Vi motverkar inte rasism genom att införa lightrasism.

Skrev lite om det här med arbetskraftsinvandring på twitter och fick svar från en liberal, som jag generellt har ganska hög intellektuell respekt för (för att vara liberal alltså, vill mest markera att det inte rör sig om något stolpskott). Hen förklarade regeringens politik såhär:

Pga rasister kan regeringen inte införa fri invandring. Hur mycket jag än skulle vilja att de gjorde det inser jag vilka begränsningar de har i rörelseutrymme. I ett sådant läge är det bättre att öppna för den, i rasisters ögon, mindre problematiska ”självfinansierade” invandringen, arbetskraftsinvandring.

Det finns en idé om att en på grund av rasisterna inte kan ta ställning för alla människors lika värde eftersom det inte är en valvinnare. Nå, det må vara sant att läget kanske inte är det bästa för liberaliserad invandringspolitik men Sd har faktiskt bara 7 % av rösterna och kan knappast stoppa en liberalisering om regeringen verkligen hade velat införa den. Regeringen verkar inte vara rädda för att ta obekväma beslut med tanke på den kraftiga motstånd som Reva har stött på.

Vidare skrevs det såhär:

Dock tror jag främst att de är rädda för att SD ska ta deras röster om de är för liberala i migrationspolitiken.

Detta är en förklaring som hör ganska ofta i olika versioner. Eftersom Sd har så mycket stöd så måste resten av partierna röra sig åt deras håll för att undvika att folk missnöjesröstar på Sd. Med den här logiken kan det vara bra, eller i alla fall oskyldigt, att driva en restriktiv invandringspolitik, eftersom alternativet Sd antas vara värre. Grunden för detta resonemang är att folk kommer rösta på Sd om inte något annat parti tillfredsställer väljarnas behov av rasism. Att det gynnar rasismen överlag att även etablerade partier anammar detta och få Sd att se mer okej ut tänker dessa människor inte på. I deras värld finns det en given mängd rasism i samhället och makthavare kan inte göra annat än att anpassa sig. Slutsatsen är alltså att vi ska motverka rasismen med en lightversion av densamma, istället för genom antirasism.

Jag tycker att det är problematiskt när en ursäktar regeringens rasism med att det är Sd som tvingar fram den. Om regeringen hade bestått av antirasister hade detta inte varit ett problem, då hade de kunnat stå fast vid sina övertygelser och strunta i vad Sd tycker. En behöver inte foga sig efter en minoritet av befolkningen när det kommer till rasism, på samma sätt som de inte behöver foga sig efter vänsterpartiet. Jag är övertygad om att regeringen hade kunna stoppa denna utveckling om de faktiskt hade velat, men det har de inte gjort.

Jag tror inte att regeringen är ideologiska rasister som verkligen vill göra det sämre för ickevita, däremot tror jag att de är opportunister som saknar strukturanalys, vilket i mina ögon inte är särskilt mycket bättre då det också bidrar till rasismens utbredning. Regeringen är särskilt antirasister i teorin, men uppenbarligen sitter antirasismen inte så djupt att den inte väldigt enkelt kan kompromissas bort för något annat. Antirasism är inget bärande ideal i regeringens ideologi, det är därför de så enkelt anpassar sig efter de rasistiska vindarna.

Vad Sverige behöver för att stoppa rasismens utbredning är inte regeringens lama ”vi är i alla fall bättre än Sd”-politik utan en vettig antirasistisk politik som faktiskt utmanar rasismen istället för att införa en annan, något lamare, version av den. Det funkar inte att vara bättre än det sämsta möjliga alternativet när hela skalan rör sig i den riktningen.

5 reaktioner till “Vi motverkar inte rasism genom att införa lightrasism.”

  1. Men om det nu rent hypotetiskt skulle visa sig vara så att ”rasismen” (jag sätter citationstecken runt ordet eftersom jag anser att det i åratal har använts som skällsord på ett retoriskt mycket ohederligt och skamlöst sätt) kommit för att stanna och växa, vilka metoder kan då tillåtas för att ”krossa” densamma? Hur långt är det rimligt att gå för att upprätthålla en ”human” och ”generös” invandringspolitik? Vore det t.ex. okej att ge invandrare arbete (alternativt livstids försörjningsunderstöd) och bostad FÖRE etniska svenskar? Eftersom svenskar redan är såpass (orättfärdigt) rasligt överprivilegierade? Bara en stilla undran från lilla mej…

    1. Alltså finns det inte politisk vilja så finns det inte, så är det ju. Det en kan göra är att alltid kämpa på som antirasist, något jag konstaterar att regeringen inte gör. Om Sd skulle få fler väljare som resultat av regeringens politik vore det tråkigt, men tycker fortfarande inte att det är en smart taktik att driva rasistisk politik själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *