FAQ om feminism

Detta är en FAQ om feminism. Mitt mål är att besvara de vanligaste frågorna om feminism kort och länka vidare till läsvärda texter för den som vill läsa mer. Syftet är dels att den som är intresserad av feminism ska kunna läsa, men också att slippa besvara samma frågor om och om igen.

När du läser denna ska du ha i åtanke att jag bara är en feminist av många. Jag försöker hålla mig så allmän som möjligt i denna FAQ, men jag kan inte tala för alla feminister.

Om du har några invändningar mot något svar, har en fråga du tycker att jag borde inkludera eller har ett tips på en inlägg jag borde länka till, kommentera gärna. Denna sida är under ständig uppbyggnad och kommer att matas på mer allteftersom.

Vad är feminism?

Den som känner till att det finns en strukturell underordning eller generell diskriminering av kvinnor i samhället och vill göra något åt detta är feminist. Det är enligt mig centralt att man erkänner att kvinnor är underordnade.

Vad menas med struktur?

En samhällsstruktur är ett mönster i samhället som styr människorna i det. Till exempel rasism är en sådan struktur, likaså klassamhället. Om man föds in i ett samhälle med vissa strukturer så kommer de att påverka en olika beroende på vilka medfödda egenskaper eller bakgrund man ”får”. Om till exempel kvinnor och män fostras olika, har olika förväntningar på sig och så vidare så kommer detta att påverka hur män och kvinnors liv formar sig.

Vad menas med underordning?

När jag talar om underordning menar jag i fråga om makt och inflytande. Ett tydligt exempel är att pengar styr det mesta i samhället idag och män som grupp sitter inne på en merpart av jordens samlade ekonomiska resurser. I detta avseende har alltså män som grupp mer makt än kvinnor, och även att män har makt över kvinnor.

Vad menas med patriarkat?

Patriarkat kan även kallas manssamhälle. Patriarkatet är en ordning där män har den huvudsakliga makten. Patriarkatet är den bärande idén inom radikalfeminismen men används som begrepp för att beskriva strukturer där kvinnor är underordnade inom många feministiska inriktningar. För att förstå min syn på patriarkatet kan du läsa den här texten.

Vad menas med privilegierad och diskriminerad?

En person som är privilegierad har orättvisa fördelar i förhållande till genomsnittet, en person som är diskriminerad har orättvisa nackdelar i förhållande till genomsnittet. Detta kan till exempel innebära att den diskriminerad person måste jobba mycket hårdare för att komma upp till samma position som en privilegierad eller bara icke-diskriminerad person hamnar på mycket enklare. För den som vill läsa mer om privilegium så kan jag rekommendera denna text hos Sofia Zettermark.

Betyder det att en kvinnlig chef är underordnad en manlig uteliggare?

Nej. För det första verkar strukturer på en samhällsbasis, vilket alltså innebär att enskilda individer kan avvika och också avviker. För det andra finns det även flera andra maktstrukturer, såsom rasism, klass och så vidare. När man säger att kvinnor är strukturellt underordnade menar man inte att all kvinnor har det sämre än alla män utan att könet kvinna för det mesta ligger en i fatet i livet. Det som diskuteras är alltså oftast kvinnor och män som grupp, inte som enskilda individer.

Personligen anser jag att män alltid har en viss patriarkal makt över kvinnor, även om kvinnorna kan ha makt över männen på andra sätt. Detta är dock absolut inte något som alla feminister tycker. Detta har jag skrivit om här, här och här. Det kan även vara bra att läsa mitt inlägg om hur jag ser på samspelet och skillnaden mellan individ och struktur här.

Vill feminister att kvinnor ska styra över män?

Nej, de flesta feminister vill ha jämställdhet. Jag har nog aldrig stött på en feminist som vill ha ett så kallat matriarkat, eller kvinnovälde, men jag utesluter inte att de existerar. Dock är de inte representativa för feminismen och de flesta feminister delar inte den typen av idéer.

Hatar feminister män?

Det kan säkert finns feminister som hatar män men det är ingen central drivkraft inom feminismen. Jag till exempel har många manliga vänner. Däremot tycker jag illa om en viss typ av manlighet, på samma sätt som jag också ogillar en viss typ av kvinnlighet. Detta gör dock inte att jag hatar personerna som är såhär, utan jag hatar det system som leder till att det blir så.

Om det nu bara handlar om jämställdhet, varför kallar ni er inte humanister?

Jag har skrivit om detta innan här. Det korta svaret är att humanism, i betydelsen att man vill att alla människor ska vara jämlika, inte erbjuder någon analys av varför och hur människor är ojämlika. Att säga att alla är lika mycket värda hjälper inte särskilt mycket om det finns samhällsstrukturer som styr våra liv utifrån våra kön.

För att säkerställa att alla faktiskt har samma möjligheter också i praktiken så måste man även försöka förstå och bekämpa de ojämlikheter som existerar.

Är alla feminister för kvotering?

Nej, alla feminister är inte för kvotering. Mitt personliga intryck är att detta inte är en särskilt central feministisk fråga utan mest brukar tas upp av personer som vill klaga på feminister. Sedan så finns det också skilda uppfattningar om var det ska kvoteras, vissa tycker till exempel att en ska kvotera inom politiken men att företag ska få bestämma själva.

Är inte kvotering könsdiskriminering eftersom man väljer efter kön och inte kompetens?

Så finns det nog vissa som tycker men de flesta som förespråkar kvotering tycker inte att man ska välja en inkompetent kvinna framför en kompetent man. Däremot så tror de att könsroller i samhället leder till att män ofta uppfattas som mer kompetenta. Om du vill läsa mer om kvotering så rekommenderar jag Rasmus Wahlmans inlägg här och här.

Vad är genus?

Genus är den upplevda könstillhörigheten hos en person eller den sociala könstillhörigheten.

När man talar om genus så brukar det handla om hur samhället ”skapar kön”. Ett typiskt exempel på hur man ”skapar kön” är att blått är en killfärg och rosa är en tjejfärg, detta trots att det inte finns något i våra gener som säger att det måste vara så.

Människor som är intresserade av att bekämpa könsroller tror för det mesta att uppdelningen av saker i kill- och tjejgrejer är något som begränsar oss som människor.

Det ska sägas att genus och feminism inte är samma sak, även om de för det mesta år hand i hand. Man kan vara feminist utan att vara intresserad av genus och man kan vara intresserad av genus utan att vara feminist. Som jag skrev i början så finns det en maktanalys inom feminismen, som bygger på att män har mer makt än kvinnor. Man kan analysera och diskutera könsroller och hur dessa påverka människor utan att tro att män är överordnade.

Vill feminister sudda bort skillnaderna mellan könen?

För det första finns det olika inriktningar inom feminismen rörande detta vilket du kan läsa mer om i min text om särartsfeminism och likhetsfeminism. Det finns även andra inriktningar, men dessa två är de som berör just frågan om könsskillnaderna.

Personer som talar om genus vill inte ta bort skillnaderna mellan könen som finns biologiskt men vill ta bort könsrollerna så att människor slipper inordna sig i ett speciellt fack bara för att de fötts med en viss kropp.

Man kan ju också fråga sig hur man ens skulle kunna gå till väga för att sudda ut de verkliga könsskillnaderna. Det är ju inte som att vi ska operera om alla så att de har både fitta och kuk.

Vill genusmänniskor att tjejer ska bete sig som killar och tvärtom?

Nej. Genusmänniskor vill att killar och tjejer ska vara fria att hitta sin egen identitet och sina egna intressen bortom könsrollerna.

Vill genusmänniskor att alla ska vara likadana?

Nej. De flesta genusmänniskor är väldigt måna om att människor ska söka sin egen identitet bortom olika roller som samhället har ställt upp för oss.

Vad handlar det här med ”hen” om?

”Hen” handlar kort och gott om att man vill ha ett könsneutralt personligt pronomen istället för att skriva ”hon eller han”, eller att använda när man inte vill avslöja någons könstillhörighet. De flesta ser det som ett praktiskt ord så att man slipper anta personers könstillhörighet. Jag har skrivit mer om detta här. Jag skriver själv könsneutralt på bloggen vilket jag har skrivit med om här, här och här.

Hur förhåller sig feminister till biologiska skillnader mellan kvinnor och män?

Det är ganska annorlunda bland olika feminister. Jag skulle dock säga att det vanligaste idag är att vara ganska kritisk till existensen av dessa skillnader, eller i alla fall ifrågasätta deras relevans för de skillnader i beteende och position i samhället som vi idag kan se mellan kvinnor och män. Jag har skrivit om hur jag själv ser på saken här.

6 reaktioner till “FAQ om feminism”

  1. Bra sammanfattningar. Under ”underordning” skulle jag dock lägga till det sexuella förtrycket, att kvinnor inte har samma kroppsliga integritet som män, att det finns en utbredd uppfattning om att män ”har rätt” till kvinnors koppar, att kvinnors sexualitet ska kontrolleras etc. Det är en minst lika stor del av förtrycket som den ekonomiska underordningen, och de båda hänger samman med varandra.

  2. Hej,
    verkar som att länken till Sofia Zettermarks text är trasig.

    Angående feminister som hatar män så borde FemiTheist kvala in på listan, och kanske även Rad Fem Hub (även om de själva inte skulle gå med på beskrivningen utan snarare ser sig som separatistiska). Länk ovan.

  3. Very well written and easy to understand! A couple of points worth clarifying. You and feminism are either for helping women achieve rights where they are currently discriminated OR you/feminism are for achieving rights for both sexes in those areas where they are discriminated. You can’t have it both ways. Either choice is fine but it needs to be stated as it then gives the starting point for discussion. Also, you’d do very well to stay away from phrases like ”i, for example, have many male friends” as those phrases are exactly the same ones used unsuccessfully time and again by those who try to distance themselves from, e.g. racism. That one phrase waters down your whole level of credibility here in this FAQ. Lastly, you can do a little better to acknowledge the radical parts of feminism who are striving for women power instead of equality. There are many out there, just poke around, things like ”män ar djur” and so forth are very simple to find. Much better for your credibility to simply acknowledge this and distance yourself from it.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *