Om att bryta mot lagen.

När man skriver om att inte följa lagen eller reglerna i ett samhälle så får man alltid en invändning som lyder ungefär såhär: ”men om du tycker det är rätt att bryta mot lagen, vad tycker du då om skattefuskare/hatbrott/BREIVIK osv” och menar att dessa personer också bryter mot rådande samhällsordning för att de tycker den är felaktig och att jag då borde sympatisera med det hela.

Låt mig ta ett exempel. Jag tycker att det är viktigt med demonstrationsrätten och föreningsfrihet. Jag tycker att man ska få demonstrera för vilken idiotisk skit man vill. Men om någon demonstrerar för att kasta ut alla invandrare, nog fan kommer jag stå på andra sidan och demonstrera emot deras demonstration. Jag tycker att formen, alltså demonstration, är bra, men jag sympatiserar inte med budskapet. Vissa skulle säga att man måste skilja på intention och själva handlingen, men där håller inte jag med. En aktion består av båda intention och fysisk handling, och dessa två går inte att skilja från varandra.

Vi tar ett annat exempel. Skattefusk. Skattefusk är olagligt och det tycker jag är bra. I ett välfungerande samhälle så ska man såklart minimera skattefusket. Däremot, om jag visste att min skatt gick till att finansiera krig och förtryck så skulle jag också skattefuska, och då skulle jag tycka att det var rätt. Detta för att jag tycker att skattefusk är okej som metod om den används på rätt grunder. Vad jag däremot inte sympatiserar med är en person som skattefuskar för att hen tycker att skatt är stöld. Detta beror inte på att handlingen i sig själv är annorlunda, men grunderna för den är andra, och dessa andra grunder sympatiserar jag inte med. Alltså sympatiserar jag inte heller med handlingen.

Sedan finns det såklart gränser man under inga omständigheter får passera. Såsom att döda en jävla massa människor. Jag skulle inte sympatisera med det Breivik gjorde oavsett hans bakomliggande ideologi. Om detta tror jag att merparten av alla människor är rörande överens. Anledningen till att Breivik gjorde det han gjorde var knappast att det finns en acceptans för plankning. Dessa gränser ska staten givetvis kämpa för att upprätthålla, detta är också något som det finns en bred konsensus kring hos befolkningen. Samma konsensus kan inte finnas i frågan om plankning.

I slutänden kokar allt ner till maktkamp. Staten har ett intresse av att behålla sin makt och upprätthålla lagar. Andra grupper har andra intressen, som ibland går på kollisionskurs med staten. Vårt system har inte alltid sett ut som det gör utan är ett resultat av hundratals år av maktkamp där våra demokratiska rättigheter utökats i högre och högre takt. Detta har inte uppnåtts genom att folk blint lydit lagen utan genom uppror mot rådande ordning. Det intressanta i mina ögon är inte om människor lyder lagar och regler utan vad de kämpar för och om deras metod är effektiv och okej.

12 reaktioner till “Om att bryta mot lagen.”

  1. Hade tänkt göra det, men blev lite opeppad efter den här kommentaren.

 1. Ja , en distinktion som kanske kan vara användbar är att det skäl de som ägnar sig åt civil olydnad, eller annan politisk aktivitet som riktar sig mot rådande samhällsordning, anser rättfärdigar handlingarna väl aldrig är av typen ”jag anser att rådande samhällsordning är felaktig”, utan snarare någon konkret egenskap som de uppfattar finns hos samhället, t.ex. ”samhällsordningen har konsekvenser av typen x”. När det sedan gäller att avgöra hur rimlig den uppfattningen är måste man väl föra en argumentation som i vilken annan fråga som helst.

 2. Om sanningen skall fram så är det inte så viktigt för mig om andra väljer att planka. Hela tanken med att jag betalar när andra plankar är totalt främmande för mig – biljettpriserna sätts inte beroende på hur många på bussen som betalat, och företag har efter vad jag vill minnas visat vinst på många miljoner och ändå höjt priserna så att många nu har svårt att ha råd att välja att åka kollektivt. Hellre än att klandra plankare för höjda biljettpriser klandrar jag giriga företagare. Det är visserligen svårare att ändra på, men å andra sidan, tja, mer rättvist. I mina ögon.
  Men det är roligt att se hur frågor väcker debatt, och hur engagerade människor är när man känner att någon utnyttjar en. Förhoppningsvis kan debatten fortsätta och, med lite tur, kanske ge människor på bägge sidor lite att tänka på.

  1. Notera att det är relativt billigt att åka jämfört med andra ställen om man ser på att man får åka i hela Stockholms län.

   Hur stor vinten är måste relateras till insatt kapital. 10 milj vinst på 10 milj insatt kapital är mycket bra men på 10 miljarder insatt kapital mycket dåligt.

   Priset på biljetterna sätt genom en förhandling där sl måste redovisa och argumentera för hur mycket de får in i biljettintäkter. Så om inte folk betalar så höjs biljettpriset…

 3. Jag är av helt motsatt åsikt, även om jag håller med om att avgifterna för kollektivtrafiken i Stockholm (och andra städer) borde sänkas rejält eller tas bort helt.

  Jag resonerar så här: jag tycker t.ex. att ekologiska livsmedel är alldeles för dyra. Men jag skulle inte börja snatta för att få priserna sänkta. Jag skulle inte heller starta en organisation som uppmanar till snatteri eller betalar böterna för de som åker dit. I slutändan skulle ju mitt snatteri drabba övriga kunder som också köper ekomat. På samma sätt tänker jag med kollektivtrafiken: att ”snatta” blijetter kommer inte att leda till en gratis kollektivtrafik, det ger bara SL en anledning att höja biljettpriset.

  Är det inte bättre att hitta andra sätt att påverka (både när det gäller ekomat och SL-biljetter)?

 4. Jag är lite inne på Lindas inställning – att det med plankning och snattning kan drabba fel människor. Att snatta ekomat leder antagligen till att ekoodlarna i slutändan får mindre betalt. Typ som att bojkotta affärer med dåliga arbetsförhållanden för producenter oftast leder till att producenterna får mindre eller inget betalt medan affärerna inte berörs (det är knappast sina egna löner de sänker..)
  Skulle plankning leda till att avgifterna slopades, eller bara att de höjdes eller att man gjorde det svårare att planka? I så fall är det ju möjligt att man egentligen gör det värre för de människor man försöker hjälpa.

  1. Så kan man ju alltid resonera kring allt, men min uppfattning är att planka.nu är en väldigt effektiv organisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *