SCUM och Freud.

Jag läser just nu Sexualpolitiken av Kate Millet, och är inne på delen om Freud. Jag har inte riktigt fattat detta förrän nu, med stora delar som SCUM-manifestet är i princip en invertering av Freuds teorier. Jag visste att mycket var taget därifrån, men jag trodde att det vill tillspetsat och så vidare. Snarare verkar det som att SCUM är en jävla smekning av mansegon i jämförelse.

IMG_20141101_083423

Såväl Freud som SCUM är ju starkt biologisktiska texter, och jag börjar tänka att SCUM delvis är det för att det är en drift med Freud. Nå, jag tänkte gå igenom lite av parallellerna här. Både Freud och Solanas har utgångspunkten att kön är totalt beroende av genitalier, något som jag själv tar avstånd från. Detta kommer dock märkas i texten så att ni är beredda.

Solanas skriver:

Eftersom mannen är en ofullständig kvinna tillbringar han sitt liv med att försöka komplettera sig, att försöka bli kvinna. Detta genom att ständigt söka upp kvinnor, beblanda sig med dem, försöka leva genom dem och smälta samman med dem.

Vilket väl är ungefär vad Freud påstår om kvinnor. Han menar att kvinnan ”upptäcker” att hon är en ofullständig man när hon inser att hon själv är ”kastrerad”, det vill säga saknar penis, och att hon sedan strävar efter att bli ”fullständig”, det vill säga få en penis. Detta kallas penisavund och är typ det absolut mest avgörande som sker i en kvinnas liv. Hela hennes existens avgörs alltså utifrån mannen. Han menar också att det är ”sunt” av kvinnor att passivt acceptera att deras öde är att leva för och genom män.

Mannens påstående om att kvinnor förverkligar sig genom moderskap och sexualitet speglar bara vad männen själva tror de skulle förverkliga sig genom om de vore kvinnor.

Freud menar på fullaste allvar (jag tycker detta är så jävla konstigt) att kvinnor når sitt yttersta självförverkligande genom moderskapet eftersom barnet är en symbol för fallos. Eftersom kvinnan, enligt Freud, inte själv kan ha en fallos så är det närmaste hon kan komma att föda en mans (ursprungligen sin pappas) barn, typ.

Kvinnor lider med andra ord inte av penisavund, män lider av fittavund […] Att knulla är för en man ett försvar mot hans önskan att vara kvinna. Sex är i sig en sublimering.

Hela grunden för Freuds teoribygge är att hela kvinnans liv avgörs av ett trauma som uppstår när hon ser mannens penis och drar slutsatsen att hon själv är kastrerad. Därför strävar hon efter att få en penis genom att försöka lyckas med ”manliga” förehavanden som att typ… tänka en tanke. En ”sund” kvinna accepterar sitt nederlag och förverkligar sig genom moderskap. Alla kvinnans försök att revoltera mot sitt öde tolkas som psykiska defekter.

Solanas vänder på detta genom att hävda att sex i sig är sublimering. Sublimering är att ersätta en driftimpuls med en annan driftimpuls, i Freuds fall så handlar det i regel om att ersätta sex med något annat. Freud menar att alla kvinnans drifter handlar om att kompensera att hon saknar penis, Solanas menar att alla mannens drifter, till och med sexdriften som Freud menar är en av de mest grundläggande, handlar om att kompensera att han inte är kvinna.

Jag var faktisk chockerade när jag läste om Freuds teorier, och detta trots att jag kommit i kontakt med dem innan och dessutom var fult medveten om att de är mycket gamla. Jag tycker att det är så konstigt att någon ens kan lägga fram en så oerhört förvirrad teori och dessutom bli såpass stor som Freud blev. Manshatet i SCUM är så långt ifrån jämförbart att det blir direkt löjligt.

IMG_20141028_222016Bokmärke med rubrikerna från SCUM.

3 reaktioner till “SCUM och Freud.”

  1. Freud va en fitta. 😉

    Nää men det värsta är att folk typ inte kommit längre än så.

    Det värsta av allt är upprepningstvånget: monkey see monkey do what someone else did …

  2. Tycker konceptet är bra, med utförliga o synliga svar på frågor och kommentarer. Fortsätt gärna med det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *