Marknadsfundamentalister.

Satan vad jag stör mig på fundamentalistiska frimarknadsanhängare som alltid, när man börjar tala om arbetarrätt ochlöner, måste informera om att arbetsköpare bara har makten när det råder ett överflöd på arbetskraft. För det första är det löjligt världsfrånvänt att anta att marknaden är ett perfekt urverk som reglerar sig själv, för det andra har jag svårt att fatta varför en försämring för faktiska människor skulle vara berättigad bara för att det råder arbetskraftöverskott.

Jag kan väl till viss del förstå resonemanget när det gäller lönerna, det kan nog finnas vissa företag som anställer fler när det är billigare även om jag tror att det är ganska vanligt att pengarna hamnar i företagarnas egna fickor. Däremot är det helt obegripligt när det rör sig om anställningstrygghet. På vilket sätt skulle ett försämrat anställningsskydd leda till att fler får jobb? Det är fullständigt obegripligt och försämrar endast på dem som är ute på arbetsmarknaden.

Ni kan snacka marknadslösningar när det gäller en massa saker, men när det gäller arbete blir det bara inhumant. Marknaden är inget egenvärde, man måste alltid fråga sig hur människorna i systemet påverkas.

7 reaktioner till “Marknadsfundamentalister.”

 1. Dåliga arbetsvillkor verkar dessutom vara kontraproduktiva för företaget i fråga, eftersom arbetarna då trivs sämre och levererar mindre. ”The results indicate that employee work perceptions predict important organizational outcomes — if employees have positive perceptions of their jobs, their organizations benefit via higher employee retention, increased customer loyalty, and improved financial outcomes. Interestingly, the analysis suggests that employee perceptions affect outcomes more than outcomes affect employee perceptions of their jobs.” Från http://ht.ly/55J6d

  1. Fast om man har en ständig tillgång på nya, oförbrukade, arbetare så är det inget problem för företagen tyvärr. Det sambandet gäller när det finns anställningsskydd, men på mcdonalds är man så illa tvungen att leverera och le samtidigt.

 2. Diskuterade med en s.k. marknadsfundamentalist för ett tag sedan, hon menade att man borde avskaffa alla lagar om arbetsmiljö, arbetarskydd et.c. i och med att de kostar pengar, sänker företagens produktivitet och därmed deras bidrag till välståndet i samhället.

  Tänker mig att hon aldrig reflekterat över tanken på att det faktiskt finns folk som jobbar utanför tjänstemannasektorn och som löper en reell risk att bli ihjälslagna i en arbetsplatsolycka ifall det inte finns lagar och standarder som reglerar hur en arbetsplats ska se ut.

 3. Att vettiga löner skulle stoppa företag från att anställa är BS! När ett företag har behov av att anställa och kompetensen för arbetsuppgifterna finns hos de sökande anställer företaget! Nu har vi med nuvarande regering däremot dilemmat för företagen att mycket av den kompetens de eftersöker inte finns pga den mycket kraftiga nedskärningen av Komvux och arbetsmarknadsutbildningar som nuvarande regering genomförde kort efter att deras första mandatperiod började!
  Under alliansens första tre år minskades resurserna till AMS ned med 13 miljarder, antalet programplatser minskade med ca 50 000.Antalet platser på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat från drygt 13 000 hösten 2006 till mellan 3 000 och 4 000 under 2009.Vuxenutbildningen minskades med 42 000 platser från slutet av 2006 till 2008. På vad sätt underlättar det här för arbetslösa att hitta jobb?
   
  En klok regering hade sett till att i samarbete med företagen skapat utbildningar för de arbetslösa under lågkonjunkturen som företagen i konjunkturuppgången förväntades ha behov av!
   
  Det är inte låga löner vi skall vara konkurrenskraftiga mot omvärlden med! Det är med hög kompetens på alla nivåer i företagen och kvalitet på produkterna som kommer att göra både företagen och Sverige konkurrenskraftiga! Många företag som flyttat sin verksamhet till låglöneländer har fått erfara skillnad i kvalitetskänsla mellan svenska arbetare och inhemska arbetare i dessa länder. Jag vet t.o.m företag som förlorat stora kunder på den försämrade kvaliteten efter flytten!
   
  Låga ingångslöner är en nyliberal återvändsgränd då de i förlängningen kommer att leda till att även de erfarnas löner kommer att påverkas i negativ riktning med marginella eller inga löneökningar. Vilket i sin tur gör att köpkraften för en stor del av befolkningen minskar och därmed också tillväxten för landet!
  De försämringar i arbetslagstiftningen som regeringen genomfört och de ytterligare försämringar som näringslivet propagerar för leder in på samma nyliberala återvändsgata som låga löner. Otrygga anställningar leder till att människor drar ner sin konsumtion till ett minimum, blir svårt att få lån etc!
  Med låga löner och otrygga anställningar, vilka skall handla alla dessa varor som krävs för att upprätthålla en hög tillväxt? Hög tillväxt är ju något som företagen också efterfrågar. Men med tanke på att de samtidigt vill försämra löner och arbetsvillkor för sina anställda som samtidigt är deras presumtiva kunder undrar man om de riktigt tänkt hela vägen!
   
  För att säga sig bedriva en ”arbetslinje” gör denna regering det mesta helt bakvänt:
  Alliansens misslyckanden staplas på hög och uppmärksammas allt mer av media. Att den här satsningen på jobbcoacher varit lyckad, där endast 17% i någon mån blev hjälpa kan väl ingen normalt tänkande människa tycka? Metoderna: hjärntvätt, healing och beröringsterapi. Allt detta till en kostnad av nästan 3 miljarder.
   
  Sedan har vi Fas3-jobb/slavarbete där arbetsgivaren FÅR 5000:-/mån. per Fas3-jobbare av oss skattebetalare! Att det då skulle poppa upp ett gäng oseriösa företag som skulle utnyttja det här kan väl i ärlighetens namn inte förvånat någon, eller?
  Exempel: ”nystartade företaget Prio 1, som drivs av en moderat kommunpolitiker och sysselsätter 80 st. Fas3-jobbare där han får 5000:-/mån. per person”. Han drar alltså in 400 000:-/mån. från skattebetalarna.
   
  Från Fas3 har 1,5% gått till riktiga jobb!
   
  Finns förslag från regeringen att övertidstaket skall tas bort. Övertidstimmarna 2010 motsvarade 115 000 heltidsjobb! Om då taket tas bort hur skapas det flera jobb!?
   
  McDonalds har fått 36 miljoner kronor i sänkta arbetsgivaravgifter av den svenska regeringen – resultatet är magert, det har bara blivit 89st. fler anställda.

  Regeringen säger sig bedriva en ”arbetslinje”. Om den arbetslinjen skall leda till jobb med löner som människor kan klara sig bra på, så agerar de bakvänt!
  Om deras arbetslinje skall skall leda till sänkta reservationslöner och skapande av ett låglöneproletariat, så agerar de helt rätt!

  1. När det gäller mindre företag så tror jag att sänkta löner kan leda till jobb, men i de flesta fall så tror jag att den skillnaden det talas om bara kommer gå i arbetsköparen egen ficka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *