Varför planka.nu är en så genialisk ide.

En intressant debatt har dykt upp i och med att Hanna Fridén och Viktor Barth-kron har gått ut och kritiserat planka.nu, en kritik som planka.nu också har svarat på. Viktor menade att Planka-nu lägger krokben för sig själva genom att använda sig av illegala metoder för sin opinionsbildning och tycker att de istället ska spela enligt demokratins spelregler. Detta är ett argument som dyker upp ganska ofta i debatten som jag tycker är intressant, för det blottar en stor skillnad i uppfattningar om hur man tycker att politiskt arbete kan och bör skötas.

Jag tycker att det är bra med parlamentarism och är själv engagerad inom de parlamentariska delarna av politiken. Jag är med i ett ungdomsförbund med ett moderparti i riksdagen och har således, i mitt eget politiska engagemang, accepterat demokratins spelregler. Men jag tycker att det är otroligt viktigt att man sköter politisk opinionsbildning även på andra sätt, utanför den parlamentariska demokratin.

Parlamentarisk politik blir lätt elitistisk eftersom endast de som har lång uthållighet eller ett stort intresse för att debattera orkar syssla med det. Politikens vändningar är ofta långsamma vilket gör att man ofta måste driva ett extremt uthålligt opinionsarbete för att få någon förändring. Men för det mesta så orkar folk bara engagera sig ideellt i en fråga under en kortare period, säg ett år, utan att det sker någon förändring. Det kräver antingen att man ständigt får igenom delar av sina krav eller får nytt genomslags, annars dör drivkraften ut. Det är inget konstigt med det, så fungerar människor.

Därför är planka väldigt smart i sitt upplägg, eftersom det dels erbjuder en lösning på de höga avgifterna nu, i och med p-kassan, men också driver ett mer långtgående opinionsarbete som möjliggörs dels genom intäkterna för p-kassan, dels genom att engagemanget hålls vid liv eftersom det appellerar till folks omedelbara egenintresse. Detta är vad som krävs för att kunna engagera folk under en lång tid. Det är lite samma upplägg som fackföreningar; dels så driver man sina fråga på micronivå genom att driva opinion på den egna arbetsplatsen, dels så finns det en mer långtgående politisk agenda. Men det är framstegen på arbetsplatsen, i ens direkta liv, som håller engagemanget brinnande. Om inte denna aspekt fanns så skulle ingen annan än den med stort politiskt intresse orka hålla ut i väntan på lagstiftning.

Viktor har kanske svårt att förstå denna aspekt då han har politik som hobby och levebröd. Han tjänar pengar på att skriva om politik och kan därför vara politiskt engagerad på heltid även om han inte når några direkta framgångar i sin opinionsbildning. Men detta är en modell för politiskt engagemang som inte fungerar för alla, speciellt inte människor som har slitsamma jobb.

När det gäller huruvida plankning är en legal metod eller ej så kan jag säga att de metoder som fackföreningarna har att tillgå idag (strejkrätten, anställningsskyddet etc) inte är något som har kommit som en skänk från ovan utan tvärtom något man har fått kämpa sig till. Plankning på det sättet som planka.nu arrangerar den är civil olydnad, alltså att bryta mot regler och lagar för att få fram en politisk poäng eller förändring. Det är absolut ingen självklarhet att det ska vara olagligt, bland annat Miljöpartiet har ett förslag om att legalisera civil olydnad. Men vi kan liksom inte sitta och vänta på att denna kampmetod ska skänkas till oss, vi måste föra en kamp för att den ska bli accepterad och en del i detta är att praktisera den oavsett.

I samhället finns lagar och regler om hur saker ska gå till men detta är inte skrivet  sten utan en produkt av åratal av maktutövande och uppror, lagstiftande och brytande mot lagar man anser orättfärdiga. Nu kommer någon kanske invända att ”jaha, men tycker du man ska få gå omkring och mörda folk bara för att man tycker det är rätt då?”, och nej, det tycker jag inte. Men det är inte samma sak att angripa en individ och att bryta mot ett systems regler för att man inte sympatiserar med dem. Dessutom är de flesta i samhället överens om att mord, misshandel och så vidare är fel; det råder en stor konsensus kring detta. Samma konsensus finns inte kring plankning eller nedladdning, varför man också kan förstå att en annan ordning vore bruklig än den som påbjuds idag.

Jag tycker att planka gör ett utmärkt jobb med att ifrågasätta avgifternas legitimitet, skriva rapporter om kollektivtrafiken och driva opinion.Vissa är nog med i planka enbart för att de vill slippa billigt undan, men en majoritet är nog insatta i frågan även politiskt. Jag tror även att många blir insatta i frågan när de går med i p-kassan eftersom man intresserar sig för planka som organisation och alltså även deras budskap. Planka går vägen via egenintresset för att föra en större politisk kamp, visserligen med metoder som ligger i gränslandet för vad som är lagligt, men de är onekligen effektiva. Visst kommer det alltid finnas folks om tycker att planka.nu är slynglar som bara vill slippa undan gratis, men troligen hade frågan knappt diskuterats alls om inte planka hade existerat. De bedriver en form av aktivt motstånd inför rådande samhällsordning som är svårt att ignorera. Om de bara hade varit en grupp personer som skrev debattartiklar hade intresset aldrig nått de höjder som det har idag, så är det bara. Och visst, Viktor Bart-kron hade kanske inte skrivit en kritisk text om dem, men det är bara för att inte en jävel hade brytt sig.

32 reaktioner till “Varför planka.nu är en så genialisk ide.”

 1. En viktig sak att tillägga kan också vara att det, så vitt jag vet, inte är olagligt att planka (rätta mig om jag har fel). Det är mer som att skita i att betala en faktura, och det är lite annorlunda regelverk där. Men olagligt är det inte. Kan vara en god poäng!

  Sedan, i övrigt, jag håller inte riktigt med om att detta med nolltaxa på i kollektivtrafiken inte hade diskuterats om Planka inte fanns. Jag vet ingen stad där frågan om fri kollektivtrafik inte existerar, samt att samtliga av mina vänstervänner av alla åldrar som jag diskuterat frågan med är för nolltaxa i kollektivtrafiken (i stort är de ju för att allt som används av många i samhället i stort eller helt ska vara finansierat med skattesedeln, såklart, inga konstigheter där), och de flesta av dem är betydligt äldre och har tyckt det mycket längre än vad Planka funnits. Däremot så är extremt få av dem supporters av Planka.nu just på grund av hur de framför sin ideologi samt att de arbetar mot avgifter genom avgifter.

  En ideologi som förs genom att tillförskaffa sig själv fördelar över andra personer på andra resenärers bekostnad (för givetvis kostar det mer för andra om du inte betalar någonting, hur mycket kan man nog inte säga, men det är i stort den principen) och extremt få av mina vänstervänner tycker att det är rätt sätt eller ärligt. Hade Planka jobbigt enbart ideologiskt eller om avgiften gick till en fond där folk kunde söka hjälp om de hade det ekonomiskt svårt med böterna så hade det varit en annan sak, men Planka går ut på att köpa sig fri från böter och det köper sig individen fri från själv.

  Sedan vill jag tillägga en annan sak med nolltaxa och kollektivtrafik. Det finns en annan problematik också som jag anser värd att nämna, nu detta är inte en absolut poäng för varför det ALDRIG skulle vara möjligt för dessa problem hoppas jag att vi kommer kunna arbeta bort i samhället, men detta är en god poäng att tänka på när man talar om nolltaxan och en kostnad som de flesta inte inkluderar när de talar om hur mycket billigare det skulle bli, och detta gäller då biljettföräljarnas och kontrollanternas och andras anställningar. De skulle inte behövas, så de skulle förlora sina jobb. Det skulle bli ungefär 500 förlorade jobb minst i Shlmsområdet och de flesta som arbetar inom de yrkena är ungdomar eller invandrare, som redan är värst drabbade av arbetslöshet och om man argumenterar för att nolltaxa vore bra för de som har det illa ställt och att det skulle bli billigare: Då ska man också tänka på den aspekten för det är en tråkig aspekt som drabbar en problemdrabbad grupp ännu värre och som dessutom är väldigt kostsam. Tyvärr brukar den negligeras av nästan samtliga som argumenterar för nolltaxa och det tycker jag är synd för det är en viktig sak.

  Säger inte att du negligerar det, för det vet jag inget om!

  1. Finns det några fler saker vi borde beakta oss för då det kan leda till arbetslöshet. Fred? För då skulle alla soldater bli arbetslösa? Penicillinet kanske inte borde uppfunnits? Då det gjorde lågutbildade hospitalarbetare överflödiga. Vi kanske borde gå tillbaka till ett jordbruk med hacka och spadar så att det blev riktigt mycket att göra för folk så att vi inte gick runt och drällde på fritiden. Vilka framtidsvisioner du har!

  2. Hanna,

   Varför är det så nödvändigt för dig att hela tiden nämna dina ”vänstervänner”? Tror du att du blir tagen mer på allvar i den här kontexten för att du omger dig med så kallade ”vänstervänner”.

   Själv har jag ingen aning om vad ”vänstervänner” är för någonting men jag tycker spontant lite synd om dessa, tydligen dina vänner, som begränsas till detta märkliga epitet. Tyvärr måste jag likna det vid Sverigedemokrater som argumenterar i stil med ”jag har jättemånga svarta vänner” och på så vis försökre legitimera sin åsikt.

   Och om jag tillåter mig själv att tolka dessa ”vänstervänner” som vänner till dig som har en vänstervriden politisk agenda, så undrar jag lite spontant; tror du verkligen att det bara är sådana som är med i planka.nu?

   Du misslyckas med ett antal saker i din argumentation. Det första och det viktigaste och det enda jag orkar ta upp här är att du inte tycks vara intresserad av att förstå vad det handlar om; tankegången kring planka.nu. Eller rättare sagt, du skiter i det. Det enda du vet är att du är emot det.

  3. Eftersom planka även för opinionsarbete i frågan så ser jag det inte som att deras ideologi är att ta från andra.

   Angående de arbetslösa så kan jag känna att det är ett ganska tunt argument. Biljettsystemet kostar en massa pengar utöver personerna som är anställda, till exempel för att ha spärrsystemet igång och en massa väntetid vid stationerna. De personer som jobbar med biljettsystemet skulle kunna jobba med annat inom sl för att höja kvaliteten, som planka faktiskt skriver om på sin sida.

   1. Håller med. Att folk blir arbetslösa för att man förändrar nåt i samhället är inte ett argument tycker jag. Jo, jag tycker även att pälsnäring ska avskaffas. Likadant har man avskaffat slaveri (åtminstone i vissa delar av världen och människohandel skulle gärna få motarbetas mera).

    1. Dessutom behöver dessa personer inte sparkas, de kan istället göra uppgifter som förbättrar trafiken för resenärerna. Inga konstigheter.

     1. T ex bli trygghetsvärdar?

      Jag blev himla imponerad när jag såg trygghetsvärdarna i Sthlmmetron. På andra sidan bottniska viken är det väktarna som slår ner folk. Är helt skiträdd för smurfar (=kontrollanter också) för de t.ex. har hindrat mig från att stiga av vid min hållplats.

      Men jo förlusterna av obetalda resor är väl räknade statistisk proportionellt (andelen kontrollerade vs de som åker utan att betala ggr biljettintäkter) men jag undrar verkligen om det går upp mot kostnaderna att ha avlönade kontrollanter. Hellre ha avlönade människor som står och övervakar att ingen blir mobbad på bussen eller metron. Hur svårt kan det vara?

      1. Till exempel. Sedan finns det ju en massa andra saker de skulle kunna göra som inte har med tunnelbanan att göra. Har överlag svårt att se det som ett bra argument att folk kan förlora jobbet om man inför effektivare system.

  4. Plankning är olagligt, jag kollade upp det i och med händelserna i Göteborg nyligen. Att ta del av transport utan att göra rätt för sig är bedrägligt beteende vilket är straffbart med upp till 6 månaders fängelse.

   1. Den lag som är bruklig i detta hänseende är Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (https://lagen.nu/1977:67). Bedrägligt beteende skall först och främst kunna bevisas genom uppsåt. Hittills finns det mig veterligen inga rättsfall när någon blivit dömd för detta brott genom att ha rest utan färdbevis. Istället så tillämpas 1977:67 och tilläggsavgift delas ut istället för att ”plankare” lagförs. Lagen om tilläggsavgift har dessutom stort utrymme för viss ansvarsfrihet. T.ex. om man slarvat, inte förstått eller glömt betala. Vilket tycks vara gällande i fallen som diskuterats i Göteborg nu i veckan.

    Så du har både rätt och fel. Det är olagligt. Men rimligtvis inte bedrägligt beteende (om det inte kan bevisas att någon uppsåtligt och systematiskt försökt att smita från att betala).

 2. Jag själv bland annat skulle kunna tänka mig att donera till en fond där utsatta med kass ekonomi kunde söka hjälp (och förmodligen de flesta andra jag känner med), men jag finner det omoraliskt att köpa mig från böter själv på andras bekostnad. Det bara… det går emot allting jag står för. Precis allt.

  1. Varför startar du ingen sån fond då? Det är så jävla mycket gnäll på alla ”do gooders”. Det är en dekadent libaral hållning att det är aktivisternas skyldighet att göra idéen om en rättvis och klimatsmart framtid tillräckligt sexig för att du skall köpa paketet.

   Själv tycker jag att man kan ställa upp motsatt ansvarsförhållande. Det är DITT ansvar att folk som har det jävligt körigt med pengar blir lidande av vårt avgiftstryck i kollektivtrafiken. Det är DU som förstör för dessa genom att gnälla på Planka.nu istället för att göra något åt saken själv.

   Buhuhu, ge mig en bulle.

  2. Man köper sig inte fri. Alla betalar in i en gemensam pott, en liten summa, för att sedan gemensamt betala varandras böter. Det är så det fungerar. Planka som opinionsstrategi hade ju aldrig fungerat ifall inte väldigt väldigt många plankade och betalade in gemensamt för att ha råd.

   Sen ang de utsatta som inte får hjälp av Planka.. Vet att det har diskuterats innan. De måste ha en avgift och en policy ang p-kassan, men det är för att det är det enda sättet. Till och med nazister har snackat om att åka fast många gånger så att Planka kollapsar. Förmodligen skulle hela SLs ledning göra samma sak.

   Jag plankar själv och har gjort det i flera år. Jag åker aldrig fast i kontroller eller liknande längre då jag är rutinerad, men är medlem i p-kassan sen år tillbaka. Planka gör en sjukligt bra grej, och jag avvarar gärna en hundring i månaden för att hjälpa någon av mina grannar ifall de åker fast i en kontroll.

   Busskortet är extremt dyrt för oss som inte lever på det sätt ni gör.

   Skitbra inlägg btw.

  3. 2 saker.

   1. ditt förslag om alternativ p-kassa låter väldigt mkt som nån form av välgörenhetsfond, vilket iaf för mig känns mer problematisk än nuvarande form.

   2. jag tycker du gör fel analys av vad som pågår i p-kassan. istället för en indviduell avgiftsförsäkring som du verkar se(?), ser jag ett sätt att tillsammans hjälpa varandra att betala plankningsavgifter. vilket möjliggör för fler att kunna planka. mer snarlikt en strejkfond inom facken än klassiska försäkringar. p-kassan och strejkfonden mildrar den ekonomiska förlusten för att föra kamp, medans försäkringar skyddar dig och din egendom från olyckliga omständigheter.

  4. Men frågan de driver är inte att enbart folk i utsatta situationer ska få åka gratis, utan att alla ska det. Även om man ej är utsatt så kan man kanske anse det problematiskt att lägga närmare 100kr/månad på åkkort.

 3. Din argumentation har en stor brist i jämförelsen med ex våld där du hänvisar till att det är ok därför att det är många som har uppfattningen att det är ok med att planka. Om man applicerar detta på amerikanska småstäder i syd så säkert många tycka det är ok med diskriminering mot svarta även om det är olagligt. Så enligt din argumentation så skulle det då vara ok. Problemet är i grund och botten att de som förespråkar att det är ok att bryta mot lagar tycker det är ok bara så länge man inte tycker om dem. Men om det är lagar som man tycker om så är det inte ok. Ett annat exempel är sexuellt objektifierande reklam som inte är ok. Är det ok bara för att många tycker det är ok?

  1. Hörru Pelle, skulle du kunna argumentera mot planka istället för att börja såga en enskild detalj i ett demonstrativt argument? Har du inget annat att komma med? Sluta gråta över amerikanska småstäder eller objektifiering, det pratas om planka nu.

 4. Vad jag visade på var att argumentationen inte är bra och varför skulle det vara fel att göra det. Om du nu vill enbart diskutera planka.nu så kan du göra det men du ska inte säga åt mig vad jag ska göra eller eventuellt gråta över…

  1. nä pelle, hennes argumentation är inte dålig. att likställa en samhällspraxis (hur vi finansierar vår kollektivtrafik) med lagar som är till för att hindra grupper i samhället från att skada varandra. och sen försöka dra slutsatsen att om vi är för en så måste vi va för det andra med, i konsekvensens namn. DET är dålig argumentation

   1. Nej, jag sa faktiskt inte så… Utan vad jag kritiserade var argumentet och påvisade vilka konsekvenser det argumentet skulle få om man applicerade det på andra situationer. Vilket visar på att det är ett dåligt argument. Om man nu ska vara petig så är det så att tvinga mig att betala skatt för någonting som jag inte vill betala för skadar mig. Sedan är det en annan sak att samhället tycker det är värt att skada mig för vad de vill göra med mina pengar, men likväl skadar det mig! Men du kanske tycker att du vet bättre vad som är bra för mig än vad jag gör?

    1. första delen: så du tycker det e bra argumentation att isolera en mening i ett helt stycke argumentation. applicera den meningen utan kontext på helt annorlunda situationer. när det sen går att skapa en konstig situation av det är inte argumentet bra. om man vill diskutera med nån uns av intellektuell ärlighet, så känns det inte så intressant dock.

     andra delen: javisst, du kan urvattna begrepp(skada) till den grad att dom går att använda i alla sammanhang för att ta nån billig poäng, men det betyder inte att det blir en intressant jämförelse. till sist, nej ja vet inte vad som är bäst för dig. jag vet vad som är bäst för mig. för dig kanske det är bättre med rut och rot avdrag, för mig och väldigt många andra vore det däremot mkt bättre med nolltaxa istället. tyvärr är det en kamp mellan olika intressen i samhället som vi förlorat, hittills 😛

     1. Jag har inte sagt vad som är bra argumentation utan vad jag tycker är dålig och motiverat varför. Att påstå något som jag inte sagt är ju intellektuellt oärligt om något….

      Eftersom skattetrycket är mer än 50% betyder det att vi är mer ofria än fria.

      1. ursäkta, ja glömde frågetecknet. mkt klantigt och självklart helt otydligt. hursomhelst om det var otydligt är det just din argumentation och din motivering av den som ja vänt mig emot. så om du känner för det är du välkommen att utveckla, gärna i relation till min kritik.

       sista stycket behöver du inte utveckla överhuvudtaget.

 5. Ja gud vilka revolutionärer! Fatta vilken börda att åka gratis för kampens skull! Viva la Revolution!

  Oroa er inte! Vi kamrater väntar på er på andra sidan.. eller.. eh.. Odenplan!

  Förtrycket finns överallt, så låt oss visa att det finns ett behov av förtryck genom att använda deras fint planerade transportsystem och upprätta en organisation i dess ära! Så mycket vill vi åka med Stockholms fascisttrafik! eller.. eh… aa alltså visa att Folkbanan måste etableras istället! Omvänd psykologisk bojkott, för den begreppsligt bevandrade.

  Bojkotta inte, rid på din arbetarbroders rygg!

  Medan vi ändå tvistar i dessa mål, skola vi inte inrätta en statlig matdistribution? Maten går via skattesedeln och trots administration och oförmåga att prissätta kommer maten att levereras punktligt, effektivt och billigt. Tänk fri sjukvård och fri kommunaltrafik. Vilken osnuten fascist är det som ständigt motsätter sig detta? Var vänlig träd fram vid nästa partistämma.

  PS. Efter Lenins fadäs med yttrandet; ”Den som inte arbetar skola heller inte äta!” är han permanent utesluten. DS.

  Tack för ordet!

  / Marknadskommunist

  1. Ingen har väl sagt att det är en börda? Däremot en effektiv kampmetod.

 6. Pingback: Ursäkt. | Fanny
 7. KOLLEKTIVTRAFIK: Tips om att det finns platser där man försöker få till en nära PERFEKT kollektivtrafik, som inte Regering och/eller Riksdag betalar, kan stycka upp eller sälja.: http://Folkbanan.blogg.se

  TV-LICENSEN BORT! Och kan inte massor av vettiga människor tvinga våra ”förtroendevalda” att skippa sin särskilda STASI-avdelning (Radiotjänst) som kollar oss om vi har TV och TV-licens? Skippa den helt och lägg kostnaden på skatten för dem som tjänar 250 000,- eller mer om året. Vi är massor som INTE HAR RÅD att betala för public service-TV, men ALLA BÖR HA RÄTT att se Public Service. Det är väl en demokrati det här, eller?

  Apropå det. Plank.nu:s(?) stiliserade bild ser ut som en ”överhoppad TV! Därför tog jag upp detta. Att skippa TV-licensen är ju också en ”plankning”!

  1. Med Tv-licens håller jag med. Har dock hört flera som menar att att sätta det på skattesedeln kan leda till minskat oberoende för public service, vilket ju är ett problem. Men överlag är det jävligt orimligt att upprätthålla det systemet som ju bara kostar massa pengar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *