Problemet är inte kärnkraft, problemet är korruption.

Jag tycker att kärnkraft är en bra grej, trots det som sker i Japan. Det vore såklart mysigt om vi kunde ha vind, vatten och sol-kraft enbart men kärnkraft är alla gånger bättre än kol och olja. Kärnkraften kan dessutom utvecklas så att man kan utnyttja och påskynda fler steg i sönderfallsskedjan, och då kommer avfallet inte att vara ett lika stort problem.

Däremot så borde det finnas en internationell myndighet som ser över att kärnkraftsverken är säkra nog. Att det inte gör det tycker jag är konstigt. Motsvarande borde finnas för oljeborrningar och diverse där man anser att risken för global påverkan vid snedsteg är tillräckligt stor.

För det första så drabbar olyckor i kärnkraftverk inte bara dem i det aktuella landet, utan även oss. För det andra borde det ses som en mänsklig rättighet för dem som bor i det aktuella landet att inte behöva riskera sina liv eller hem för att nåt jävla företag vill spara pengar på säkerhetsarrangemang. För det finns säkra system men sen finns det alltid företag och politiker som tummar på reglerna för att det finns pengar att tjäna på det.

Därför kan inte bestämmelser och kontroll kring säkerhet vara upp till vilken regering som helst, det måste skötas på ett rent sätt där risken för korruption är obefintlig. För om det gör det är kärnkraften en fantastisk tillgång i kampen mot ett mycket mer överhängande och definitivt problem: den globala uppvärmningen.

3 reaktioner till “Problemet är inte kärnkraft, problemet är korruption.”

  1. Kanske är det till och med så att kärnkraftverken inte borde drivas av vinstdrivande företag där högsta prioritet är cash till aktieägarna och inte säkerhet?

    1. Det med. Men om staten hade skött sin uppgidt så hade det funkat oavsett. Men pengar korrumperar ju onekligen.

  2. Nej kärnkraft är skit tycker jag. Inte minst då vi inte kan veta hur farligt avfallet kan vara. Och hur länge framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *