Våldsbejakande reklam.

IMG_20140415_091420Försvarsmakten har ju börjat göra mer och mer reklam för att rekrytera personal. Reklam som bygger på att det en gör inom försvaret är så himla spännande och viktigt. Framförallt lyfts de olika krissituationer som en utsätts för om en jobbar på det viset och hur det är typ ”spännande” och ”utmanande”. Jag skulle rentav kalla reklamen våldsbejakande, det är ett romantiserande av situationer som ofta innebär våld eller åtminstone att en bygger upp en våldspotential.

Nu är jag inte en sån person som tycker att vi ska ”avveckla försvaret” eller liknande, utan jag är helt med på att det är något som behövs så som samhället ser ut idag. Däremot vänder jag mig emot när det görs reklam för det på det här sättet, något som är en oundviklig effekt av att den allmänna värnplikten avskaffats. Reklamen anspelar extremt mycket på maskulinitet och romantiserar krissituationer, något som i realiteten kan vara oerhört traumatiserande för de som utsatts för det.

Jag skulle hellre se att vi hade allmän värnplikt än den här formen av våldsbejakande reklam upp överallt. Denna reklam spär på en inställning till krissituationer och våld som bygger på att det inte är en del av en tragisk verklighet utan snarare ett litet ”äventyr” som en kan åka i väg på om en jobbar som soldat. Vad ger detta egentligen för bild av de uppgifter en utför som soldat? På vilka grunder söker sig folk till försvaret? Och framförallt; vad har de för bild av människorna de ska ”hjälpa” när de åker ut på uppdrag? När det hela säljs in som ett spännande äventyr så är det troligen den inställningen folk kommer att ha också. Är det verkligen eftersträvansvärt?

Jag gillar inte den här utvecklingen att försvaret agerar mer och mer som ett företag, mindre och mindre som något som faktiskt angår alla i och med att det handlar om vår fysiska säkerhet.

Mer om värnplikt.

Mycket manlig kränkthet under mitt inlägg om värnplikt. Jag vill påpeka att jag aldrig har sagt att jag tycker att värnplikt är en bra grej, jag tycker att nationalstaten och privategendomen ska avskaffas, och i ett sådant samhälle kommer det inte att finnas samma behov av en armé. Min poäng är inte att det är fett med allmän värnplikt eller krig eller så, min poäng är att nuvarande system leder till andra problem.

I dagens samhälle behöver vi en armé av en massa olika skäl. Jag hoppas såklart på att vi i framtiden inte längre kommer ha det här behovet, men eftersom vi har det idag tycker jag att det ska lösas på ett bra sätt. Jag tycker inte att yrkesarmé är en bra lösning. I mina ögon handlar det om att flytta problemen som uppstår när en tvingar människor att göra lumpen på juridisk väg till en mer utsatt grupp som inte blir formellt tvingad, men som än dock kan vara tvungen. Sedan handlar det ju såklart också om vilken typ av försvar vi är intresserade av att ha. En yrkesarmé kommer troligen att blir betydligt mer ideologiskt likriktad, kommer bestå av en viss typ av personer som finner ett nöje och/eller sätter prestige i krigföring och kommer dessutom kunna behandla folk mer pissigt eftersom de ”valt själva” att de ska vara där, kommer komma från samhällsgrupper med mindre politiskt inflytande och så vidare.

Ja, om vi ska ha allmän värnplikt ska den såklart omfatta både kvinnor och män. Jag skulle även kunna tänka mig ett system där en hade någon slags obligatorisk samhällstjänst, som kunde vara värnplikt men även något annat för de som av olika skäl inte kunde göra värnplikt. Men det viktigaste är att vi inte kan se avskaffandet av värnplikten som en lösning på de problem som är behäftade med militären som organisation och krigandet, och att det faktiskt leder till en rad andra problem, bland annat ett ökat behov av att romantisera krigandet för att locka in folk i fanskapet.

Avskaffandet av värnplikten och reklam.

IMG_20130830_103551Försvarsmakten har ju börjat köra med reklam sedan värnplikten avskaffades. De flesta av deras reklamer går ut på att inom försvarsmakten får en göra något som är viktigt och verkligt och inte bara sitta hemma i sin skyddade tillvaro.

Jag tycker att det är väldigt problematiskt att vi avskaffat värnplikten. Detta av flera olika skäl. För det första finns det en stor risk med att en ersätter ett juridiskt tvång med ett ekonomiskt tvång, som då såklart slår hårdare mot människor med mindre pengar. I en tid där arbetslösheten är mycket hög så är det en stor risk att många ser anställning hos försvaret som enda utvägen. Försvarsmakten rekryterar redan människor i utsatt områden. Det handlar alltså om att det fattigaste, mest utsatta skiktet, är de som troligen kommer hamna i försvaret.

Ett annat problem är att det slutar ses som en politisk fråga hur vi utbildar våra militärer, hur vi för krig och liknande. När vi hade allmän värnplikt var den frågan av allmänt intresse, nu framstår försvarsmakten mer som ett företag som kan göra lite som de vill. Eftersom det är ”valfritt” om en vill delta eller inte så är inte soldaternas arbetsvillkor en fråga av lika stort intresse. Många människor som innan var kritiska mot försvarsmakten känner sig troligen inte lika berörda längre eftersom de inte behöver bli indragna. Detta tycker jag är ett stort problem.

Sedan så är det såklart ett problem att försvarsmakten håller på och gör en massa reklam som faktiskt romantiserar krigssituationer. Människor som är i dessa situationer mår sällan bra efteråt, utan det sätter djupa spår. Det är ingen jävla semester eller ”upplevelse”. Vidare så används de länder där svenska armén deltar i insatser som projektionsyta för människor eventuella önskan efter något mer meningsfullt. Hur rimligt är det att vi etablerar bilden av krigföring som något vi ägnar oss åt för att folk ska uppleva att de har en mening med livet? Det hela framställs som en lek, ett uppdrag, en spännande grej en kan göra, inte som det krig det faktiskt är. Vad ger detta för bild av krig? Vad ger det för bild av de människor, både invånare och soldater, som deltar i krig?

Jag tycker såklart inte att någon ska behöva dö på grund av sitt kön.

Apropå detta så sade någon att det saknas en massa män i världen också. Jag antar att det som åsyftas framförallt är män som dött i krig, vilket ju sker av den primära anledningen att de är just män.

Detta är såklart också ett jämställdhetsproblem och dessutom ett fall där det är himla uppenbart att just män har en rejäl nackdel. En kvinna förutsätts aldrig sätta sitt liv i fara för att skydda sitt land.

Jag måste dock hävda att krig är ett allmänt problem mer än det är ett specifikt jämställdhetsproblem. Det som är problematiskt med krig har liksom inte uppstått för att det primärt är män som är inblandade. Det hade varit lika illa oavsett könsfördelning.

Om man ska ha allmän värnplikt anser jag såklart att den ska gälla såväl kvinnor som män. Dock anser jag att det vore bättre utan värnplikt och att idealet vore att ingen behövde kriga alls. Så, kan jag nu få slippa människor som insinuerar att jag tycker att det är något positivt att män behöver kriga?