Varför är det så viktigt för vissa att fetma inte ska vara en sjukdom?

När det talas om fetman så är det alltid människor som ska komma och berätta att ”fetman är ingen sjukdom” trots att fetman faktiskt definieras som precis en sådan. Nej, inte ”resultatet av en sjukdom” eller ”ett symptom” utan som en sjukdom i sig. En kan ju såklart tycka både det ena och det andra om feta människor men faktum kvarstår att det definieras som en sjukdom.

Ibland jämförs det med alkoholism och säga att ”det är resultatet av aktiva val”. Nå, de flesta sjukdomar är nog resultat av ”aktiva” val. Till exempel lungcancer är ofta resultatet av bland annat rökning, är det inte en sjukdom då? Många tillstånd kan nog härledas tillbaka till vilken arbetsmiljö en har, vilken mat en ätit, hur mycket stress en har i livet och så vidare vilket en ju också kan ”välja” i samma drömvärld där var och en kan välja om en ska drabbas av fetma eller inte.

Vissa verkar tycka att vad som är en ”sjukdom” eller inte har att göra med individens moraliska lastbarhet. Om en har ”valt” att bli sjuk så är det ingen sjukdom. Men det är ju en jättekonstig idé! Varför skulle våra medicinska bedömningar bero på huruvida personen ”valt” det eller inte. En person kanske jobbat skithårt för att få cancer, är cancern mindre en sjukdom för den sakens skull? Det är ju fullkomligt godtyckligt och kräver dessutom insikt i varje individs tankevärld. Skulle verkligen vilja se någon försöka sälja in en sådan definition medicinskt, tror inte det skulle gå särskilt bra.

Vissa drar detta till att feta människor inte ska få behandling eftersom de ”valt” att bli sjuka. Jag har så svårt att förstå den här inställningen. Även om en människa ”valt” att bli fet så är det väl inte desto mindre ett problem om hen är i ett tillstånd hen lider av? Varför skulle det inte behandlas bara för att det förekommit val tidigare?

Varför skulle någon till exempel göra en gastric bypass om det var lätt att gå ner i vikt på andra sätt? Herregud, de går ju typ in och tar bort en del av magsäcken??? Varför skulle en vilja utsätta sig för detta om inget annat fungerar? En kan till exempel drabbas av läckage, vissa har problem hela livet. Tycker detta verkar vara en svinjobbig grej och hoppas verkligen att jag aldrig behöver genomgå den.

Uppenbarligen handlar detta om att det är viktigt för vissa att upprätthålla omständigheter där de fritt kan snacka skit om feta människor eftersom det är ett ”val”, och detta är viktigare än vad läkevetenskapen faktiskt har att säga i frågan. Det spelar ingen roll att fetma definieras som en sjukdom för för dessa människor är det viktigare att upprätthålla sin världsbild.

5 reaktioner till “Varför är det så viktigt för vissa att fetma inte ska vara en sjukdom?”

  1. Problemet jag (som ganska tjock själv) har med att kalla fetma en sjukdom är mer att det ligger en negativ värdering i ordet sjukdom, som om det alltid vore nåt dåligt och oönskvärt i att vara tjock från en hälsosynpunkt. Även om man kanske inte kallar fetma en sjukdom rakt ut så är det ju den synen man har på det, alltså att fetma är kategoriskt dåligt (och att man alltid bör välja bort det till varje pris, därav att dramatiska åtgärder som gastric bypass erbjuds och förespråkas av vårdapparaten). Men vi är ju en del som inte riktigt håller med om den synen. (Sen kan ju inte jag hindra andra som är eller har varit tjocka från att själva anse att det är en sjukdom, jag antar att det är lite subjektivt.)

  2. Frågan är om själva begreppet sjukdom alls har någon större betydelse för vilka tillstånd sjukvården behandlar. Både fetma och alkoholberoende finns med i officiella diagnostiska klassifikationer som ICD-10, men dessa gör ingen uttrycklig distinktion mellan ”sjukdomar” och andra hälsorelaterade tillstånd som kan diagnosticeras och behandlas. En nutida svensk filosof har definierat olika varianter av ”disease prioritarianism”, som t.ex. säger att det är fel om sjukvården behandlar annat än sjukdomar eller att sjukdomar skall ges företräde framför icke-sjukdomar när det gäller fördelning av vårdresurser, men det kan ifrågasättas vilken faktisk betydelse sådana principer har när det gäller prioriteringar i vården

  3. Då kan man ju också tänka att nån som brutit benet när de valt att åka skidor inte egentligen har någon skada och inte bör få behandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *