Demokrati och kapitalism.

En till väldigt gammal läsarfråga som jag tänkte svara på:

Hej! Funderat på det du skrev om att det demokratiska systemet vi har idag är åt helvete. Är det systemet idag eller demokrati i allmänhet du menar då? Hur skulle ett alternativ till demokrati se ut för dig?

Jag har väldigt svårt att se det system vi har idag som demokratiskt. Demokrati betyder folkstyre, men i dagens system så är en massa grejer inte demokratiskt kontrollerade. Jag tänker då framförallt på produktionen, som ju i en mycket hög grad ligger bortanför demokratisk kontroll.

Jag tror inte heller att representativ demokrati av det slag vi har idag är en särskilt bra demokratimodell. I mina ögon så tas de flesta beslut väldigt långt bort från de som beslutet berör, samtidigt har många människor marginell kontroll över sina liv. Jag tror det är ett problem att vi uppmanas till att rösta på ett paket en gång vart fjärde år och vara nöjda med det, istället för att ha ett kontinuerligt medbestämmande i politiska processer. Jag tänker mig att de allra flesta har väldigt dåligt koll på en stor majoritet av de politiska frågor som är i omlopp, vilket är helt naturligt då alla inte vill eller kan bry sig om ”politik” i någon slags generell mening, problemet är när en ändå ska fatta en massa beslut i frågor en inte bryr sig eller kan något om, samtidigt som inflytandet minskar där en faktiskt skulle behöva det. Istället för att få verkligt inflytande i frågor som berör oss och som vi satt oss in i så ombeds vi att lämna över vår röst till en person eller ett parti som ska sköta allt det där åt oss.

Jag tror också att det är viktigt att se till människors resurser att delta i politisk aktivitet. I ett samhälle där det finns väldigt mycket ojämlikhet i fråga om ekonomiska resurser, tid och utbildning så har inte alla möjligheter att engagera sig politiskt. Det finns mycket statsvetenskaplig forskning som stödjer att ”medelklassen” är den som är mest politiskt engagerad, vilket såklart innebär att deras intressen och värderingar (som i regel är folkliga kopior av överklassvärderingar) får dominera politiken. Sedan ska en såklart inte glömma hur mycket pengar som pumpas in i politiska partier av företag som tjänar på deras politik. Det är uppenbart att olika människor har olika mycket inflytande i politiken, trots att det är devisen ”en person – en röst” som gäller. Detta ojämlika inflytande beror i sig på de egendomsförhållanden som råder, människors inflytande kan i regel härledas till vilken klass de tillhör, eller åtminstone vilken klass intressen de representerar.

Men det handlar inte bara om representation. I ett kapitalistiskt samhälle så är kapitalet allt, om saker och ting inte funkar för kapitalet så fungerar ingenting alls. I en kris så kan fabriker stå oanvända, kläder och mat som skulle kunna användas slängas, bostäder förfalla, bara för att ingen kan betala för det! Detta är verkligen konstigt, men det är liksom så det fungerar. I ett sådant system blir det överordnade målet för all politik att gynna kapitalet, och politik som inte lyckas med detta går ut över hela samhället. Därför finns det helt enkelt inte utrymme för att bedriva viss form av politik inom ett kapitalistiskt system, hur mycket en än skulle vilja.

Jag tänker att det är svårt att tala om demokrati när vi fortfarande är begränsade av ett ekonomiskt system som sätter kapitalets tillväxt framför människor. Demokrati innebär ju folkstyre, inte att ett ekonomiskt system styr. Därför anser jag att vi måste ha ett annat ekonomiskt system som bygger på egendomsgemenskap och inte privategendom innan vi kan ha någon form av verklig demokrati.

7 reaktioner till “Demokrati och kapitalism.”

   1. Fast ofta blir den väl oanvänd för att folk i tillräckligt stor utsträckning inte vill köpa det som produceras i den. Att producera något som folk inte vill köpa är ju också ett resursslöseri. Går företaget i konkurs säljs ju dock ofta det de hade till andra som kan använda det mer effektivt, jag ser inte det positiva i att ineffektiva företag ska få producera i all evighet bara för att en fabrik inte tillfälligt ska få stå oanvänd.

    1. Alltså, problemet är ju att om det företag som äger skiten inte vill producera så får ingen göra det pga äganderätt. Kan finnas ett behov, men att vinstmarginalerna ej är höga nog för företaget, t.ex. Problemet är att det inte är människors behov som avgör utan kapitalets, som jag mycket tydligt redogör för i inlägget du kommenterar på.

     1. Det är sant, men samtidigt kostar det ju att ha en fabrik även om den inte används. Om företaget som äger fabriken inte har några planer på att använda den lär de därför sälja den snarast möjligt. Sen kan de så klart bara sitta på fabriken i all evighet och inte göra något om de vill det men det vore antagligen rätt dåligt för dem själva.

      1. Jadu, men i kris så är det ju ofta som så att den typen av tillgångar inte går att göra sig av med utan bara står, eftersom ingen med kapital vill investera pga inte tillräckligt lönsamt eller whatever. Detta är kapitalförstörelse och väldigt onödigt.

 1. Du har som vanligt helt rätt Fanny. Du skriver alltid så tydligt och bra och har så skarp analys. Jag blir alltid glad när du har skrivit ett nytt blogginlägg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *