Demonstrera.

Jag har en uppmaning till alla som befinner sig i Göteborg, Stockholm, Malmö, Helsingborg eller Borås: imorgon hålls det demonstrationer emot Carl Bildt där hans lämplighet som utrikesminister ifrågasätts. Anledning är väl framförallt hans samröre med Lundin petroleum och hanteringen av de två svenska journalister som sitter fängslade i Etiopien för att de åkte olovligt in i landet för att göra ett reportage om just det företaget.

Oavsett om Carl Bildt verkligen har gjort mindre än han kunnat för att rädda sitt eget skinn så krävs det en förklaring. Det anstår sig inte en utrikesminister att ha skumma kopplingar och sedan dessutom vägra besvara kritik och frågor.

Vi är medvetna om att demonstrationer kommer att äga rum. De verkar dock i mångt och mycket  bygga på missuppfattningar och felaktigheter.

Men dåså. Berätta hur det ligger till istället då. För det är väl inte så konstigt att det sprids ”felaktigheter” när vi har en utrikesminister som trots påtryckningar vägrar kommentera det som skett.

Irrationell rädsla för kärnkraft.

Appropå kärnkraft så tycker jag att det är intressant att folk panikar så galet mycket över Fukushima när det inte har dött en enda person hitills mig veterligen. ”Bort med kärnkraften!” tycker alla.

Om vi jämför detta med vad som hände när BP-katastrofen inträffade. Visst var folk arga och visst var det hemskt och visst var BP onda men inte en enda människa ifrågasatte oljekraften som sådan. Trots att den av naturen är förenad med den typen av risker. För det är klart som fan dett uppstår risker med att borra så långt under vatten.

Fast där insåg folk att problemet var bristande säkerhetsarrangemang eller möjligtvis det faktum att borrningen skedde under vatten. Folk insåg också att vi i vårt samhälle idag tyvärr är beroende av olja.  Detta trots att oljekraft också bidrar till den globala uppvärmningen, vilket vi faktiskt har vetskap om. Det är alltså inte bara förenat med risker utan också förenat med garanterat förämrade livsvillkor.

Kärnkraften är omgärdad med så otroligt mycket mystik. Så fort något går snett så blir folk galna och tror att jorden ska gå under. Men herregud, den gör inte det. Någon kanske dör, man måste kanske utrymma området i några månader, någon kanske höjer sin risk för cancer i foten med 0,005%. Men det finns risker med kolkraft, gaskraft och oljekraft också.

Problemet är inte kärnkraft, problemet är korruption.

Jag tycker att kärnkraft är en bra grej, trots det som sker i Japan. Det vore såklart mysigt om vi kunde ha vind, vatten och sol-kraft enbart men kärnkraft är alla gånger bättre än kol och olja. Kärnkraften kan dessutom utvecklas så att man kan utnyttja och påskynda fler steg i sönderfallsskedjan, och då kommer avfallet inte att vara ett lika stort problem.

Däremot så borde det finnas en internationell myndighet som ser över att kärnkraftsverken är säkra nog. Att det inte gör det tycker jag är konstigt. Motsvarande borde finnas för oljeborrningar och diverse där man anser att risken för global påverkan vid snedsteg är tillräckligt stor.

För det första så drabbar olyckor i kärnkraftverk inte bara dem i det aktuella landet, utan även oss. För det andra borde det ses som en mänsklig rättighet för dem som bor i det aktuella landet att inte behöva riskera sina liv eller hem för att nåt jävla företag vill spara pengar på säkerhetsarrangemang. För det finns säkra system men sen finns det alltid företag och politiker som tummar på reglerna för att det finns pengar att tjäna på det.

Därför kan inte bestämmelser och kontroll kring säkerhet vara upp till vilken regering som helst, det måste skötas på ett rent sätt där risken för korruption är obefintlig. För om det gör det är kärnkraften en fantastisk tillgång i kampen mot ett mycket mer överhängande och definitivt problem: den globala uppvärmningen.