feministisk förebild trots att hen aldrig uttrycker feministiska värderingar? Vad händer med de kvinnor som dagligen kämpar för ett jämställt samhälle, men som inte har möjligheter att skapa ett lika självständigt liv som Löwengrip?

Jag tror att vi måste lägga mer fokus på de val en gör i livet och mindre på hur en ”god” feministisk livsstil skulle kunna se ut. Jag tror inte på att lyfta fram Löwengrips eller någon annan kvinnas liv som ett feministisk ideal att sträva efter i sig, utan vi måste lägga fokuset på den politiska gärningen. Och Löwengrips politiska gärning är långt ifrån feministisk. Även om hen är en ”stark kvinna” och kanske en förebild för många ”unga tjejer” så använder hen sin makt på högst ofeministiska sätt. Det är detta vi måste se och förhålla oss till.

Löwengrip kan vara hur självständig som helst, det fråntar inte det faktum att hen gång på gång uttalar sig antifeministiskt och misogynt. Att försöka värva en sådan kvinna till feminismen för att hen är en ”förebild” eller liknande tror jag är kontraproduktivt. Vi bör inte lägga det fokuset på individer och deras livsstil, för det skapar jävligt skeva ideal av hur en feminist ska vara och bete sig.

Vem är antifeminist?

Ibland när en diskuterar med människor som är kritisera mot feminismen så kan de mena på att de minsann visst är feminister, men att de är liberalfeminister eller ”klassiska feminister” (mer om denna ettikett här). Vissa vill mena på att de ”definitionsmässigt” är feminister då de är liberaler som tror på alla människors lika värde.

Jag hyser inga tvivel om dessa människors övertygelse om att alla är lika mycket värda, men jag skulle inte kalla dem feminister för det. Feminism för mig är inte bara ställningstagandet ”alla är lika mycket värda oavsett kön”, utan också en analys av det rådande och en politisk kamp.

Om ditt största bidrag till den feministiska debatten är att kritisera feminism, om du är mer taggad på att diskutera feministers manshat än mäns förtryck av kvinnor, ja då gör du inte feminism.

Om du är för jämställdhet mellan kvinnor och män men anser att den redan är uppnådd eller att det är män som är förtryckta så är du inte heller feminist. Ett politiskt ställningstagande måste vara relevant i den verklighet en lever i, inte typ för 50 år sedan. Det säger ju sig självt.

En antifeminist för mig är en person som lägger en stor del av sin politiska energi på att motsäga sig feministiska idéer. I detta räknar jag alltså inte feministisk internkritik, som ju baserar sig på att en erkänner vissa feministiska idéer som grund för sin kritik (förslagsvis den om att vi lever i ett patriarkat och att det är en dålig grej). Jag har svårt att dömma människor utifrån vad de tycker, utan jag dömmer folk utifrån vad de gör. Och om deras gärning främst går ut på att kritisera feminismen, då anser jag att de agerar antifeministiskt.

Vissa brukar invända mot detta med att alla strider är viktiga, att det är viktigt att säga ifrån mot manshat och så vidare också. Vilka strider en väljer att ta är väldigt viktigt, och säger mycket om var en står i praktiken. Det är lätt att ha en massa värderingar, men det är vilka en väljer att agera på som avslöjar var en står.

Feminismens största pr-problem är, och kommer alltid att vara, patriarkatet.

Nejmen ojsan, Kronqvist skriver om att feminister borde slopa ”f-ordet” för att det är laddat. Feminismen har tydligen ”pr-problem”, detta motiveras med att många tycker att det är dåligt att en sätter epitetet ”feministisk” framför Karlskogas snöröjning, som ju genomdrevs med tanke på jämställdhet mellan män och kvinnor. Istället skulle den ha kallats något annat, för då hade folk inte blivit lika förbannade.

Nå, det må vara sant, men troligen hade också väldigt mycket färre fått upp ögonen för hur en så till synes enkel sak som snöplogning kan vara något som kan användas båda för att stärka och underminera könsmaktsordningen. Meningen med att kalla snöröjningen jämställd är att belysa vad det är för strukturer som ligger bakom den ordning som de flesta kommuner kör med idag.

Det finns en massa människor som inte tycker om feminism, därför ska vi inte prata om feminism:

Det finns helt enkelt en stor grupp människor som ser rött när de hör ord som feminism, genus och könsmaktsordning. Man kan tycka att beröringsskräcken med den feministiska vokabulären är såväl överspänd som antiintellektuell. Men ords laddning är något man måste förhålla sig till om man vill uppnå resultat.

Detta är så jävla intressant. Nu ska feminister alltså anpassa sig efter sina fiender. Vi ska anpassa oss efter personer som är uttalat negativa till feminism.

Jag förstår inte varför feminismen ska anpassa sig till alla de personer som inte tycker om feminism? Det känns lite som fel ände att dra i, så att säga. Jag tror inte att det är en rimlig strategi att försöka få över Medborgare X, Ström, Billing eller alla de som kommentar aftonbladetartiklar med att feminism är förtryck. Att vi inte kommer kunna få med alla på tåget är liksom givet, och med den insikten vore det bara idioti att försöka med detta. Personer som ryggar tillbaks när de hör ordet ”feminism” känns som en ganska dålig måltavla för jämställdhetspolitik över huvud taget. Låt dem syssla med sina reaktionära idéer, så kan en övertyga folk som har potential till vett.

Men för Kronqvist handlar det bara om Pr. Hen tycker att vi feminister borde konsultera Schlingmann om hur vi ska gå till väga:

Feminister borde köpa några konsulttimmar av Schlingmanns nya firma. För även om genusanalys är användbart för att identifiera orättvisor, betyder det inte att begreppet genus är lika effektivt när det gäller att driva igenom förändringar.

Det Kronqvist inte verkar begripa är att politik ytterst inte är en fråga om Pr. Politik handlar om ideologi och om att förändra samhället, och oavsett hur trevliga ord vi hittar för att beskriva vår ideologi så kommer den att fortsätta vara provocerande så länge den är subversiv, och den kommer att vara subversiv så länge den utmanar en av de viktigaste maktordningar som finns i samhället idag, det vill säga patriarkatet. Visst, vi kan hitta ett annat ord för det, men så länge ordet fylls med samma innehåll är det bara en tidsfråga innan även detta ord får samma laddning. Det är inte orden som stör människor, det är idéerna.

Att ge vika för personer som snackar om att det är ordet ”feminism” som sabbar är att spela på patriarkatets spelplan. Att köpa myten om att det är ordet feminism, patriarkat eller genus som är de grundläggande problemet för feminismen är att acceptera deras definition av verkligheten. Varför ska feminister göra det? Det enda det kommer leda till är förvirring, till splittring inom den feministiska rörelsen och till otydlighet i ideologin. Begrepp ändras liksom inte bara sådär, de kan inte bara bytas ut utan konsekvenser. Det leder till förskjutningar i såväl betydelse som tydlighet och alltså till att den feministiska analysen tappar sin ideologiska skärpa och sin udd, något som givetvis gynnar patriarkala strukturers kvarvarande.

Ord är inte bara verktyg för att uttrycka tankar, utan de är också verktyg för tanken, de begränsar och möjliggör. Om vissa ord inte finns kan vissa saker inte uttryckas, i alla fall inte på samma enkla sätt. Därför är det inte oskyldigt att byta ut orden, för samtidigt som en gör det betyder en också ut innehållet. Feminismens begreppsmodell är oerhört effektiv och tydlig när det gäller att verbalisera den värld vi lever i, och det är såklart skrämmande för de som profiterar på den. Det är klart att de gör allt som står i deras makt att få oss att överge denna begreppsram som så låter oss se igenom deras värld så effektivt. Men utan dessa begrepp står vi handfallna, det är som att överge ett verktyg.

Feminismens största pr-problem är, och har alltid varit, patriarkatet. Patriarkatet är det som feminister alltid har kämpat emot, och patriarkatet har bjudit på motstånd. Och det är inte orden i feminismen som är problemet för patriarkatet, utan innehållet. Även om vi byter ord till de mest oförargliga så kommer vi att få skit så fort vi försöker förändra något, så fort vi har en subversiv analys. Det är liksom så det är, så ser verkligheten ut och det får en acceptera om en vill jobba för någon form av förändring. Att tro att vi kan ändra denna verklighet genom att iklä vår ideologi annorlunda ord, men fortfarande behålla dess kärna, är ingenting annat än naivt.

Jag kommer aldrig sluta prata om feminism, om könsmakt, om genus och om patriarkatet. Att överge dessa begrepp vore att stympa mig själv intellektuellt, att medvetet lägga ifrån mig ett av mina effektivaste och vassaste verktyg. Det finns inte en chans att jag skulle kunna tänka lika klart och se lika skarpt utan de här orden. Begreppen är helt enkelt en fundamental grund för vad jag kan tänka och se.

Språket är det som sätter spelets ramar, som definierar spelplanen, och jag tänker aldrig spela på patriarkatets spelplan.

Kort angående Ström.

Ström har alltså bestämt sig för att signa ut från genusdebatten på grund av hot. Jag ska skriva mer om detta senare, men så länge kan ni läsa mitt twitter om saken (ni kan läsa åt ”rätt” håll denna gång):

[blackbirdpie url=”https://twitter.com/sinoes/status/266443605806297088″]

[blackbirdpie url=”https://twitter.com/sinoes/status/266443880902295552″]

[blackbirdpie url=”https://twitter.com/sinoes/status/266444841741864961″]

[blackbirdpie url=”https://twitter.com/sinoes/status/266445634817626113″]

[blackbirdpie url=”https://twitter.com/sinoes/status/266446047780405248″]

[blackbirdpie url=”https://twitter.com/sinoes/status/266446462152499200″]

[blackbirdpie url=”https://twitter.com/sinoes/status/266447241311576064″]

 

Att man inte förstår betyder inte att man är korkad.

Angående detta med att svara på trollkommentarer så fick jag denna kommentar:

Tycker du mestadels brukar besvara kommentarer så när du inte verkar fatta vad de menar och då är väl de lite intelligentare.

För det första brukar jag för det mesta fråga om jag inte fattar. Men just angående att ”inte fatta” så tänker jag att det inte alls behöver vara så att det är ett tecken på att motparten är intelligentare för att man inte förstår vad hen säger vilket ofta brukas ta för någon slags sanning. Tänk barn till exempel, de är ofta obegripliga. Är det för att de är sanslöst intelligenta?

Det är skillnad på att inte förstå och inte förstå. Vissa saker begriper man inte för att det är för avancerat eller kräver för mycket förkunskap. Jag har sällan några problem med att erkänna att jag inte begriper sådant, för jag tycker inte att det är pinsamt att sakna kunskap. När någon antifeminist kommer och drar avancerade ord, teorier och hänvisar till en massa svåra böcker eller så så brukar jag ta det med en nypa salt. Jag tolkar det i mångt och mycket som en härskarteknik. Det kan absolut vara så att personen faktiskt har något att komma med, men om jag skulle kolla upp varenda bok, film och rapport jag får skickad till mig så skulle jag inte göra annat, och det tycker jag faktiskt inte är värt för att kunna ”diskutera” med antifeminister.

Andra saker begriper man inte för att det är långsökt, dåligt uttryckt eller vilar på en världsbild man inte håller med om. Detta skulle jag säga är fallet i en absolut merpart av alla antifeministkommentarer. Det är ofta långa uppsatser av en massa dravel, svåra ord som saknar relevans i sammanhanget och så vidare. Vissa har dessutom helt omöjligt att typ framföra en tes och liksom komma till någon slags konklusion eller ens förklara vad de vänder sig emot. Inte konstigt då att man inget begriper. Jag tänker inte heller sitta med någon jävla ordbok och läsa samma kommentar om och om igen bara för att kunna diskutera med antifeminister.

Jag tänker såhär: den som på riktigt är intresserad av att framföra ett budskap håller dels en trevlig ton men gör också ansträngningar för att bli förstådd. Dessa personer brukar absolut inte försöka skriva lättläst, snarare motsatsen. De brukar dessutom helt ur tomma luften hänvisa till ”fakta” utan att belägga dem eller ens argumentera för dem. ”Det finns inget förtryck av kvinnor” säger de och då finns det inget mer att säga än ”okej, tack för informationen”. Det är ingen mening med att diskutera. Man kan inte vinna, av följande skäl:

Åsikter och kärlek.

Fick en fråga om hur jag skulle göra om jag blev kär i en antifeminist som jag tänkte besvara (hoppas det är ok att jag publicerar frågan, säg till annars så tar jag bort).

Okej feeeet off topic nu men vad skulle du göra om du råkade bli kär i en antifeminist? Jag sa bara big nono förut och nu är jag skitkär (eller bara tänd på..?)i en kille som är liberal, vet inte vad han tänker riktigt men tror knappast han är feminist. Ok, skitlöjlig fråga men det stör mig för ofta känner jag att jag bara kan överge allt jag tänkt och tyckt bara för att kunna vara med honom. :(

Just det där med värderingar och kärlek brukar folk gå igång på som fan. Jag brukar säga att jag nog inte skulle kunna ha ett förhållande med en antifeminist och då säger folk ungefär: ”men det är ju bara åsikter”. Men jag tycker inte att det ”bara” är åsikter, utan det är värderingar som handlar om hur jag beslutat mig för att leva mitt liv. Att jag är feminist betyder mer för mig än att jag bara tycker så på slentrian, det påverkar en massa beslut i mitt liv och är en viktig del av min identitet. Alla kanske inte identifierar sig såhär med sina åsikter.

Det är inte så att jag av ren princip motsätter mig tanken att jag skulle kunna vara ihop med en antifeminist. Jag bara tror inte att det skulle fungera. Detta för att de flesta antifeminister jag stött har varit arroganta svin och tryckt ner mig, kallat mig idiot och så vidare och det skulle jag såklart aldrig kunna acceptera från en partner.

Sedan är det ju en jävla skillnad på att vara antifeminist och på att bara inte var feminist eller vara kritisk mot feminismen. En antifeminist tar ju aktivt ställning mot feminism och ser det som en egen ideologisk hållning, därav ordet ”anti”. Det är inte ickefeminist det kallas. Jag kallar mig ju till exempel inte antikonservativ bara för att jag inte är konservativ. Det finns ju en massa personer som är helt neutrala i fråga om feminism och typ har hört lite skrönor om mansskatt och tycker det verkar dåligt.

Men alltså. Emanuel var inte feminist när vi blev tillsammans, men det blev han ju sen eftersom jag använde min kvinnliga makt över honom. Jag ba tog på mig en sexig klänning och dansade en förförisk liten dans och sedan sa jag: ”om du vill ligga måste du bli feminist först” och han ba: ”ok”. Nejmen allvarligt, vi diskuterade det här jättemycket när vi var ihop och eftersom han respekterade mig intellektuellt så tog han också till sig av vad jag sa. Om din partner respekterar dig och dina åsikter så kommer hen att lyssna och försöka förstå (precis som du ska göra tillbaka). Kanske blir hen inte lika övertygad som du är, men hen kommer troligen att kunna förstå ditt perspektiv åtminstone.

Men allt kokar ju ner till hur viktiga dessa värderingar är för dig. Jag tror att alla har värderingar som de vill att deras partner ska dela, även om de inte alltid är politiska. Andra värderingar kanske man har, men man upplever dem som mindre viktiga för ens person. Ett sånt exempel för mig är att jag är emot monarki. Jag har den värderingen, men det är inte såpass viktig för mig att det skulle skapa någon större friktion i ett förhållande. Däremot skulle det skapa stor friktion om personen jag var ihop med inte kunde se olika maktstrukturer såsom klass, kön och etnicitet och tyckte att alla är sin egen lyckas smed. Det rör sig nämligen, enligt mig, om hur man ser på och behandlar människor i sin omgivning och jag skulle inte kunna vara ihop med någon som behandlar andra människor på ett sätt jag anser illa.

Man påverkas obönhörligen av personer man har relationer med, det går inte riktigt att stoppa. Detta beror ju på att man är intresserad av att lyssna på och förstå en människa man tycker om. Men jag tycker att det är viktigt att inte anta åsikter bara för sakens skull och också att se till att lyssnandet är ömsesidigt. Att det inte bara är du som sitter och lyssnar på och bekräftar din partners uppfattningar utan att hen också gör detsamma mot dig. Annars går man alltför lätt in i något slags intellektuellt mörker där man slutar respektera sina egna övertygelser, och det tror jag enbart leder till olycka i en relation.

Det spelar väl ingen roll att även kvinnor är antifeminister.

Ibland undrar jag om det är så att manliga antifeminister tar sig kvinnliga internetnamn när det kommenterar för att på något vis föra i ”bevis” att antifeminism minsann inte bara är män som vill behålla sin maktposition i samhället eller så. Eller så förväntar de sig kanske att jag ska vara mer öppen för deras åsikter för att de presenterar dem under kvinnlig namn, vad vet jag.

Det är i alla fall inte helt ovanligt att någon triumfatoriskt påpekar existensen av antifeministiska kvinnor och försöker vinkla detta som något slags bevis mot feminismens giltighet. Poängen lär vara att feminismen är så fruktansvärt stollig att inte ens de som tjänar på den håller med, eller något.

Jag undrar i mitt stilla sinne hur dessa personer ställer sig till att det finns gott om manliga feminister? Kanske är de bara hjärntvättade av genusmaffian eller något.

Nåja. För mig spelar det ingen roll om den som motarbetar mig är en kvinna eller en man. Givetvis kan det finnas kvinnor som inte är feminister, på samma sätt som det kan finnas invandrare som är engagerade i Sd, men det gör det inte mindre till en kamp för kvinnors rättigheter. Det fanns säkert kvinnor som motsatte sig kvinnlig rösträtt när det begav sig, det gjorde det knappast mindre till en kvinnosaksfråga.

Överlag är det så jävla fånigt när någon kommer och ba: majoriteten av Sveriges befolkning håller inte med dig. Jag tror såhär: majoriteten av Sveriges befolkning har inte någon åsikt rörande feminism. Och sen tycker jag inte att ”majoritetens” åsikt spelar sådär skitstor roll för mig, i fråga om hur jag utformar mina åsikter. Det är väl ärligt talat bara idioter som resonerar så?

Tröttsamt antifeministtjat.

Ibland får man intressanta kommenterar. Som denna (citatet är klippt ur ett mycket större sammanhang som kan läsas här).

Kan någon definiera ”strukturer” och ”maktförhållanden”?
Makt som i makt över andra? Då blir feminismen en socialistisk inriktning och till på köpet onödig.

Så att tala om makt över andra är alltså av nödvändighet både socialistiskt och onödigt? Jadu, tack för den ”informationen” om min politiska ideologi.

Jag undrar vad människor likt dessa förväntar sig få ut av sitt envetna kommenterande där de ska förklara för mig varför feminismen är fel, onödig, överflödig eller vad de nu använder för uttryck. Jag fattar det inte. De kommer sällan med någon djupare ideologikritik (som jag för övrigt gärna tar till mig då den dyker upp) och deras grund är för det mesta helt jävla felaktig i sin uppfattning om vad jag som feminist står för.

Jag blir så konfunderad. Jag skriver inte till människor med totalt motsatta åsikter som jag själv har ideologiskt och ba: du vet väl att du har fel va (egentlig betydelse: du vet väl att jag tycker att du har fel)? Om jag kritiserar liberalism eller rasism eller vad det nu kan vara gör jag det inte på en liberal eller rasistisk blogg, och framförallt inte på det där extremt klumpiga sättet.

Snälla antifeminister, om ni nu ska ”kritisera” feminismen kan ni inte bara göra det på era egna bloggar eller något? Så jävla tröttsamt att läsa ert tjat som uppenbarligen inte kommer leda till någon slags förståelse oss emellan.

Det finns mänsrättsaktivister, antifeminister eller vad ni nu vill kalla er om kommenterar här och som har något att komma med. Som inte misstolkar mig med mening, som inte dumförklarar mig eller tar sig något slags tolkningsföreträde. Detta har jag inget emot, absolut inte. Däremot denna attityd till ”kritik” av feminismen som vissa har gör mig gruvligt irriterad, som om jag vore något jävla spån som blivit ”lurad” av feministmaffian i vårt samhälle att tro på en ideologi som i ”själva verket” är överflödig, bara det att jag inte fattat det än.

Denna ”lilla gumman”-attityd är inte en bra ingång till en diskussion med en feminist. Visst, jag förstår om det är så att ni bara vill smäda och förlöjliga mig, det är helt okej ty det gör jag också mot mina meningsmotståndare, men var då för guds ärlig med det istället för att låtsas att ni vill ha ”diskussion” för ”diskussion” för er betyder egentligen att ni vill att jag ska upplåta utrymme för att ni ska få spy ut er era åsikter. Ni kan göra detta på er egen plattform, på er egen blogg, och jag kommer inte att komma och störa, jag lovar. Men låt för guds skull mig vara ifred om ni inte har något konstruktivt att komma med.

Ger man genusmotståndare ett finger så sliter de av hela handen med sina huggtänder

Hejsan. Skulle aldrig ha skrivit negativt om genusdebatten, inte för att någon genusmänniska blivit förbannad utan för att det kommer en massa troll och ba: ”men då kanske du ska överväga biologism” på grund av att det finns ”sanningar” som forskats fram på ”toppuniversitet” (utan att hänvisa till vilka). Man ba: eh nej, jag skriver här en kritisk sak om ett fenomen i den interna debatten. Det betyder inte att jag övergett hela iden. Tagga ner, för guds skull.

För övrigt är jag inte det minsta bevandrad på området vetenskap eller genusvetenskap. Jag vet inget om sånt, jag vet inte hur man bedömer forskningsrapporter eller vilka tidningar och universitet som anses tillförlitliga. Vad jag däremot vet är att det inom genusteori ingår att till viss del ifrågasätta sättet som forskning idag bedrivs på, och ifrågasätta objektivitetsanspråket som forskning i regel gör. Det tycker jag låter bra, men det upprör såklart vissa personer inom forskningsvärlden.

Det finns säkert jättemycket dåligt att säga om genusforskning. Jag har vissa idéer som jag nog sparar i mitt huvud till ett längre inlägg när jag vet mer. Men grejen är att jag är inte genusvetare, jag planerar inte att läsa genusvetenskap, jag läser inte genusvetenskapliga tidsskrifter och så vidare. Däremot tror jag att mycket av könstillhörigheten är socialt konstruerad. Inte allt, absolut inte, men mycket.

En annan person skrev att genusforskningen har väldigt lite intern revidering och kritik i förhållande till andra vetenskapliga fält. Om det är så så är det ju dåligt och något som borde belysas och tas tag i. Men som sagt, jag baserar inte min uppfattning om sakernas tillstånd på genusforskning utan på vad jag observerar, och det jag ser är att kön skapas till stor del socialt. Konstigare än så är det inte.

Lär er skilja på personer som tror att kön skapas delvis socialt och på någon genusforskningsvurmare. Jag har fan aldrig skrivit något om genusforskning här. Inte för att jag ogillar det, men för att jag inte vet något om det. Vad rör det mig att någon fått en kvarts miljon att forska på trumpeten som genussymbol (det där eviga exemplet på hur kasst det är med genus)?

Nåja. Kontentan är att om man ger genusmotståndare ett finger så sliter de av hela handen med sina huggtänder. För övrigt tror jag såklart att det finns både biologiska och sociala skillnader. Miljö och gener, liksom. Inga konstigheter. Men jag är lite mer intresserad av att diskutera det sociala eftersom det går att förändra.

Antifeministargument.

Två grejer som alltid dyker upp när feminism diskuteras är dessa argument:

  1. Feminister tycker att män är djur. Detta var det Ireen von Wachenfeldt, före detta ordförande för Roks, en paraplyorganisation för kvinnojourer i Sverige, som sade i en intervju. Det skedde 2005, alltså för sju år sedan. Uttalandet möttes av stark kritik från den egna organisationen och en tredjedel av medlemsjourerna lämnade organisationen. Det föranledde också Ireen von Wachenfeldts avgång som ordförande. Säkert finns det även andra feminister som håller med men jag har aldrig träffat eller hört talas om någon. Att man sju år efter att detta inträffat, efter att en mängd feminister och feministiska organisationer tagit avstånd från uttalandet, efter att den som gjorde uttalandet har fått avgå som en följd av uttalandet fortfarande ta upp det varje gång man diskuterar feminism är fan absurt. Hur kan man fortfarande anse denna utsaga utgöra ett relevant argument emot feminism?
  2. Feminister vill ha mansskatt. Det har aldrig lagts fram något förslag på mansskatt. Det detta rörde sig om var att flera vänsterpartister, Gudrun Schyman inkluderad, lade fram en motion om att man skulle utreda mäns våld mot kvinnor och barn, alltså en effekt av patriarkatet, och beräkna vad kostnaderna för detta var på en nationell basis. Det fanns inget förslag om att mäns skatt ska höjas på grund av detta. Detta skedde 2004 och flera feminister har sedan dess offentligt uttalat sig emot mansskatten, som inte ens var föreslagen från första början. Ändå så är detta, åtta år senare, ett av antifeministernas primära argument för att föra feminismens diskriminering av män i bevis. Poängen är att detta inte var något existerande politiskt förslag, snarare en missuppfattning och möjligtvis en retorisk modell från vissa håll, men det har mig veterligen aldrig diskuterats införandet av en verklig mansskatt seriöst inom den feministiska rörelsen i Sverige.

Personer som tar upp dessa två exempel när de ska föra feminismens dålighet i bevis är ärligt talat inte värda att ta på allvar. Feminister har gång på gång tagit avstånd från dessa uttalanden och förslag, även i de fall där det inte ens har funnits något att ta avstånd från från början, och ändå kommer det upp så fort någon kallar sig feminist. Släpp det, för helvete.