Att folk inte identifierar sig med en klass betyder inte att de inte tillhör en.

IMG_20130406_151227

En grej som alltid upprepas i min studentlitteratur och på mina föreläsningar är ”arbetarklassen har blivit medelklass” . Sedan brukar det stå typ att innan var samhället pyramidformat med liten elit, liten medelklass och stor arbetarklass men nu är det minsann diamantformat med liten elit, stor medelklass och liten arbetarklass. Detta gör mig så jävla irriterad. För det första står arbetarklass och medelklass inte i motsättning till varandra. Arbetare är den som måste sälja sin arbetskraft för brödfödan, vilket gäller stora delar av medelklassen. Medelklass betecknar typ vilken inkomst en har, inte vilken position en har i produktionskedjan. Jag vet att arbetarklass/medelklass används såhär i vardagligt tal men jag tycker inte att det passar sig i akademiska sammanhang, speciellt då begreppen inte ens definierades på något tillfredsställande sätt.

Sedan så står det alltid ungefär såhär ”klass har blivit mindre viktigt. Väljarna identifierar sig mindre med sin klasstillhörighet”. Såhär: att människor identifierar sig mindre med sin klasstillhörighet betyder inte att den har försvunnit eller slutat vara relevant. Klass är fortfarande en jätteviktig aspekt av många människors liv, oavsett om de vill kännas vid det eller inte.

En annan grej som också upprepas är att klasstillhörigheten blivit mindre tydlig, som om det betydde att den blivit mindre eller mindre viktig. Bara för att klasser förändras så betyder inte det att de är mindre viktiga, det kan bara vara svårare att upptäcka för en vars idé om arbetarklass är en musklig man som står och hugger sten för hand i en gruva. Idag kanske det finns färre sådana arbeten och en större del av arbetarklassen sysslar med serviceyrken eller telemarketing, det gör den inte mindre till arbetarklass.

Så jävla trött på den här myten om att klass skulle bli mindre viktigt på riktigt. Att folk identifierar sig mindre med det är såklart relevant att ta upp, men att sätta likhetstecken mellan detta och att det är en mindre relevant del i människors liv är bara trams. De hade kunnat skriva ”människor uppfattar klass som mindre viktigt”, inte att det är det.

12 reaktioner till “Att folk inte identifierar sig med en klass betyder inte att de inte tillhör en.”

 1. Hur definierar du arbetarklass respektive medelklass? Jag tänker att de flesta idag måste jobba för att leva även om de kanske hade kunnat arbeta mindre fast haft lägre materiell standard då och förutom inkomst har klass att göra med utbildning, status och makt. Gillar för övrigt att du förhåller dig kritisk till din kurslitteratur, tycker att mycket litteratur har ett omedvetet perspektiv vilket gör att många bara tar det som står för sanning utan att ifrågasätta det.

  1. nu är jag inte Fanny och kan ju givetvis inte säga hur hon definierar det, men ett vanligt sätt att definiera det i marxistiska sammanhang är att en inte kan leva på sitt kapital utan måste sälja sin arbetskraft. med andra ord, om du kan leva ett bra liv på aktieutdelningar och dylikt så tillhör du ägandeklassen, om du inte kan det tillhör du arbetarklassen.

   sen finns det ju skiktningar även inom klasserna, och den definitionen är inte uttömmande (t.ex. täcker den inte personer som äger lite kapital och kan bruka detta för sin inkomst och således inte tvingas sälja sin arbetskraft men inte kan leva på blott sitt ägande – så kallade ”småborgare”).

   kanhända att fanny definierar det på ett annat sätt men det är en ganska vanlig, och användbar, definition.

  2. Arbetarklass = personer som måste sälja sin arbetskraft, inkluderar dock även de som lever på bidrag etc. Medelklass står ej i motsättning till arbetarklass utan är bara medelinkomsttagare.

 2. Marxismen har ju i vår tid reducerats till några lama salongsbolsjevikiska fraser av typen ”alla är lika värda” och ”Europa behöver multi kulti för att inte gå under”, etc. Klasskampen har, av fullt uppenbara och förklarliga skäl, kommit att lakas ur under senare år. Visst kan man hänvisa till att klassproblematiken i vissa avseenden ännu existerar även om folk inte längre lägger någon större vikt vid det. Men det blir liksom inte så förbannat stor mening med det hela om det blott rör sig om en liten dryg proggmumifierad Stockholmsklick som ältar lite tomt ut i luften utan att själva vilja lyssna så mycket. Kanske måste man ändå våga ompröva de gamla marxistoida schemana en aning.

  1. Börjar misstänka att du är ett gammalt troll jag hade. Sluta skriv tråkiga, aggressiva och menlösa inlägg, annars kommer du att blockas från kommentarsfältet. Du tillför inget.

 3. Ursäktar mig som opåläst socialist, men att behöva arbeta för att överleva ligger väl i naturen, liksom fixa tak över huvudet och föda för dagen…? Pratar ni om arbete i beroende form till andra människor?

  1. Sälja sin arbetskraft ska det vara. Vill tillägga att jag inte är bäst på sådana definitioner själv så ta det inte för någon allmänt vedertagen sanning, det är bara min uppfattning om hur det är rimligt att använda begreppet. Klart är iaf att det råde oenighet kring detta och att det är intellektuellt slarvigt att göra så som i boken.

 4. En anledning till att detta påstående upprepas så outtröttligt tror jag ligger i att industrijobben som den manliga arbetarklassen dominerade har flyttats utomlands, om det hade varit kvinnligt dominerade områden tror jag inte att en hade pratat om det på samma sätt. En annan anledning kan vara att allt fler invandrade människor (ej norm) tar över ”arbetarjobben”. Det är idag också lättare att få lån av bankerna vilket kan ge människor en illusion av att klasskillnader och arbetarklassen har försvunnit/blivit mindre viktig.

  1. Ja, det tror jag kan stämma. Arbetarklassinvandrare ses inte som en riktig del av samhället tänker jag mig.

 5. Jag upplever dock att det marxistiska klassbegreppet (där enkom arbetarklass och borgarklass existerar som riktiga klasser) är annorlunda från det som används i samhällsvetenskapen för att beteckna socioekonomiska grupper, och där anses inte medelklass och arbetarklass som samma grupp. Men du har rätt i att akademin är dåliga på att definiera exakt vad klass är och var klassgränserna ligger någonstans.

  1. Så är det nog. Blir bara så trött på detta tjat om att det inte skulle finnas ngn arbetsklass längre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *