Genus och feminism är inte samma sak.

Jag har funderat lite på det här med att människor som talar om genus antas vara feminister automatiskt. Det är väl visserligen inte så konstigt med tanke på att de flesta som talar om genus faktiskt är det, men genus och feminism är ju faktiskt inte samma sak, i alla fall inte som jag uppfattat det.

Det väckte ju visst motstånd när jag definierade feminism såhär:

Hannah kom med en annan definition av feminism, som löd såhär:

Att vara feminist är att vara medveten om att de normer kring kön, genus och sexualitet som existerar i vårt samhälle bygger på en patriarkal och heteronormativ tradition som begränsar allas levnadsutrymme, och att vilja arbeta för att förändra detta.

Detta kan ju absolut ingå i en feministisk världsbild men jag tycker inte att det kan sägas utgöra grundstenen i den. Snarare är det där en definition av vad genus är. Även om genus och feminism ofta är nära sammanlänkat så är det inte av nödvändighet samma sak, för genus har inget automatiskt perspektiv på könsmaktsordningen utan egentligen bara på normer och normbrytande. Bara för att man har ett genusperspektiv betyder inte det att man anser att kvinnor är strukturellt förtryckta, vilket jag anser är en absolut nödvändighet för att kalla sig feminist.

Du kan ha ett genusperspektiv på kön och tycka att det är män som är strukturellt förtryckta och kvinnorna som är vinnarna i samhället. Du kan även vara feminist utan att tro på genus, inte för att jag tycker att det är särskilt vettigt men ändå.

Jag tycker att det är tråkigt att genus och feminism ses som en enhet istället för att feminism ses som en ideologi och genus som en analysmetod och verklighetsbeskrivning som kan användas för att uppnå ett jämställd samhälle. Det är så jag skulle välja att beskriva de båda fenomenen.

Det finns en stor risk för att använda feminism och genus som synonymer eftersom man kan komma att urlaka feministbegreppet och ta ifrån det den grundläggande betydelsen: en politisk ideologi som säger att kvinnor är förtryckta. Om man börjar prata enbart om könsroller i feminismens namn och slutar prata om att kvinnor faktiskt generellt har det sämre i samhället så suddar man ut en otroligt viktig del från den feministiska agendan.

Jag tänker inte sitta och säga att jag tror att män och kvinnor har lika mycket att tjäna på feminismen för det tror jag verkligen inte. Visst har män och något att tjäna på ett ifrågasättande av könsroller men framförallt så är det kvinnorna som har att vinna på att bli jämställda med männen. Jag har extremt svårt att se en person som förnekar att kvinnor generellt är underordnade män och bara ser till könsroller som något som skadar alla lika mycket som feminist, då är man snarare jämställdist eller humanist. Och det behöver inte vara något dåligt med det, men man ska inte urlaka en ideologi genom att i dess namn förneka dess grundpelare.

18 reaktioner till “Genus och feminism är inte samma sak.”

 1. Jag tänker att din analys om vad genus är är helt korrekt, jag tror också att genustänk kan innebära en tro på att män är strukturellt förtryckta osv. Fast i Hannahs definition av feminism, där jag känner igen min syn på feminism, tänker jag att ordet ”patriarkal” innebär en könsmaktsordning där kvinnan är underordnad. Har jag skrivit det här någon gång innan? Jag tänker att patriarkatet finns och att det är grunden för könsrollerna, och att ”det kvinnliga” är underordnat ”det manliga”. Men i den feminism som jag känner i mig (haha, det lät flummigt) känns det som en förenkling att säga att det är ett strukturellt förtryck av kvinnor, för jag tänker att förtrycket är mot idén av kvinnan och det kvinnliga, vilket i praktiken naturligtvis gör det sämre för kvinnor eftersom en kvinna och det som i tanken är kopplat till ”kvinnor” blir i stort sett samma sak. Men att män begränsas av det också. Det är ju inte att jag inte håller med din definition, men jag tycker att den ingår i Hannahs eftersom Hannah använder sig av ”patriarkatet” som begrepp, och det är ett ord som jag tycker beskriver en maktrelation.

  1. Jo, det är sant. Miss av mig.

   Tycker dock fortfarande inte att det är nödvändigt för att kalla sig feminist att tycka att t.ex. både män och kvinnor begränsas av detta, vilket hannahs definition ju innebär.

   1. Aha, jag förstår! Jag förstod inte att det var det som var meningen med din definition, men det är klart. Jag försökte bara placera mig själv i den definitionen som passade mig bäst, men din kan förstås inkludera de som är av den åsikten.

    1. Om man ska säga så så passar jag bra in i Hannahs också, men jag tycker att mig är mkt mer allmängiltig och tycker också att det är ett problem att jämt och ständigt förtydliga att det rör sig om båda könen. Feminism måste ändå ha ett fokus på kvinnor tycker jag.

     1. Jag förstår. Jag har personligen alltid känt att frågor som rör båda könen får plats inom feminismen och tycker att de gör det. Men kanske kommer snart spiken i kistan för en omdefinition/ett nytt ord? För mig har feminism och jämställdhetskamp varit samma sak. Idag skrev jag ett mail till min lillebrors skola och frågade varför de inte har killsnack när de har tjejsnack, och för mig gjorde jag det i feminismens namn, det var feminism som fick mig att göra det. Men kanske är det jämställdhetist jag borde kalla mig? Jag vet inte, på något vis tycker jag att feminist är nog, att jag inte borde kalla mig både och.

      1. Jag kan också ifrågasätta problem som rör män av feministiska skäl, men tycker fortfarande att det är centralt att kvinnor är mer förtryckta.

 2. Förvisso ser jag mig lika lite som feminist som socialist, men vill ge dig beröm för att du är tydlig med dina definitioner (speciellt i jämförelse med jämställdism och humanism). Det gör det lätt att ta ställning till var man står.

 3. ”Bara för att man har ett genusperspektiv betyder inte det att man anser att kvinnor är strukturellt förtryckta, vilket jag anser är en absolut nödvändighet för att kalla sig feminist.” Du satte ord på mitt synsätt. Jag har ett genusperspektiv. Men många gånger, för att jag pratar om genus så drar många Direkt parallellen att jag är feminist. Vilket jag inte är längre. Man kan säkert påstå att jag är jämställdist men jag har inte kollat upp exakta definitionen på det så jag är än så länge ostämplad 🙂 Men bra att du skrev ett inlägg om att det inte är samma sak!eller är direkt sammanknutet.

 4. Pingback: Livet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *