Befogenhetsöverskridande.

Intressant text på planka.nu om hur Securitas missbrukar sina befogenheter som biljettkontrollanter. Som biljettkontrollant får man som känt inte hindra någon att gå för att hen saknar färdbevis. Läs texten om hur väktarna har agerat mot Ameth, troligtvis i tron om att han inte vetat något om sina rättigheter.

Vad som gäller är enligt Sl följande:

Biljettkontrollanterna får inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.

Extra intressant är att väktarna har trott sig kunna använda sig av Pl13 för att driva sin sak i domstol. Pl13 står för polislag 13 och polislagen gäller givetvis bara poliser och absolut inte biljettkontrollant, det hör man ju på namnet. Att biljettkontrollanterna försöker lura en ungdom med detta är en sak, men att man försöker dra till med det i rätten är ju genant! Eller ja, det är ju såklart pinsamt att vi har en så ohederlig väktarkår över huvud taget, men det är verkligen märkligt att de tro att de kan komma någonvart med detta i en rättssak, att de tror att domstolen inte har koll på lagen. Eller så har de själva så dålig koll på algen att de faktiskt tror att polislagen innefattar dem vilket också är genant.

En annan sak jag tänkte på att väktarna enligt historien ska ha försökt dölja sina nummer vilket jag ser som ytterst problematiskt. Det är väldigt viktigt att man som medborgare kan identifiera vilka väktare, biljettkontrollanter, poliser och andra myndighetspersoner som man möter i sin vardag är. Det behöver inte innebära att man känner till den privata identiteten, men man ska kunna ha information så att man kan anmäla vad som skett internt och få reda på vem det är om man skulle vilja och kunna dra det till rätten. Att i tjänst försöka dölja sin identitet eller som i detta fall nummer som biljettkontrollant eller polis utan att det finns särskilda skäl till det borde vara ett brott i sig anser jag.