Med vetenskap kan man bevisa vilken skit som helst.

Något som biologister nämner då och då är så kallad ”evolutionspsykologi” som ofta används som en övergripande förklaringsmodell. Ett evolutionspsykologiskt resonemang kan se ut typ såhär: kvinnor har mindre sexdrift på grund av att vi inte har kunnat reproducera oss i samma grad, eftersom en graviditet varar nio månader medan en man kan göra hur många brudar som helst gravida. Det är ett jättevanligt resonemang. Ett annat inte lika vanligt resonemang men som förekommer är det där som vissa kör om att kvinnor skulle sakna humor, eftersom det är en evolutionsmässig fördel för män att ha humor för att kvinnor eftersöker roliga män. Låter ju som ett väldigt långsökt sätt att förklara varför det finns så få kvinnliga komiker, kan man tycka.

Nå, min poäng är att så kallad evolutionspsykologi brukar användas för att bevisa vilken jävla skit som helst rörande att olika könsskillnader skulle vara biologiska och inte kulturellt betingade. Det roliga är att det väldigt sällan hänvisas till några faktiska studier när sådana här påståenden görs, det spekuleras mer i möjligheten att det skulle kunna vara så att det finns biologiska skillnader som tillkommit av evolutionen. Ändå ser de som framför argumenten dem som vetenskapliga.

Jag var i alla fall på ett seminarium under Pride där tre kvinnor som driver bloggen skepchick pratade om vetenskap och feminism, och en av dessa personer tog upp just evolutionspsykologi. Hon var själv väldigt intresserad av biologi och berättade att hon hade varit jättefascinerad av evolutionspsykologin när den först kom och började växa sig större, men sedan blivit tvungen att förkasta det hela för att det helt enkelt är fruktansvärt dålig vetenskap. Anledningen, enligt henne, var att det är nästintill omöjligt att gör studier på den typen av saker eftersom alldeles för många faktorer är inblandade och att väldigt få studier är så pass stora att resultaten kan anses tillförlitliga.

Nå, att en enskild person säger detta är såklart inget bevis i sig, men jag tycker ändå att det säger en del om hur vetenskap kan användas för att bevisa vilken skit som helst. Det är lätt att säga att det ”forskats på” något för att få det att framstå som fakta, men det finns verkligen vetenskap som helt enkelt inte håller måttet rent metodologiskt. Dessutom krävs det så jävla mycket mer än en enskild studie för att något ska anses vara vetenskapligt vederlagt och det finns en massa studier som motsäger varandra och så vidare och så vidare. Man kan helt enkelt inte dra för långtgående slutsatser bara för att det finns en studie som pekar på det och alla som har något slags seriöst intresse för vetenskap vet detta.

Den som har en viss uppfattning om hur världen ser ut, i det här fallet att alla eller i alla fall de flesta könsskillnader är biologiskt betingade, kan väl alltid hitta någon jävla studie som de kan använda för att ”bevisa” sin tes. Ibland kan det vara en sån liten skitgrej som att en enskild grej har bevisats vara biologiskt betingad, och då tycker vissa plötsligt att de fått vatten på sin kvarn i att hela genusidén är fel från början till slut, när det kanske i själva verket handlar om en pytteliten genomsnittlig skillnad i typ förmågan att reagera snabbt på bebisgråt (obs påhittat exempel).

Detta är skälet till att jag inte orkar diskutera med människor som anser sig ha bevis för att könsskillnaderna är biologiskt betingade. De brukar för det mesta bara trassla in sig i sjukt långsökta resonemang som de bygger på rena antaganden eller möjligtvis på någon liten studie som de råkat stöta på om någon genomsnittlig skillnad i nivåerna på något jävla enzym, eller vad vet jag. Det är tröttsamt och jobbigt och leder ofta absolut ingenstans, och när en väldigt vettig person som ägnar skitmycket tid åt vetenskap och vet en massa om saken och förkastar hela det vetenskapliga område som dessa personer brukar bygga sina resonemang på för att det är fullt med skit så känner jag mig ganska säker på min sak.

100 reaktioner till “Med vetenskap kan man bevisa vilken skit som helst.”

 1. Hela jävla biologismen bygger på en massa antagenden.Vi måste komma ihåg att slutsaterna bygger på ideologiska förestälningar.Id3eologi.

   1. Nå, men vissa antaganden finns det kanske lite mer grund för än andra.

    1. I antikens Grekland var man övertygad om att jorden var platt, det var uppenbart från perceptionen.
     I 1700-talets Europa var man övertygad om att flogistonet fanns och att det var det som förklarade förbränning.

      1. Det gamla Grekland existerade länge och före Sokrates var man tämligen enig om att jorden var platt.

       För övrigt skulle det vara intressant att veta om någon på skepchick.se har någon post-gymnasiell naturvetenskaplig utbildning.

  1. I grova drag är män mer våldsbenägna än kvinnor. Tror du att brottsstatistiken är 100% strukturell?

   Det går givetvis att fördjupa sig & tala om undantagen & att dessa tendenser kan uppmuntras att ta större plats än vad dom behöver göra men män ÄR mer våldsbenägna.

   1. Samtidigt så vet man att ju mer makt kvinnor får ju fler brott begår de – även grova våldsbrott. Det sitter inte i könet utan det sitter i makten och i hur samhällssystemet är uppbyggt.

    1. Jag tror att det är fler kvinnor inom makt som har mer maskulina hjärnor än antalet ’bortom makten’.
     Även vad gäller dom många undantagen så är makten en faktor, men inte ENSKILD faktor. Könet har tveklöst betydelse.

     1. Skulle se om det fanns belägg för mina misstankar. Jag vet inte hur pålitlig denna källa är men det fanns åtskilliga fler som pekade åt samma håll:

      ”Women who had been exposed to more testosterone early in development (as inferred from the relative length of the ring finger compared to the index finger) are more competitive, more assertive, and more socially dominant.”
      /http://www.psychologytoday.com/blog/the-human-beast/200907/sex-hormones-and-womanly-passions

      Egenskaper som passar sig väl för att inta maktpositioner inom annars mansdominerade maktområden.

      1. Samtidigt blir det intressant här att du drar slutsatsen att MÄN är mer våldsbenägna, när dina källor faktiskt säger att ”kvinnor med maskulina hjärnor” eller ”personer som utsatts för testosteron” blir våldsbenägna. Visst är det ofta män som utsätts för testosteron, men vore inte det mest sakliga och rimliga vara att dra slutsatsen att PERSONER som utsätts för testosteron eller har en viss hjärna (här kallad maskulin) blir mer våldsbenägna än att just män blir det? Det senare är ju mycket mer generaliserande och leder till fler felslut än det tidigare.
       Vetenskapens ivrare söker nog inte alltid efter de allra mest vetenskapliga slutsatserna utan oftare idéer som passar deras teorier.

    2. Låter konstigt att makt och brottslighet skulle följas åt. Är det inte snarare tvärtom? Det är ju mycket vanligare med brott bland personer som har lite makt och som befinner sig i socialt utsatta situationer.

   2. Det kommer en bok med titeln ”How to exterminate stupidity Or the art of not justifying anything at all” som innehåller modern, skarp kritik mot evolutionspsykologin. Denna kritik bygger på den senaste forskningen. Exempelvis visar Botswanas kriminalpolis att San-folkets mordstatistik saknar könsskillnad, och eftersom det gäller en hel kultur kan det inte bortförklaras som ”individuella undantag”, dessutom har många länder i Asien historiskt varit ekonomiskt, militärt och administrativt eunuckdominerade. Evolutionspsykologerna hoppar godtyckligt mellan olika beviskrav: när studier visar att könsorganen avslöjar att kvinnor blir lika upphetsade av porr som män, då passar det sig att lita på vad de säger istället, men om någon utger sig för att vara före detta homosexuell är det mätinstrumenten de litar på. Godtyckligt hyckleri. Och förresten har den som påstår att ärftlighetsstudier skulle kunna bevisa fast biologisk programmering uppenbarligen sovit (legat i koma?) sedan innan epigenetiken upptäcktes. Boken utkommer i början av Augusti men kan redan förhandsbeställas på http://litenupplaga.se/1198

 2. Evoluntionspsykologi påminner mig om horoskop, typ vill man hitta förklaringar och ”tecken” så kommer man göra det.

 3. Det omvända gäller ju också, finns ingen som helst vetenskaplig grund till att tro något annat än att genusdiskussionen är rent trams. I nästan alla däggdjursarter har man och kvinna utvecklats åt olika håll och fått olika egenskaper. Men inte människan?

  Ta en så enkel sak som testosteron. Hormonet styr sexdrift, muskeluppbyggnad och ger ökad aggression mm mm. Män har betydligt mer av detta hormon än kvinnor det ger en naturlig skillnad i personlighet, kroppsform och förmåga. Och detta ändå bara ett av alla hormon som finns som styr oss. Kvinnor med låg sexdrift får tom detta hormon utskrivet på recept för att känna lust igen om de vill.

  1. Kvinnor och män har nästan exakt lika mycket testosteron, skillnaden ligger i att de flesta kvinnor (notera flesta, inte alla) har proteiner som binder testosteronet.

  2. Fast nu så är ju inte poängen med genusdiskussionen att det inte finns några generella könsskillnader hos männsikor, utan att det också finns olika förväntningar på människor utifrån deras kön och att dessa förväntingar påverkar oss. Och jodå, det finns mängder av vetenskapliga belägg som stöttar den teorin.

   1. Förväntanseffekten är bevisad vad gäller prestationer tex vid prov vilket är ganska självklart. Har du sämre tilltro till din egen förmåga själv presterar du självklart sämre. Däremot är det inte lika bevisat att förväntningar styr våra egna preferenser och intressen i samma grad.

    Homosexuella män har haft samma förväntningar som heterosexuella män på att bli just heterosexuella men det tycks ju inte varit avgörande för deras preferenser.

 4. Inom filosofin är det vanligt att diskutera andra typer av vad som kan sägas vara evolutionspsykologiska hypoteser, t.ex. när det gäller uppkomsten av moral eller uppkomsten av olika kunskapsförmågor, men de betraktas nog i regel inte som ”vetenskapligt bevisade”. Kanske finns det ofta också mer realistiska möjligheter att få anständig evidens för den typen av hypoteser (som delvis bygger på sådant som att sinnesorgan som uppfattar omvärlden i huvudsak korrekt eller förmåga att utföra enkla räkneoperationer har främjat fitness) än de hypoteser om könsskillnader du nämner, eftersom de inte kräver lika mycket specifik information om de förhållanden vi utvecklats under.

  En annan sak: du säger fortfarande ”vetenskapligt vederlagt” när jag tror du menar att man visat att en hypotes är sann. ”Vederlägga” betyder att man visar att något är falskt (det stämmer i och för sig generellt att man inte heller kan använda en enda studie för att visa att en hypotes är falsk, diskussion om detta).

  1. Jag plusettar Karl här angående språket. Möjligen är ”belagt” (av belägga) ordet du söker. Sedan, angående vad man kan bevisa och inte, så är ”visa” och ”påvisa” bra ord när man talar om hur ens (eller någon annans) iakttagelser bekräftar ens hypoteser och man inte sysslar med ren logik.

 5. Ser du mer vetenskaplighet i Judith Butlers postmodernistiska queerteorier?

  Byt ut evolutionspsykologi mot genusvetenskap och kulturellt mot biologiskt i din artikel och den blir en karbonkopia på vad antifeminister skriver om genusvetenskap.

  Att det sedan är svårare att bevisa biologiska könsskillnader hos människor än hos djur beror ju på att det råder lite annorlunda etiska riktlinjer för experiment på människor än på möss

  1. Att se på ojämlikheter kulturellt leder till att vi kan göra en förändring, att se hur vi socialt sett upprätthåller det som leder till diskriminering. Att se genus socialt och kulturellt är att vilja ha en förändring, att fokusera på det vi kan göra bättre.
   Att fokusera på biologi är att motivera att vi ska fortsätta leva ojämlikt och ojämställt. Det leder inte till att jobba för förändring. För även om det finns biologiska skillnader (såklart det gör, vi har ju olika kroppar) så är det inte det som man bör fokusera på, utan hur vi alla ska få vara olika och lika och leva på samma villkor.

   1. Jag vet inte om jag har läst för mycket sci fi. Men att se könsskillnaderna som biologiska skulle väll också kunna öppna upp till förändring men mer ”medecinska” sådan?

 6. En stor majoritet av våldsdåd utförs av män
  Män är överlägset mycket bättre på matematiska problem
  Män är generellt väldigt mycket mer benägna att ta risker (både idiotiska men även hjältemodiga), läs också in i detta att män är väldigt mycket mer benägna att bli spelberoende.
  Män intelligens är också tydligt mer polariserad än kvinnors, det betyder att det finns flera idioter men också flera genier i den manliga delen.

  Är det också samhällets strukturer som har gjort detta eller kan det tänkas vara något annat?

  1. Roffe, det är män som genom historien fått möjlighet att plugga, möjlighet till makt, möjlighet till en jäkla massa saker som inte beror på biologi. Var har du fått för dig att män är intelligentare än kvinnor, och hur tror du att detta påstående kan hjälpa någon i samhället? Män har kulturellt genom historien fått större status än kvinnor (vilket gäller än idag), och det beror på strukturer ingenting annat. Att hålla på med såna där påståenden gör ingenting för någo, mer än att spä på fördomar som leder till ojämlikhet!

   1. Roffe skrev inte att männen är smartare. Har sett en studie om precis det Roffe skriver, den genomsnittliga intelligensen för män och kvinnor var densamma, men männens var mer polariserad, dvs fler genier och fler idioter. Det var som jag förstod det likvärdig genialitet, dvs män och kvinnor är lika intelligenta (genierna var på samma nivå liksom att idioterna var lika korkade).
    Om studien stämmer vet jag inte, men jag tyckte den var trovärdig, länge sedan men minns inte när eller var jag såg den.

 7. Håller med! Det ger ingenting att motivera könskillnader med biologi eftersom det 1) gör att många får belägg för bete sig jäkligt illa, vilket även kan ge stora problem i rättsfrågor (män kan inte hjälpa att de våltar osv) 2) det finns en oändlig variation, både i hur man är som person, könsuttryck, egenskaper, förmågor osv. Hade allt berott på biologi skulle människan varit mycket mer enformig. 3) Hur ska vi komma framåt i jämställdheten om vi blandar in biologi? Det är väl mycket bättre att fokusera på det vi kan ändra på kulturellt och socialt?

  Har för övrigt hört väldigt många korkade och diskriminerande kommentarer som bygger på biologism. Känner att det är detta som motiverar homofober, rasister osv. vilket är ännu en anledning att inte lägga vikt vid det. Typ ”homosexualitet har jag hört beror på att en störning i utvecklingen i hjärnan. Homosexualtitet är således en utvecklingsstörning”. ”Kvinnor är biologisk gjorda för att locka det motsatta könet, därför tycker de också om att klä sig i högklackat och sminka sig. Män tänker med praktiskt, och klär sig därför i tex. flanellskjortor och gummistövlar…” Suck liksom…

  1. ”Har för övrigt hört väldigt många korkade och diskriminerande kommentarer som bygger på biologism. Känner att det är detta som motiverar homofober”

   Du har så fel att det börjar bli skrattretande. 🙂 Det är helt tvärtom, människor som tror att homosexualitet är medfött (dvs biologiskt) är MINDRE homofoba än andra människor. Det här är problemet när folk ”kännner” sig fram till fakta utan att ta reda på hur det verkligen ligger till. Känslor leder inte alltid rätt tyvärr.

   1. Jag tror inte homosexualitet är medfött, jag tror man är mer eller mindre ett oskrivet blad. Alltså född med pansexualitet eller bisexualitet

    1. Det kan du tro men det finns väääääldigt mycket som tyder på att hormonbalansen i fostervattnet är ganska avgörande för vilket kön man föredrar som vuxen. Det oskrivna bladet är en teori som förkastats sedan länge. Om homosexualitet avgjordes genom uppfostran och egna val borde tex antigayterapi fungera vilket den enligt alla psykologiska undersökningar inte gör.

 8. Strukturförklaringar är inget annat än cirkelresonemang. Att fler kvinnor än män bloggar tex är en struktur, att då påstå att anledningen till att kvinnor oftare bloggar än män beror på strukturer är som att säga ”kvinnor bloggar mer än män för att kvinnor bloggar mer än män”. Säg istället kultur eller uppfostran eller vad ni vill men förklara det inte med strukturer tack.

 9. Jag tycker du får bestämma dig hurvida du anser att vetenskapen kan användas till att inhämta kunskap om världen eller ej. Å ena sidan säger du att den kan användas till att ”bevisa” vad som helst (och därmed värdelös), men å andra sidan hänvisar du till skepchick, som knappast delar uppfattning att vetenskap är värdelöst.

 10. Det är ingen som förnekar att män är mer våldsbenägna. Frågan är varför män är det. Jag är man. Jag har aldrig misshandlat någon, aldrig våldtagit. Biologister utgår från oerhört rigida malar. Våldsbrott var mer förekommande på 1800 talet än idag. Varför, evolution? Nej knappast va? snarare en fråga om sociala förhållanden. Jag tror absolut att vi på verkas av våra gener men att därav förklara allt mänskligt beteende utifrån biologi är inte hållbart. Förhållandet mellan ”gener” och ”kultur” är inget absolut snarare dialektiskt. Inte antingen eller. Om vi enbart styrdes av biologi skulle våra beteenden vara oerhört mer arketypiska än de faktiskt är. Men i själva verket uppvisar vi en oerhörd variation av beteenden oavsett kön till skillnad från djurvärlden där det mesta torde vara instinkter. Både feminister och antifeminister har ideologiska agendor. Skillnaden är dock att feminister inte påstår något annat medans antifeminister med biologistiska argument gärna sätter sig på den ”objektiva” pidestalen.

  1. Biologi är inget exakt utan naturen gör ”misstag” hela tiden (som inte alls är misstag, eftersom naturen inte har något mål). Så om ”biologister” tillämpar rigida mallar så säger det bara att de inte kan något om biologi; det säger inget om hurvida biologi kan förklara mänskligt beteende eller ej.

  2. Våld triggas igång av yttre omständigheter där din socioekonomiska status har visat sig ha väldigt stor betydelse. Vem har förnekat det? Men det är också sant att i alla kulturer och länder är män överrepresenterade när det gäller våldsbrott. Fossila fynd visar också att betydligt fler mansskelett visar tecken på att ha dött av yttre våld än kvinnoskelett. Beror det också på sociala faktorer? Självklart varierar andelen våld beroende på hur samhället ser ut. Det ändrar inte på det faktum att det också kan finnas biologiska orsaker. Du kan jämföra med anlag för alkoholism, bara för att du har anlag för att bli alkoholist betyder det inte att du nödvändigtvis blir det, bara att du har lättare att trilla dit. Så människor som har många alkoholister i släkten gör kanske klokt i att ta det lite lugnare med spriten helt enkelt.

   Ett tips till dig och många andra är att läsa Steven Pinkers bok ”The Blank Slate”. Den förklarar en hel del.

   Vem har påstått att vi enbart styrs av biologi? Har aldrig hört någon påstå att enbart biologi är orsaken till skillnader mellan män och kvinnors beteende. Däremot att det kan var en förklaring bland flera. Det omvända har jag däremot hört fler gånger…

 11. Men nu skrev jag ju att biologi och kultur samspelar Så jag ser inte hur vi har diametralt motsatta åsikter.
  Men vad gäller analyser av skelett. Kvinnor har under många tusen år varit bundna till den reproduktiva sfären och därmed oförmögna att dra ut i krig (någon måste ta hand o barnen) Men det innebär inte med nödvändighet att män är mer vålsbenägna av naturen. Men om så vore? Det är knappast ett argument för att förklara ALL mänsklig aktivitet med biologi.

 12. Män misshandlar- naturlig ordning

  Män våldtar- naturlig ordning

  pojkarr kläs i blått- naturlig ordning

  Flickor kläs i rosa-naturlig ordning

  Kvinnor får inte rösta i parlamentsval- naturlig ordning

  Pojkar får sämre betyg än flickor i svenska skolan- sociala omständigheter.

 13. ”Det är tröttsamt och jobbigt och leder ofta absolut ingenstans, och när en väldigt vettig person som ägnar skitmycket tid åt vetenskap och vet en massa om saken och förkastar hela det vetenskapliga område som dessa personer brukar bygga sina resonemang på för att det är fullt med skit så känner jag mig ganska säker på min sak.”

  Det där är ju ingen särskilt stark grund att förkasta all biologisk vetenskap på. 🙂

  Det finns gott om knasiga genusvetare och bristfälliga genusvetenskapliga rapporter också (Eva Lundgren tex). Ska vi förkasta ett helt forskningsfält för det?

  Dessutom har du missförstått evolutionspsykologi, evolutionspsykologi sysslar inte främst med att påvisa biologiska orsaker till manligt och kvinnligt beteende utan mest med förklaringsmodeller och hypoteser till varför dessa har uppstått.

  Den här studien har tex inget med evolutionspsykologi att göra
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12414881

  Däremot är det en evolutionspsykologs uppgift att förklara orsaken till varför evolutionen har orsakat det här.

 14. oj vad mycket vita kränkta män du fick på denna artikel! I min mening används ofta Evoluntionspsykologi till att ”ursäkta” ( brist på bättre ord) vissa beteenden, men samtidigt förbiser den till exempel att människor är födda med moral och ett samvete, tillskillnad från de flesta djur (ja, jag skriver de flesta, då jag inte tvärsäkert på en arm kan säga att alla djur saknar detta). Vet inte riktigt hur jag ska formulera mig, men förstår du vad jag menar?

  1. Förklara och ursäkta är inte samma sak. Att tro att man automatiskt ursäktar något bara för att man kommer med andra förklaringar än de som postmodernistiska queerteoretiker kommer med är faktiskt ganska enfaldigt.

   Dessutom är jag faktiskt stolt mulatt 😛

   1. Absolut, men däremot tycker jag att det ofta används som är överslättande, ”boys will be boys för dom har högre halter av testosteron i kroppen”.

    … och exakt vad hade att du är stolt mulatt med saken att göra? Nu hänger jag inte med alls.

 15. Jag tycker att det är lite påfrestande att den här diskussionen så snabbt urartar till något fullständigt svartvitt. Jag anser själv att det är snart sagt absurt att hävda a) att det inte finns några som helst biologiska skillnader mellan könen, b) att alla skillnader mellan män och kvinnor, kroppsliga som själsliga och beteendemässiga endast och allenast förklaras av biologiska skillnader. Skillnaden mellan dessa två i mitt tycke absurda uppfattningar är att jag ser och möter väldigt få som är anhängare av den första, men många bland de som är anhängare av den andra och H’ÄVDAR att den första uppfattningen har en enorm fanbase. Var finns egentligen denna armé av strukturalistfundamentalister?

  1. Merparten av dom kvinnor jag diskuterar ’könsfrågor’ med avfärdar biologiska skillnader eller antar att det är EXTREMT minimala skillnader. Att kvinnor har fitta & män har kuk men resten är liksom.. same same. Tycker dess fanbase verkar vara rätt stor.

   Men att diskutera i svartvitt är som du säger åt helvete. Vi är en produkt av vår omgivning & omgivningen är en produkt av oss. Det är svårt att dra en gräns & således anser jag inte at en gräns bör dras, för arv & miljö flyter in i varandra & bägge delarna är av högsta relevans.

  2. Titta på programserien Hjernevask. INGEN biologisk forskare i programmet förnekar att social och kulturell påverkan har betydelse. Sociologerna däremot hävdar ALLA bestämt att inga generella biologiska skillnader i hjärnan existerar.

    1. Visst var programmet tendentiöst, men jag tror du får svårt (iaf i skandinavien) att göra ett motsvarande program där biologiska forskare säger att social uppostran inte har någon betydelse alls. Dom sociologer som intervjuades var ju inte heller några nobodies. Att dom har en sån biofobisk inställning i sin forskning är helt uppåt väggarna.

    1. Titta på Hjernevask. Varenda sociolog som intervjuas i programmet förnekar TOTALT att några som helst biologiska skillnader förutom dom rent kroppsliga existerar. Det är nästan surrealistiskt att se intervjuerna. Och som sagt det är inga nobodies som intervjuas heller…

     1. Men gud, varför skulle jag kolla på den tendensiösa skiten? Jag antar att du själv begriper att man kan göra ett urval som stärker ens hypotes om man vill.

      1. Själva vitsen med programmet var inte att bevisa biologiska förklarinar för mänskligt beteende. Syftet var att visa att sociologer och genusvetare i Norge har en extremt dogmatisk inställning till frågan arv eller miljö. Och det uppsåtet lyckades Harald Eia alldeles utmärkt med. Att urvalet var väl valt ändrar inte på så mycket, det var inte bara en person som hade den inställningen. Det var flera, och som sagt så var det inga nobodies heller.

       Eftersom du verkar tro att den inställningen är ovanlig bland genusvetare/sociologer så kanske du kan ta en titt på programmet? Dessutom lite underligt att du inte vill se program som går emot din politiska övertygelse. Du verkar ha en rätt så kraftig ”Confirmation Bias”.

        1. Ok, bara på inrådan från meningsfränder förmodar jag? 🙂 Hur vet du förresten att den är skit när du inte sett den själv? Brukar du recensera filmer du inte sett också? Programmet motbevisar iaf ditt påstående om att knappt några genusvetare helt förnekar biologiska skillnader som leder till olika beteende. Skulle gärna vilja veta hur det ser ut på svenska lärosäten också.

         Läs om dig själv här… 🙂

         http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfirmeringsbias

         1. Nej, jag har gott om människor med vitt skilda åsikter som jag respekterar och som jag gärna tar tips ifrån. Jag vet såklart inte att det är skit, men jag ser inget skäl till att seden eftersom den fått kritik för att vara väldigt tendensiös. Det finns inga skäl för mig att tro att den är bra eller sevärd, därför tänker jag inte heller se den eftersom det tar tid.

          Jag vet vad konfirmeringsbias är och föredrar att du inte skriver som om jag vore ett barn.

          1. Det sista stycket i din bloggtext antyder ju att du inte ens verkar se din egen konfirmeringsbias som ett problem.

          2. Nej, det antyder att jag inte orkar lägga tid på idioter.

          3. ”när en väldigt vettig person som ägnar skitmycket tid åt vetenskap och vet en massa om saken och förkastar hela det vetenskapliga område som dessa personer brukar bygga sina resonemang på för att det är fullt med skit så känner jag mig ganska säker på min sak.”

           Den här meningen skulle mycket väl kunnat skrivas av en rabiat antifeministisk strömming som skriver om genusvetenskap.

           Argumentationen är lika vattentät.

          4. Är det ens en argumentation? Det är väl mer en personlig reflektion.

          5. Argumentation eller reflektion spelar ingen roll. Att avfärda ett helt forskningsfält på det sättet är precis vad många antifeminister gör med genusvetenskap.

          6. Att du är onyanserad, kategorisk och har en extrem konfirmeringsbias spelar faktiskt roll för din trovärdighet. Tyvärr

          7. Ja, fast att du tycker det spelar nog ingen roll för de flesta.

 16. Huruvida så kallade biologister faktiskt är ute efter att ursäkta vissa beteenden vet jag inte. Jag tror däremot att diskussionen ibland sker på helt olika premisser. Häftiga åsiktspersoner™ som är politiskt engagerade kommer förstås att, åtminstone indirekt, utgå från någon framtidsvision om hur samhället bör se ut. I en sådan diskussion är biologi egentligen helt ointressant, det är inget vi kan påverka men det är något vi kan trotsa. Någon med en utbildning inom typ evolutionsbiologi kommer förstås från motsatt håll och är mer intresserad av historiska förklaringar. Är denne dessutom ointresserad av normkritik, politik och andra ”mjuka” ämnen så kan det knappt bli något annat än katastrof i ett möte mellan de två :).

  Bägge extremläger kan nog tjäna på att vara mindre rigida. Det finns inget hot för feminister i att erkänna vissa biologiska förklaringsmodeller om man inte är av den märkliga åsikten att vi ska rätta oss efter hormoner och de beteenden som utvecklades i mänsklighetens barndom. Jag håller inte riktigt koll på antifeminister. Om de använder biologi för att ursäkta rådande könsnormer så är det förstås beklagligt. Jag tycker dock inte det verkar vara speciellt vanligt bland gemene man.

  1. Vad är det märkliga i åsikten att rätta sig efter hormoner? Att acceptera ett djuriskt kaos & låta våra primitiva sidor rusa fritt behöver inte vara resultatet, en behöver ju inte gå till extremer & tillåta allehanda hemskheter som kan härledas till mänsklighetens gryning & våra hormoner. Men att anpassa medicinsk behandling & skola efter hormoner, ex, det är väl inte märkliga tankar?

 17. Titeln ”Med vetenskap kan man bevisa vilken skit som helst” gör ont!
  Klart det finns forskare som är pappskallar och tolkar in för mkt i svaga dataset, men det vi snarare kämpar emot är bristen på kritiskt tänkande hos journalister och andra personer som läser eller hör om forskning, men inte tänker kritiskt runt tillvägagångssättet eller resultaten. Associationer som magiskt blir orsaker i dagspressen, enskilda studier som tas ur sitt sammanhang och presenteras som fakta, en skillnad som är signifikant kan fortfarande vara sekundär, etc.
  ”Man kan bevisa vad som helst med statistik” är ett annat, återkommande, citat. Men nej även där. Man kan inte bevisa vad som helst med forskning och statistik – men genom att undanhålla, presentera selektivt och brodera ut kan man få det att låta som bevis för ett ovant öra. Logik och kritiskt tänkande blir extremt viktigt i ett samhälle där enorma mängder information finns tillgängligt. Tror du att lakrits ger ökad sexlust – går säkert att hitta ”information” som styrker det. Orsakas MS av åskväder? – går säkert att ”bevisa” om du letar efter ett passade data set.

 18. ”Det finns inget hot för feminister i att erkänna vissa biologiska förklaringsmodeller om man inte är av den märkliga åsikten att vi ska rätta oss efter hormoner och de beteenden som utvecklades i mänsklighetens barndom.”

  Nej inte i den bästa av världar. Men biologin är en genompolitiserad vetenskap. Och korsfararna i Form av Ström Och Billing är det det desto mer (politiserade alltså). Vid sidan av nationalekonomin är nog den biologiska forskningen den vetenskap som i högst grad påverkas av förutfattade meningar. Vetenskapen har använts för att legitmiera allt från klassamhället och sexism till kolonianismen. Kom i håg att det enbart var några årtionden sedan som näs och skallmätning ansågs vara en seriös metod för att mäta IQ och brottsbenägenhet. I

  1. Du anser inte att genusvetenskap är genompolitiserad? Dessutom är evolutionspsykologi och biologi två skilda forskningsfält. Blanda inte ihop de två

 19. ”Det finns en biologisk skillnad, men den skillnaden utgör ingen grund för en sociologisk skillnad.” Simone de Beauvoir satte fingret på problemet redan på 1970-talet.

  Även om det finns biologiska skillnader (och det gör det, vad man vet nu ganska små) är det viktigare hur vi använder den vetskapen. Om t.ex. omvårdnad och empati är medfödda egenskaper hos kvinnor medan våldsamhet och aggression är det hos män, ska män då hindras från att ta del i uppfostran av sina egna barn? Annica Dahlström föreslog ju att pappor är livsfarliga för sina barn i ”Könet sitter i hjärnan”.*

  Att låta biologiska skillnader bestämma hur samhället ska se ut – jag kan inte säga att jag gillar tanken. Vetenskapen är inte helt neutral, tänk på hur den användes under världskrigen och i Sovjetunionen eller i Sverige under 1930, 40 och 50-talen. Då var de biologiska skillnaderna mellan ”tattare”, ”sinnesslöa”, ”lappar” och ”friska svenskar” vedertagna vetenskapliga sanningar som rättfärdigade övergrepp på befolkningen. Jag vill inte leva i ett samhälle där mäns ”medfödda” aggressivitet gör dem ”livsfarliga” för sina barn och kvinnors ”medfödda” matematiska/spatiala oförmåga gör dem olämpliga som naturvetare.

  *http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article11038187.ab

  1. När du pratar om Sovjetunionen. Syftar du då på lysenkoismen som skulle frambringa Homo Sovjeticus genom att förinta allt?

   1. Jag syftar på hur läkarvetenskapen, främst psykiatrin, användes för att smidigt göra sig av med oliktänkande genom att ge dem en diagnos och låsa in dem på obestämd tid. Men teorier om ärftlighet (Darwin, Lamarck, Lysenko) har ju också använts politiskt, medvetet eller omedvetet.

    Jag tror att vetenskapen idag tack och lov är mer fristående från ideologisk påverkan (men det kanske visar sig om hundra år att så inte var fallet), men helt fristående kan den nog aldrig bli.

    När det gäller psykologi och könsskillnader spelar t.o.m. experimentets utformning roll. Ett exempel är forskaren Angelica Moè (2009), som mätte spatial förmåga hos unga kvinnor och män. Två grupper informerades om att kvinnor resp män presterade bättre pga sina genetiska förutsättningar och en grupp fick ingen information om vilket kön som presterade bäst. Kvinnor preseterade sämre än män, utom i den grupp där de fått informationen om att kvinnor hade bättre genetiska förutsättningar för spatial förmåga. Till och med en sådan enkel sak som att kryssa i om man är man eller kvinna (och därmed göras medveten om vilket kön man tillhör) kan påverka testresultat i matematik och språk(gäller även etnicitet), visar ett experiment från 2006.

 20. Sociobiologi och evolutionspsykologi rör sig på ett mycket komplext område, i gränslandet mellan vår biologiska natur och vår socio-kulturella natur. Det är med andra ord en mycket svår disciplin, som dessutom är mycket ung (Wilsons bok kom ut 1975 och Symons 1979).

  Om vi ser till evolutionspsykologin t.ex. så bygger den på kontroversiella antaganden och dras med en hög grad av spekulation. Många av dess grundantaganden och hypoteser är svåra eller rent av omöjliga att testa och validera. Den bygger ju på ”reverse engineering” vilket är en stor begränsning. Men jag tror att evolutionspsykologin kommer att stärkas i dialektik med andra mer eller mindre utvecklade discipliner som neurologi, kulturhistoria, psykolingvistik, arkeologi, antropologi m.fl. Så den har säkert en framtid.

  Men det är ett forskningsfält som har fått ett mycket större genomslag i samhällsdebatten, såväl i kvällstidningsjournalistik som i politik (framförallt men inte enbart bland konservativa), än vad den i dagsläget har inom forskarsamhället och som det existerande vetenskapliga underlaget faktiskt motiverar. Evolutionsbiologer, populationsgenetiker m.fl. har varit kritiska mot mycket evolutionspsykologi.

  En del evolutionspsykologer och sociobiologer som givit sig in debatter om ex. könsroller har också en stark tendens att avfärda andra forskare inom fält som sociologi, antropologi och genusvetenskap. Som man – ofta med rätta – kritiserar för att inte ha ordentlig kunskap om biologi. Men de själva har ännu mer sällan ordentlig kunskap om sociologi, antropologi och genusvetenskap.

  Jag tycker att den intressantaste forskningen är den som befinner sig i gränslandet mellan olika ”sfärer” eller vad man nu ska säga. Så sociobiologi, evolutionspsykologi finner jag väldigt intressant och jag är helt på det klara om att det är vetenskapliga fält det handlar om. Däremot är min bedömning om att det är unga forskningsdiscipliner som ännu dras med barnsjukdomar och spekulativa antaganden, och att forskningsfältet i sig är mycket komplext. Och ytterligare kompliceras av den ideologiska laddningen.

 21. Reduktionism är ett felslut som många har mer eller mindre stora problem med. Med reduktionism menar jag idén att det sammansatta (något fenomen i vår konkreta verklighet) kan reduceras till någon eller några enklare bestämningar.

  Till exempel att ekonomin kan reduceras till individers preferenser (vilket den ortodoxa nationalekonomin antar och som alltså inte är en samhällsvetenskap utan en praxeologi), att verkligheten ”egentligen” bara är elementarpartiklar eller att människan helt kan förklaras utifrån sina gener. Men reduktionism kan också vara av omvänt holistisk art, som idén att människan och hennes beteende bara uttrycker den sociala strukturen.

  Antingen är det biologi eller så är det psykologi eller så är det sociologi. Men det enda rimliga är att se att ett socialt fenomen alltid är allt av detta. Och förhållandet är inte en gång för alla fastslaget. Vissa kan t.ex. säga sådant som att ADHD är 70% genetiskt och 30% socialt. Men det är inte så det funkar. Om vi t.ex. tar TBC så var det förr i tiden säkert 90% genetiskt eftersom de allra flesta kom i kontakt med viruset och huruvida man drabbades av sjukdomen eller inte berodde på ens genetiskt betingade motståndskraft. Men i dag är TBC säkert 90% socialt, eftersom den viktigaste faktorn är huruvida man ö.h.t. kommer i kontakt med viruset. Samma sak med ADHD, som är en symptombild. För 200 år sedan fanns inte diagnosen men om den funnits så skulle inte särskilt många passa in eftersom de flesta bodde på landet och levde enkla liv, den genetiska faktorn skulle vara väldigt stor. Idag när alla barn är överstimulerade och ändå förväntas disciplinera sig vid skoluppgifter flera timmar om dagen och hålla koll på massa saker så är det såklart mycket vanligare att man har ADHD-problematik.

  Frågan om våld som tidigare tagits upp bör också förstås på liknande sätt. Det kan mycket väl vara så (men jag vet inte) att män är mer impulsivt och aggressivt lagda – generellt sett. Och vad beträffar sexuella övergrepp så är det ju i.a.f. så att det går mycket snabbare för en man att bli sexuellt upphetsad, vi kan få stånd på en sekund ungefär medan kvinnor oftast behöver flera minuter för att bli våta. Så visst, det finns genetiska faktorer. Men det innebär såklart inte att män är dömda till att vara impulsiva och aggressiva och bara inte kan hjälpa att stoppa in kuken i kvinnor som inte vill – eller att det skulle vara ”det naturliga”. Även personer som av genetiska skäl har väldigt lätt till aggressivitet (och sådana är jag säker på finns) kan vara hur fredliga personer som helst, och det lär de också vara, om de inte lever under dåliga omständigheter.

  Genetiska faktorer ska vi ta hänsyn till eftersom de finns. Men det är inte vetenskapen utan en konservativ ideologi som säger att ingenting går att förändra eftersom det finns genetiska faktorer. Konservativ ideologi (dit vi idag även får räkna liberalismen och socialdemokratin) går ut på just det här, att hitta olika svepskäl till varför ingenting går att förändra – till det bättre dvs, försämringar hittar de ofta utrymme för. Allt är som det måste vara, såsom det alltid varit.

  1. Vilken förklaringsmodell tycker du är bättre är individers beteende än individers preferenser. Problemet för dig är att det kan du inte hitta eftersom det är ett axiom, som dessutom kan förklara allt. Så det är både helt värdelöst och mycket användbart. Värdelöst då det är ett axiom, och därför inte förklarar något i sig men det går alltid att förklara något med att folk beter sig enligt preferenser. Användbart för att det ger en bra start att utveckla modeller.

   Du är ör övrigt gaska ensam att klassificera liberalism som en konversativ ideologi…

   1. Det går att utveckla jättefina ekonomiska modeller deduktivt utifrån axiom om individers preferenser. Men de kommer inte vara användbara i praktiken då de inte ger en bra bild av verkligheten.

    Dels eftersom den sociala verkligheten är ett öppet system och konstant föränderligt system.
    Dels eftersom kausalitet inte ser ut så här ”händelse A -> händelse B”.
    Dels som sagt eftersom man inte kan reducera samhället till individerna och deras handlingar. Det är i grund och botten två olika sorters fenomen, även om de är existentiellt förbundna. Ska utveckla.

    Individer handlar och den sociala strukturen kan inte bestå utan individers handlande. Men individers handlande har inte alltid bara den sociala strukturen som ett nödvändigt resultat utan också som nödvändig förutsättning.

    Alltså: samhället är en förutsättning för människans handlande (som människa) och existerar före individerna (det föregår mig, dig, oss alla) som reproducerar eller transformerar dessa förgivna sociala förhållanden genom sitt handlande. Samhället är alltid på samma gång det alltid närvarande villkoret för, som det kontinuerligt (re)producerade resultatet av mänskligt handlande.

    Och mänskligt handlande är på samma gång såväl normalt medveten produktion, som normalt omedveten reproduktion av de de sociala villkoren. Alltså, vi gifter oss inte för att reproducera institutionerna äktenskap och tvåsamhet och vi arbetar inte för att reproducera lönearbete och kapital men likväl är detta icke-avsedda konsekvenser av vårt handlande – och ett nödvändigt villkor för det!

    Min bestämda uppfattning är alltså att samhället och människor, villkor och handlande subjekt, är olika sorters entiteter som karaktäriseras av olika mekanismer och således också är objekt för olika vetenskaper. Samhället måste förklaras som social struktur och människor som medvetna aktörer – även om man förstås kan och bör studera interaktionen dem emellan i en totaliserande sociologi.

    Nationalekonomin är alltså crap. Liksom den gängse statsvetenskapen och sociologin.
    Noll förklaringsvärde pga. ett stort antal felaktiga filosofiska fundament.

    1. Jag förstår verkligen inte hur du kan komma till att nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi är ”crap” bara för att människor påverkas av, och påverkar, samhället.

     Låt mig ta en nationalekonomisk teori som exempel: Austrian buisiness cycle theory. Denna teori säger att om det finns en riksbank som sätter en styrränta, så kommer resultatet av detta blir att enskilda människor fattar ekonomisk beslut som inte är långsiktigt hållbara i det långa loppet, vilket förr eller senare orsakar ekonomiska kriser, som då skylls på att människor hade rätt att fatta ekonomiska beslut (snarare än på att det fanns riksbank som påverkade dessa beslut i negativ riktning), varvid samhället påverkas till att invidider får mindre inflytande över sin ekonomi.

     Som synes så bygger denna teori på att samhället har vissa strukturella egenskaper (att det finns en riksbank i detta fall), som påverkar individer, vars agerande i sin tur påverkar samhället.

     Nu kanske råkar anse att just denna nationalekonomiska teori är helt fel och det ligger till på ett helt annat sätt när det kommer till orsaken till ekonomisk kriser t.ex., men detta var ju bara en nationalekonomisk teori och teorins blotta existens (oavsett dess sanningshalt) visar ju iallafall att nationalekonomin inte lider av den fundamentala bristen att inte ta hänsyn till strukturers påverkan, som du gör gällande att den gör.

   2. Angående konservatism så anser jag att det som kännetecknar en konservativ inställning är försvaret för den rådande ordningen. Liberalismen är i den bemärkelsen inte längre en progressiv kraft utan en konservativ.

 22. Liberalismen motsätter sig inte förändring av den rådande ordningen. Den motsätter sig bara statligt styrd förändring uppifrån. Och förändring genom tvång.

   1. Om folk slutade anse att poliser och liknande har rätt att framtvinga sin egen, politikernas eller ”allmänhetens” vilja med våld (vilket är slutsatsen av Jontes hållning), så skulle resultatet av detta ingalunda bli i praktiken detsamma som ”konservatism”. Tvärt om så skulle det leda till stora förändringar inom många områden.

    T.ex.:

    Hur skulle t.ex. migrationsverket kunna utvisa folk, om poliserna som fick i uppdrag att genomföra utvisningen av allmänheten sågs som kidnappare snarare än som lagens väktare?

    Hur skulle den lilla procentuella andel som äger oproportionerligt stor andel av jordens tillgångar kunna fortsätta med det, när de inte längre kan ägna sig åt lobbyism för att få politikerna att stifta lagar som gynnar dem?

    Hur skulle företagsledare kunna fortsätta missköta sig, om de ansågs vara ansvariga för sina egna handlingar (snarare än att det är något abstrakt ”aktiebolag” som är ansvarigt för företagsledarnas handlade, iallafall när dessa handlingar är skadliga).

    Listan på saker som i dagens samhälle beror på tvång som kommer ovanifrån, och som således skulle förändras om allt tvång avskaffades, kan göras lång.

    1. Jo, det är sant. Men Jonte talade om ”förändring”, därav min tolkning.

     1. Men han motsatte sig ju inte all förändring, utan bara förändring som kommer av tvång.

      Och konservatism handlar ju om att vara emot all förändring för att det är förändring, inte om att man är vara emot vissa saker, och dessa råkar leda till förändring.

      1. Konservatism handlar inte om att vara emot förändring, bara att den ska ske långsamt och med eftertanke typ.

    1. Jag tycker i alla fall att politik är ett bra medel för förändring.

     1. Problemet är bara att politisk styning för att skapa den nya människan inte har ett särskilt bra track record hitoriskt sett. Därför är jag väldigt skeptisk

      1. Har ju funkat alldeles utmärkt i till exempel Sverige. Du vet, vi lever knappast i ett politikfritt samhälle.

     2. Hur kan du både anse att politk är ett bra medel för förändring, och samtidigt kritisera polisiära övergrepp etc?

      Politik bygger ju just på att makt ger rätt (varenda lag som politikerna stiftas backas upp med mot om straff som i sin tur implementeras med våld om ”nödvändigt” (dvs om hotet inte hörsammas)). Och om makt ger rätt så föjler ju att det är rätt av makten att göra vad de vill, som till att häkta 16-åringar för att de skriker okvädningsord.

 23. Och vilka stora sociala omvälvningar syftar du på som politiker åstadkommit? Du vet väl att Sverige har en utav världens mest segregerade arbetsmarknader trots all politisk styrning för att komma till rätta med det?

  Den sexuella revolutionen på 60-talet var ju snarare en konsekvens av mer lättillgängliga och effektiva preventivmedel än politisk styrning…

  1. Det är skillnad på politiker och politik. Om du menar parlamentarism kan jag nog vara beredd att hålla med dig, men styrning sker alltid på något sätt från någon grupp. Bättre då att de är folkvalda.

 24. Det är sant att man tar ut svängarna när man för fram hypoteser. Det är emellertid å andra sidan både infantilt och okunnigt att tro att människan inte är formad ev evolutionen. Då har man sällat sig till de sagotroende kristna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *