Vi måste kunna diskutera alternativ.

Ofta så hävdas det från marknadsliberalt håll att vi har gått mot en utveckling där färre och färre människor är fattiga, och detta på grund av marknadsekonomi och kapitalism. Länder lyfts ur fattigdom för att företag köper billig arbetskraft där, på detta sätt så sipprar rikedomen ner. Detta må vara sant, även om jag tror att det är en sanning med modifikation. Sant är också att det aldrig tidigare i historien funnits så mycket rikedom, som i dagens system är ekvivalent med makt, samlat i så få människors händer. Denna rikedom är byggd i mångt och mycket på 1. exploaterande av naturresurser och 2. andra människors arbete. Visst kan det tyckas omoraliskt att argumentera emot ett system som dragit många människor ur absolut fattigdom med att säga att man rent principiellt är emot klassklyftor. Samtidigt tycker jag att man måste fråga sig om det inte skulle kunna finnas bättre system inom vilket denna rikedom skulle kunna bli jämnare fördelad.

Jag tycker att det är intressant hur det inom vissa kretsar kan uppfattas som extremt radikalt att säga att rådande system (alltså marknadsekonomi) kanske inte av nödvändighet är det bästa ekonomiska systemet eller peka ut brister som finns inom rådande ekonomiska system. Man förväntas leverera en färdig lösning på hur ens ekonomiska drömsystem borde vara utformat, som dessutom ska vara fritt från brister. Som om något system någonsin levererats färdigt utan att innan behöva prövas.

Sanningen är att jag inte vet. Jag är inte ekonom, jag är blott 20 år gammal och har aldrig läst på universitet eller ens läst en jävla bok om ekonomi. Men jag tycker ändå att man kan tillstå att det system vi har idag knappast fungerar optimalt. Med all den rikedom och makt som samlas på hög i några få personers händer, företag som är rikare och mer inflytelserika än länder, med ett enormt förstörande och exploaterande av både jordens resurser och människor och dessutom en massa massa människor som står utanför både möjligheter för att arbeta och konsumera. Är detta det bäste ekonomiska system vi vet idag? I så fall tycker jag att någon borde tänka till lite och försöka utforma något nytt.

Det är ett problem när en ekonomisk modell tas för det enda rätta, visserligen med utrymme för modifikationer, men fortfarande som någon slags universell sanning om hur samhällen bör vara utformade. Människor som inte delar denna övertygelse om kapitalismens och marknadsekonomins förträfflighet ses som några slags galningar. Så talar bara företrädare för en ideologi som fått alltför lite kritik, accepterats alltför mycket som allenarådande sanning.

Gud, jag vet inte ens om jag själv tycker att kapitalism och marknadsekonomi är något dåligt. Däremot vet jag att denna konsensus kring ett samhällssystem, som dessutom gynnar vissa givna grupper mer än andra, aldrig kan vara särskilt nyttigt. Denna konsensus kring kapitalismens och marknadsekonomins förträfflighet måste brytas, vi måste börja tillåtas diskutera alternativ.

16 reaktioner till “Vi måste kunna diskutera alternativ.”

 1. Jag håller helt och fullt med dig, Fanny! Allt handlar om utveckling och utvecklingen får aldrig stanna. Tyvärr är det väl så att de som gynnas mest av det rådande systemet (och därmed hör till makteliten) inte är speciellt intresserade av att ändra på något eftersom de själva kanske inte skulle tjäna på det.

 2. Jag trodde att de flesta ekonomer och statsvetare var överens om att det världsekonomiska system vi har idag inte alls är det mest optimala, inte att det skulle vara ett radikalt påstående att anse detta. Herregud, systemet har så många brister särskilt vad gäller förhållandet staten/företagen och hur företag hela tiden inverkar på staters politik. Jag skrev till exempel om Vattenfall på min blogg för ett tag sedan, saxar därifrån:

  Vattenfall har gjort slag i saken och bestämt sig för att återigen stämma tyska staten. Det är så sjukt spännande det här med investorskydd och vilken makt utländska investerare egentligen har (vilket är en urgammal juridisk fråga). En svensk energikoncern stämmer alltså Förbundsrepubliken då de, efter att Merkel (aka Mutti) signalerat att de kommer att fortsätta satsta på kärnkraft, investerade i två verk utanför Hamburg. Typ 700 miljoner euro pumpade de in, men sen efter Fukushima kunde inte tyska regeringen fortsätta på denna kurs (för impopulärt politiskt sett) utan bestämde att alla kärnkraftverk ska stängas å de snaraste (senast 2022) och de verk som företaget investerat i stängdes för gott redan 2011. Nu menar företaget att tyska staten ska kompensera för detta och har skickat sin stämningsansökan till skiljedomstolen ICSID i Washington. Då företaget är en utländsk koncern kan man använda sig av the Energy Charter Treaty (ECT), en internationell energistadga som bland annat skyddar investerarnas intressen. De har tidigare stämt tyska staten där och de nådde till en förlikning och om man säger såhär, det ser återigen ljust ut för Två Hål i Väggen. Detta handlar alltså om flera miljarder kronor som kommer att tas från tyska skattebetalarnas (dvs däribland ICH) fickor enbart därför att tyska regeringen gjorde en policyändring vad gäller deras egen energipolitik. Den privata sektorn dikterar återigen villkoren och påverkar politik och en utländsk koncern kränker tyska statens jurisdiktion.

  Om du inte redan sett denna RSA-videon Crises of Capitalism (In this RSA Animate, radical social theorist David Harvey asks if it is time to look beyond capitalism towards a new social order that would allow us to live within a system that really could be responsible, just, and humane?) rekommenderar jag den starkt:
  http://vimeo.com/13300662

  För övrigt har jag tänkt på inlägget du skrev om statens intressen och som jag hade invändningar mot, tyckte det var en förenklad beskrivning av statens intressen vs andra gruppers intressen, men har inte orkat utveckla pga 34 grader varmt och semester.

 3. Det är inte alls kontroversiellt att ifrågasätta den fria marknaden etc. Problemet med kritiken är ofta att den baseras på okunskap eller ”jag tycker så”-typ av argument. Det är välkänt vilka nackdelar och fördelar ett fritt kapitalistiskt system har och politikerna genomför många åtgärder för att motverka dessa.

  Ett exempel. Från ekonomisk teori så är den mest effektiva skatten att alla betalar Xkr i skatt varje år, där X är samma för alla. En sådan skatt skulle påverka folks beteenden minst och är därför bäst, dvs folk skulle bete sig som de vill. Detta system införs inte eftersom det i praktiken har en massa nackdelar som man tycker inte är önskvärda.

  1. Det brukar ju snarare röra sig om reformer inom kapitalismen, inte om att söka efter ett helt nytt system.

   1. Man har ju faktiskt prövat andra ekonomiska system, ex Kuba, tidigare i Kina, DDR, m fl. Som bekant fungerade de systemen inte så bra, inte bara politiskt utan även ekonomiskt. Sedan ska man inte glömma att vårt ekonomiska system skiljer sig från ex USA samt att det skett många och stora förändringar till det bättre, dvs på lång sikt har både den absoluta och relativa fattigdomen minskat i många delar av världen.

    Så kontentan är att en hel del ekonomiska system faktiskt har provats och visar sig fungera sämre än det vi har nu. Men det kan säkert förbättras mer.

    1. Fast har jag sagt att man ska återgå till de systemen? Just detta är problemet jag pekar på, att man alltid drar upp kommunistspöket så fort ngn ifrågasätter kapitalismen. Nuvarande system medför mängder av problem, vi måste hitta nya. Men säger man detta så börjar folk snacka sovjet.

     1. Anledningen är att de är varandras motpoler och extremer. Ett system där folk får bestämma helt själva (det kapitalistiska) och ett där en grupp av diktatorisk elit bestämmer (det kommunistiska). Sedan har det funnits lite system mellan, som det svenska på 70-talet som präglades av ineffektiva offentliga monopol. Du kommer inte kunna hitta ett ekonomiskt system som inte är en blandning av dessa två extremer. Sedan var ju systemen i exempelvis Kina och DDR inte helt lika varandra. Därför är det relevant att ta upp de kommunistiska diktaturernas ekonomiska system. Du bör också notera att i fallet kommunism/socialism är diktaturen och det ekonomiska systemet mycket nära varandra medan för det kapitalistiska ekonomiska systemet har det både funnits demokratier (majoriteten av de kapitalistiska länderna är demokratier) och diktaturer (nuvarande Kina, Grekland tidigare). Det kommunistiska ekonomiska systemet har aldrig existerat under en demokrati.

      1. Ja, du vill ju uppenbarligen inte se att det kan finnas alternativ. Det är just denna inställning jag menar är problematisk, den vilar på en gammal världsbild.

       1. Då kan du vara snäll och vara vänlig och beskriva ett alternativt ekonomiskt system som vilar på en ny världsbild!

        1. Men gud!!!!!!!! Läs mitt jävla inlägg. Du verkar ju vara helt oförmögen att ta in vad som skrivs.

         1. Jag har både läst och förstått vad du skrivit och till skillnad från dig så tillskriver jag dig inte åsikter du inte har. Jag skrev exempelvis inte att du ville återgå till de kommunistiska ekonomiska systemen. Var fick du det ifrån? Jag frågade inte efter någon färdig lösning på alternativt system, var fick du det ifrån? Om man som du efterfrågar ett alternativt system borde man, tycker jag, ha funderat lite mer än att man vill att rikedomen ska vara jämnare fördelat.

          Det är för övrigt inte sant att det förekommer någon slags konsensus om vilket system som är bäst bland nationalekonomer.

          1. Du bad mig presentera ett färdigt alternativ. I min text förklarar jag varför denna invändning suger.

 4. För övrigt har du fel när du hävdar att rikedomen kommit från exploatering av naturrikedomar och andras arbete. Detta är en myt som inte stämmer som gärna odlas av kritiker till fria marknader. Vad som genererat den ökade rikedomen är ett mer effektivt resursutnyttjande av arbete och kapital genom avskaffande av tullar (och andra handelshinder) och möjligheter för arbete och kapital att röra sig över gränserna. Det är lätt att se att det är så genom att titta på exempelvis hur BNP har utvecklat sig för olika länder och samtidigt se på vilja reformer som genomförts.

  1. Men det du nämner är ju inte vad som i sig skapar rikedom, utan bara olika styrmedel som gör det mer eller mindre möjligt. Det som skapar rikedom i grunden är fortfarande naturresurser och arbete, politiska reformer skapar i sig ingen rikedom.

   1. Det finns massor av exempel där man använde massor av naturresurser och arbete utan att skapa rikedomar. Det viktiga för att skapa rikedomar är att de resurserna används på bästa sätt för att skapa rikedomar. Så man brukar säga att tillgång till arbete och/eller kapital är nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar för att skapa rikedom. Man kan ta USA och Sovjetunionen på 70-talet som exempel. Båda använde mycket naturresurser och arbetskraft men anledningen till att USA blev så mycket rikare var att den fria marknaden inom USA kunde allokera resurserna så mycket bättre än vad byråkraterna i Moskva kunde. Detta gjorde att de fattigaste i USA ändå hade det ekonomiskt bättre än de fattiga i Sovjet. Så kontentan är att det är hur man använder det arbete och kapital som finna tillgängligt som bestämmer om det blir någon ekonomisk utveckling eller inte. Exemplet USA-Sovjet är ganska extremt men tog det bara för att göra det tydligt.

    1. Jaja, men grunden är ju fortfarande arbete + kapital. Sedan måste ju dessa såklart användas på rätt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *