Strategier för ett mansfritt liv?

image201502180004Har fått en massa frågor på sista tiden hur en ska göra för att rensa bort män ur sitt liv rent konkret. Jag tänkte att ni kanske har några tips och/eller tankar? Jag har lite funderingar själv, men skulle vilja ha fler.

Så jag undrar helt enkelt: har ni försökt rensa ut män ur/minska deras inflytande i era liv? Varför? Hur? Med vilket resultat? Eller tvärtom: har ni känt att ni av någon anledning inte kunnat/velat göra detta? Vad har begränsningarna varit? Vad tror ni skulle hjälpa?

De finns bättre och sämre feministiska strategier.

Ganska ofta kan jag uppleva att feminism reduceras till ett sätt att tänka för att en ska kunna känna sig lite mer nöjd med sig själv. Väldigt mycket feministisk textproduktion handlar om att kvinnor ska få göra/välja vad de vill utan att bli skuldbelagda för det.

Jag håller såklart med om den här grundläggande tesen, skuldbeläggande är aldrig positivt. Samtidigt tycker jag ofta att resonemang om hur ett beteende fungerar i relation till patriarkatet, såväl att det kan vara ett resultat av det som att det kan vara förstärkande, ofta avfärdas som just skuldbeläggande trots att det inte är det som är poängen.

Detta har jag märkt av specifikt i diskussioner angående sexualitet. När jag skriver om hur sexualitet och begär påverkas av patriarkatet och upprätthåller det är det många som invänder att de minsann inte alls känner så inför sina relationer och begär och att deras begär minsann är naturliga och att de kan vara bra feminister ändå och så vidare. Jag vet liksom inte vad jag ska svara på detta, det är väl skönt för dem att känna så antar jag, men det gör det inte mindre sant att samhället är organiserat enligt heteronormen och att detta hänger ihop med patriarkatet.

Mitt syfte med att skriva om detta är inte att skuldbelägga någon som organiserar sitt liv heterosexuellt, men däremot att ge ett synsätt på hur detta fungerar i en bredare samhällskontext och hur det är både ett resultat av och ett upprätthållande av patriarkatet. En kan såklart ha en annan åsikt om detta än mig, men det är i sådana fall en teoretisk fråga och inte en fråga om att någon känner sig skuldbelagd. Det är två separata frågor, den ena handlar om hur mina formuleringar får människor att känna och den andra om deras innebörd. Jag anstränger mig för att inte formulera mig på ett skuldbeläggande sätt, men jag kan inte censurera idéerna som sådana för att någon kan ta illa upp över dem.

Givetvis kan det vara jobbigt att få detta påtalat för sig, det är inte roligt att höra att det ena eller det andra beteendet förstärker patriarkatet. Jag tänker att den som känner så bör undvika den typen av sammanhang snarare än att kräva anpassning efter sina behov. Människor har olika livssituationer och olika förmåga att ta till sig saker och ting. Samtidigt tror jag att det nästan alltid är jobbigt och smärtsamt att komma till vissa insikter. Det är smärtsamt att se sig själv som ett resultat av detta skitsamhälle, det är smärtsamt att se sin ofrihet. Det finns inget sätt att tillgodogöra sig dessa insikter som inte gör ont, för det handlar om att det en tänkt och tyckt om sig själv rycks upp med rötterna.

Jag tänker på när jag själv fick upp ögonen för dessa idéer och att det var oerhört smärtsamt och jobbigt. Samtidigt var det en stor frigörelse i det, smärtan och sorgen tog mig framåt och fick mig att omvärdera mycket av det jag innan tagit för givet. Jag fick verktyg för att förstå mina relationer på ett helt annat sätt än tidigare och också för att frigöra mig från en massa mönster. Jag är väldigt tacksam för detta, och därför vill jag också föra vidare dessa idéer.

Det är skillnad på att känna sig skuldbelagd och på att bli skuldbelagd. Som kvinna känner en ofta skuld för att en inte gör det ena eller det andra, det är för att vi har blivit tillsagda att vi ska vara alla till lags. Detta är såklart en inställning en tar med sig in i feminismen. En har en förförståelse av alla budskap som att det är något en förväntas göra för någon annans skull.

Det finns en klyscha som ofta upprepas, nämligen att det inte går att vara en mer eller mindre bra feminist. Detta är såklart sant, för det är inte en fråga om vem en ”är”, utan om praktiker och vilka konsekvenser de har. Jag tror genuint att det finns bättre och sämre sätt att organisera sitt liv på ur ett feministiskt perspektiv. Detta innebär inte att kvinnor som lever på ett visst sätt är sämre feminister, men jag tror att det är viktigt att ständigt sträva efter frigörelse utefter sina egna villkor. Detta är ett projekt jag själv vill underkasta mig, och jag vill inspirera andra att också göra det.

Men det som ska driva oss är inte skuld, utan egenintresse. Det handlar inte om att offra sig för något slags högre gott, utan om att ta fram strategier för frigörelse helt enkelt för att det ligger i vårt intresse. Vi är inte feminister för någon annans skull, utan för vår egen. Vi solidariserar oss med varandra för att andra kvinnors frigörelse även är vår egen frigörelse. Vi kämpar tillsammans och för varandra för att frigörelse endast kan nås kollektivt.

Strategier för att trycka insikter om patriarkatet ifrån sig.

Under den tid jag skrivit om feminism har jag noterat en massa olika ”argumentations”tekniker från folk som inte håller med mig. Det finns ju såklart alla de där härliga hoten, förolämpningarna och så vidare, men nu tänkte jag fokusera på de lite ”mildare” som ofta dyker upp från folk som själva identifierar sig som feminister. Skälet till detta är att jag tycker att det är viktigt att försöka förstå hur även människor som är relativt rimliga fortfarande trycker ifrån sin insikter om patriarkatet.

Mina topp sju strategier är, utan inbördes ordning:

  1. Individualiserande av erfarenheter. Hävda att det jag har varit med om har rört sig om att jag har otur med män. Visst är det så att jag ofta skriver med utgångspunkt i mina personliga erfarenheter, men det betyder såklart inte att det är därifrån jag tar allt. Feminismen är en sjukt bred och gammal rörelse där det finns gott om förklaringsmodeller. Fenomenen jag skriver om är ingenting jag kommit fram till allena utan det är en del av en tanketradition. Dessutom finns det ganska många som delar mina erfarenheter, varje gång jag skriver om sådant så är det ett gäng kvinnor som skriver om liknande händelser. Jag vill också påpeka att jag inte har hängt med några psykopater till män utan att de flesta männen i mitt liv rentav varit sådana som ses som ovanligt jämställda. ÄNDÅ har de visat upp sådana här tendenser. Det betyder såklart inte att alla män gör det, men det är alltför vanligt för att kunna viftas bort som individuella erfarenheter. Fattar inte hur någon tänker sig att en enskild individ kan ha sådan oerhörd otur med så många män.
  2. Fokuserande på det extrema. Att verkligen poängtera hur sjukt/vidrigt/extremt någon specifik grej jag skriver om är. Alltså ja, det sker sjuka saker i patriarkatet men det mesta jag skriver om är helt vardagligt patriarkalt förtryck. Till exempel trakasserier, våldtäkter, empatilösa män är saker som helt vanliga kvinnor blir utsatta för hela tiden. Uppfattar också att många typ helt struntar i alla de berättelser om ”vardagligt” patriarkalt förtryck som florerar men reagerar oerhört starkt när det ”går över gränsen”, alltså när det är något som är ”uppenbart” fel. Det känns som att detta handlar mycket om att uppleva att en ”gör något” utan att behöva ta till sig något som eventuellt kan ha en likhet med ens eget beteende. Alltså att reagera mot det som liksom är på säkert avstånd ifrån en själv.
  3. Patologiserande. Att till exempel skriva ”men den där mannen du berättar om nu verkar ju helt störd”, som om det vore en tillräcklig förklaring till det jag beskriver. Grejen är ju att det finns många män som är störda på samma sätt och det viktiga är att begripa varför. Att bara skjuta det ifrån sig genom att sjukdomsförklara det kommer inte lösa några problem. Vi kan diagnostisera varenda en i det här samhället om vi så vill, det kommer inte att förändra ett skit om vi inte förstår grunden till problemen. Varför vill en så ivrigt hävda just att det är sjukt? Hjälper det till något med förståelse av problemet? Ofta när en konfronterar människor med detta så säger de något i stil med att ”men samhället är ju stört/många män blir störda i det här samhället” vilket ju är en helt korrekt observation, faktum kvarstår att den typen av retorik inledningsvis skapar ett intryck av att det rör sig om extremfall vilket jag tror är negativt.
  4. Medömkan. Folk som ska hålla på och uttrycka sin sympati inför att jag har varit med om ”så jobbiga grejer”. Alltså det är lugnt som fan, det jag behöver bearbeta tar jag upp med min kurator eller med mina vänner. Jag skriver inte den här bloggen för att jag behöver typ ”prata om” det som hänt mig utan för att jag tycker att det är viktigt att förstå hur erfarenheter hänger ihop politiskt och tror att jag kan bidra med detta för många. Jag vill påpeka att medömkan och solidaritet är två helt olika grejer, medömkan är något en ägnar sig åt ur ett ovanifrånperspektiv som välgörenhet, solidaritet är att utgå från gemensamma erfarenheter och stötta varandra i det. Det senare är såklart hemskt välkommet.
  5. ”Jag har minsann inte”. Uppfattar ofta att människor håller på och ”plockar” de erfarenheter de själva delar för att sedan förkasta andra, typ säga att ”jag håller med dig i det mesta men detta har jag inte varit med om”. Förstår ej syftet med detta. Jag delar såklart inte alla erfarenheter av patriarkalt förtryck, det tar sig olika uttryck beroende på en massa olika saker. Det betyder inte att jag misstror den som säger att patriarkalt förtryck har tagit  given form i deras liv. Jag behöver liksom inte skriva ”jag har aldrig varit med om det där” när en kvinna delar en erfarenhet. Givetvis har vi alla olika erfarenheter och därför är det viktigt att lyssna på andras när en ska försöka förstå patriarkatets olika ansikten. Jättekul för dig att du aldrig blivit våldtagen eller whatever men det är kanske inte det som är viktigt att klämma fram när någon berättar om sina erfarenheter?
  6. ”Men det har ju blivit bättre”. Detta påstående kan en i och för sig diskutera sanningshalten i, har det verkligen blivit så mycket bättre? Snarare har väl förtrycket bytt form. Det är alltid enklare att se förtryck i dåtida samhällen. Men mitt främsta problem med det hela är att en helt ignorerar anledningen till att saker och ting har blivit bättre, det har ju liksom inte bara skett, utan det är ett resultat av hård feministisk kamp. Även om vi på många sätt har fått det bättre betyder inte det att vi ska sluta kämpa, för kvinnoförtrycket finns kvar och om en nöjer sig så kommer det fortsätta göra det.
  7. ”Jag vill bara veta hur vi ska lösa det här”. Jag får ofta denna grej! Folk som frågar hur vi ska komma till bukt med en given grej (ofta lönefrågan) men inte vill ha med allt annat jox. Ledsen, men det fungerar inte så. Jag kan inte svar på hur vi ska lösa endast lönefrågan eftersom jag inte anser att det finns någon ”lönefråga” som är isolerad från resten av det patriarkala förtrycket. Du kan inte plocka ut de bitar du tycker är viktiga själv, utan du måste ha en helhetsförståelse för vad som händer i patriarkatet för att kunna förstå ett enskilt problem. I mina ögon är detta ett sätt att isolera olika feministiska frågor från varandra och rangordna dem för att slippa ta tag i bitar i ens eget liv som är problematiska. Helt enkelt placera det Riktiga Kvinnoförtrycket någon annanstans och lugnt tuffa på utan att se problemen i ens eget liv. Bekvämt som fan såklart, men inte särskilt effektivt. Så nej, jag kommer inte att ge dig någon manual i hur du ska lösa någon enskild fråga du råkar tycka är viktig, den enda lösningen är att störta patriarkatet, oavsett vilken fråga det rör sig om.

Har ni snappat upp några fler?