Hur avgör en människors förmåga och behov?

Ibland undrar folk till exempel hur en ska kunna avgöra vad som är människors förmåga och vad som är deras behov i en planekonomi. Det intresserar mig att denna fråga ställs, för jag undrar om dessa människor tycker att människors förmågor och behov avgörs på ett bra sätt i en marknadsekonomi. Det känns så konstigt att ha det angreppssättet på denna fråga, ungefär som om vi lämnade ett perfekt system till förmån för ett vi inte vet något om. Det system vi har idag är ju långt ifrån perfekt, det är ju tvärtom djupt skadligt för såväl människor som miljö.

Nå, det är inte särskilt svårt att svara på i vilket fall. Redan idag avgörs människors behov såväl som förmåga på daglig basis i samhället. Till exempel försäkringskassan har som uppgift att avgöra människors förmåga till arbete. Socialtjänsten har i uppgift att avgöra folks behov av diverse hjälp. Samma sak sker i såväl vården, äldreomsorgen och skolan: människors behov av vård, omsorg och extrahjälp bedöms varje dag av människor som är utbildade för detta ändamål. Det är inget konstigt med det utan ett inslag som finns i samhället i ganska hög utsträckning redan idag.

Till hjälp för detta finns det människor som har utbildning för ändamålet, försäkringskassan har till exempel läkare knutna till sig. I de fall där en hör om att personer som varit väldigt sjuka som ändå blivit utförsäkrade så rör det sig ofta om att läkarnas bedömningar struntats i till förmån för att nå orimliga politiska mål.

Givetvis är ingen bedömningsmetod helt perfekt. Det kan finnas bristande kunskap om olika sjukdomar och så vidare. Därför är det såklart viktigt att vi fortsätter undersöka frågan för att ständigt kunna göra bedömningarna bättre! Men faktum kvarstår att det i grund och botten inte kommer vara någon större skillnad ifrån hur dessa bedömningar görs idag. Faktum är att en inte behöver veta exakt hur allt ska gå till, det är knappast som att någon har full koll på allt i det nuvarande samhället. Saker och ting som kan framstå som väldigt avancerade gör ändå att utföra. Är det inte fantastiskt!

7 reaktioner till “Hur avgör en människors förmåga och behov?”

 1. Det finns naturligtvis Svåra Frågor för planekonomi och andra ekonomiska/samhällssystem som inte är (i stort sett) kapitalistiska/liberala. Men det är irriterande att dessa används som argument för att helt och hållet avfärda alternativen, när de Svåra Frågor som finns med rådande system ignoreras helt. T ex: rådande system skapar en motsättning mellan ekonomiskt välmående och hållbaret+rättvisa, effektiva miljöåtgärder avvisas som ”orealistiska” pga rådande system…

  Vad gäller planekonomi, är det något du förespråkar, eller bara något du försvarar? Om du förespråkar planekonomi, vilka är fördelarna du ser med detta system? Själv vet jag nämligen inte vad jag tycker, jag vet bara att kapitalismen och liberalismen måste bort.

 2. Du föreslår alltså att myndigheten ska bestämma mina behov, då är det längre inte mina behov då är det myndighetens behov. Det är naivt att tro på detta förfallande system…

  1. I slutänden bestäms det såklart politiskt, myndigheter lever inte sitt eget liv utan verkar på mandat och lagstiftning som görs av folkvalda. Sedan är ju inte för någon detaljstyrning i människors liv, utan snarare på generella nivåer, tex att alla behöver någonstans att bo som fyller vissa kriterier, men en mängd saker kring sitt boende avgör en såklart själv.

  1. Det måste väl i alla fall till en början finnas något slags incitamentsystem, exakt hur det ska vara utformat vet jag inte. Direkt tvång ska såklart inte finnas.

 3. Anton – intressant och relevant fråga! Driver själv eget företag, skulle man i så fall vara tvungen att lägga ned det under hot om ”repressalier”?

  Skulle det vara tillåtet för de som inte vill vara med i ”systemet” att lämna landet?

  Tacksam för svar.

  1. Ja, det skulle du. Rörande ditt ftg så beror det såklart på om det här några anställda och i vilken grad det kräver exploatering av naturresurser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *