Det egna valet

Att en kvinna själv valt sin situation är ett vanligt argument för att berättiga förtryck hon utsätts för. Ta till exempel mammor som kämpar med att få ihop allt det som livet kräver av dem – ”hon valde själv att skaffa barn”.

Plötsligt står hon där med huvudansvaret för en liten människa, vilket är tungt och jobbigt och försämrar hennes möjligheter till till exempel karriär, ofta gör henne ekonomiskt beroende av en man och så vidare. Många kvinnor får också fysiska skador efter förlossningen, som de måste leva med i flera år och ibland hela livet. Men eftersom de själva valt det, eftersom de VILLE bli mammor, så är det inget att orda om.

Genom att koka ner det hela till en fråga om val, om att kvinnan själv har valt sin egen börda, så försvinner den politiska aspekten i hennes situation. Hon hade ju mycket riktigt kunnat avstå från att skaffa barn och då hade situationen sett annorlunda ut.

Men män behöver inte välja; de kan både ha kakan och äta den. Män som blir pappor måste inte göra avkall på andra saker de tycker är viktiga på samma sätt. Det är inte de som betalar det nya livet med sina kroppar (ett pris som blir onödigt högt på grund av dålig eftervård), det är inte de som tar huvudansvaret för barnet och gör merparten av det obetalda arbete som är relaterat till det. De kan till och med strunta i sina barn men ändå kräva rätten att bestämma över var de ska bo, vilken skola de ska gå i, om de ska åka utomlands eller inte osv. Männen behöver inte välja mellan sin egen frihet och den njutning som finns i att ha en familj. Män behöver inte ”stå sitt kast”.

Vi alla gör olika val i vårt liv, och man kan såklart diskutera hur ”fria” dessa val är. Frågan är hur meningsfull en sådan infallsvinkel är. En kvinnas offer för valet att skaffa barn är större än för en man som gör samma. Och detta, hur det omgivande samhället straffar en för ens beslut, är ingenting man väljer. Ska en kvinna verkligen behöva avstå från den glädje det innebär för henne att föda och fostra barn för att vi lever i ett politiskt system som straffar kvinnor som för det? Ska hon verkligen behöva betala för sin vilja att skapa nytt liv med sitt eget liv? Kvinnor tycker uppenbarligen att det är värt att skaffa barn trots allt de måste offra för detta, och det är precis vad människorna som tjatar om ”eget val” förlitar sig på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *