Detta går inte att ta seriöst.

Detta är ju bara för skojigt. Pelle Billing har uppenbarligen tagit Rafael Edholm på allvar och skrivit ett blogginlägg om att män liksom uppenbarligen är diskriminerade i filmsverige med det faktum att Edholm och två andra manliga filmskapare påstår det påstår det som enda grund. Han hänvisar inte till någon statistisk. Han bara antar att Edholm har rätt när han säger sig vara diskriminerad, trots att det är lätt att ta reda på för den som försöker att filmbranschen är mansdominerad. Billing har inte heller brytt sig ett skit om att ta reda på något om filmen, om det kanske kan ha funnits andra bevekelsegrunden för filminstitutet. Typ att det är en fördomsfull skitfilm som Edholm skrivit ihop.

Jag tänker på den där undersökningen jag hörde om, men tyvärr inte kan hänvisa till just nu, som visade på att män kände sig jämställda när fördelningen av taltiden var 2:1, alltså när männen fick tala dubbelt så mycket som kvinnorna. Om det var lika fördelning kände sig männen diskriminerade.

Det kan vara svårt att inse att man är privilegierad när det är standard, men när det blir förändringar så märker man dem. Man noterar det som en försämring för en själv, samtidigt som det sker förbättringar för andra. ”Diskriminering”, tänker man, utan att fundera på om det kan vara så att man själv faktiskt var och fortfarande är privilegierad.

Det är intressant att en företrädare för en grupp som brukar hinna ropa ”bevis tack” innan man avslutat sin mening inte hänvisar till någon slags forskning eller statistik till påståendet att män skulle vara förtryckta utan liksom bara utgår från att det är sant för att tre män har sagt det. Detta går fan inte att ta seriöst! Faktiskt inte. Det är bara fånigt och löjligt.

Jag har inget emot en mansrörelse som tar upp faktiska problem, till exempel mäns rätt (och skyldighet) till sina barn eller att män också måste uppmuntras att visa känslor och prata. Men en mansrörelse som, med endast tre mäns utsaga som grund, bölar över mansdiskrimineringen i filmsverige trots att det inte finns något statistsikt underlag som stödjer tesen blir bara fånig. Typ som om jag skulle böla över diskrimineringen av kvinnliga förskolepedagoger för att tre kvinnor förlorade jobbmöjlighet till förmån för män.

Tipstack till Lady Dahmer.