Kom i kontakt med ditt inre hat
Den rabiata orakade rabiesfeministen Fanny
Fanny Åström. Bor i Örebro och pluggar genus. Skriver om feminism, relationer, lesbisk existens och manshat. Ritar också.

Twittrar indignerat under namnet @sinoes. Finns på instagram under namnet @fannyarsinoe.

Skicka beundrarbrev, hotmejl eller jobberbjudanden till arsinoe.blogg@gmail.com.
Följ mig på Bloglovin!
bloglovin

All feministisk teori behöver en teori om kön.

Jag har ibland stött på uttalandet att cispersoner inte bör uttala sig om kön för att vi saknar ”tolkningsföreträde” i frågan. Det absurda i denna utsaga är att det innebär att ciskvinnor förlorar rätten att uttala sig om det könade förtryck vi drabbas av. Vi skulle sakna rätten att uttala oss om grunden för vår underordning.

Vad kön är är ingen fråga om känslor, utan är en central feministisk teoretisk fråga. Att förstå kön är grundläggande för att förstå patriarkalt förtryck och mekanismerna bakom det. Utan en analys av vad kön är, hur det påverkar oss och hur det uppkommer så blir den mesta feministiska teorin ganska tunn och intetsägande. Därför måste all feministisk teori grundas i en analys av kön; vad det är, hur det verkar, hur det skapas.

Huruvida vi ser kön som en politisk kategori eller som en identitetskategori spelar stor roll för hur vi sedan kan analysera företeelser bundna till kön i vår omgivning. Medan identitetssynsättet leder in i återvändsgränder om känslor, där allting en upplever måste vara legitimt hur vridet det än är, så leder politiska kategorier in i ett mer dynamiskt förhållningssätt där vi kan se hur könsidentiteten och i slutänden även vi själva är en produkt av samhället och därmed också patriarkatet.

3 kommentarer till All feministisk teori behöver en teori om kön.

  • E skriver:

    Kan du se någon som inte läses som kvinna som kvinna? Läses man inte som kvinna kan man ju inte falla inom den politiska kategorin.

  • Joo, problemet då man talar om kön är ju just att många definierar det olika. Just därför anser jag att det är viktigt att redogöra för sin egen definition, så att man diskuterar om samma sak. Samma sak är det då ordet ”manshat” kommer upp. Jag kan själv tycka att ordet ”manshatare” ger en missvisande bild av vår kamp, då många missar att ordet ”man” i detta fall inte är en biologisk man (d.v.s. en person med en snopp), utan ”man” i ordet manshatare handlar om en roll i den sociala strukturen, som vi försöker krossa. Detsamma gäller det när vi talar om kön. Det är inte de biologiska skillnaderna vi vill få bort, utan de strukturer som människan skapat kring kön som inte alls har med biologi och kemi att göra, utan med samhällelig idioti.

  • ES skriver:

    Det går väl inte att ”erkänna” transkvinnor som kvinnor enl den politiska kategorin om de inte läses som kvinna av samhället, det faller på sig självt. Jag tror inte på kvinnliga och manliga essenser, utan att könet är socialt skapat, dvs är en position/ett beteende/synsätt/erfarenheter man fostras in i av samhället (och då menar jag inte kroppen i sig med hormoner o dna osv, uppenbarligen är snippan där, utan den mentala biten). Min utgångspunkt är att alla borde få vara och känna sig som vad som helst, mår du dåligt över din kropp och att du känner dig fast i ett annat kön, gör en operation, gör allt för att må bra och känna dig som dig (tycker staten borde finansiera alltihopa). Men om man ser Kvinna som en politisk kategori, hur ska man förhålla sig rent teoretiskt till transsexualism? Ett mentalt tillstånd? Jag vet inte, hur ser ni på saken?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Arkiv