Jag tycker såklart inte att någon ska behöva dö på grund av sitt kön.

Apropå detta så sade någon att det saknas en massa män i världen också. Jag antar att det som åsyftas framförallt är män som dött i krig, vilket ju sker av den primära anledningen att de är just män.

Detta är såklart också ett jämställdhetsproblem och dessutom ett fall där det är himla uppenbart att just män har en rejäl nackdel. En kvinna förutsätts aldrig sätta sitt liv i fara för att skydda sitt land.

Jag måste dock hävda att krig är ett allmänt problem mer än det är ett specifikt jämställdhetsproblem. Det som är problematiskt med krig har liksom inte uppstått för att det primärt är män som är inblandade. Det hade varit lika illa oavsett könsfördelning.

Om man ska ha allmän värnplikt anser jag såklart att den ska gälla såväl kvinnor som män. Dock anser jag att det vore bättre utan värnplikt och att idealet vore att ingen behövde kriga alls. Så, kan jag nu få slippa människor som insinuerar att jag tycker att det är något positivt att män behöver kriga?