Borgare som ställer sig på arbetarklassens sida.

När en skriver om det här med studiemedel så vill vissa borgare ställa sig på de fattigas sida och ba ”men jag tycker faktiskt inte att de ska behöva betala för rikas utbildning”. Det kan ju låta hemskt fint och omtänksamt och så, men det håller inte riktigt i praktiken. För det första så ”får” de olika klasserna i en generell välfärdsstat ungefär lika mycket som de ”ger” i skatt om en slår ut det. Det kan en såklart ifrågasätta rättvisan i, men det är inte så att arbetarklassen betalar mer i skatt men får ut mindre (även detta kommer från min kurs i förvaltningspolitik). Sedan betalar arbetarklassen såklart med sitt blod i kapitalismens maskineri och så vidare, men det är en annan diskussion (en skulle ju kunna tycka att det är ett viktigare problem att lösa dock).

Sedan finns det också samhälleliga vinster i att saker och ting finansieras gemensamt, det blir till exempel billigare och fördelningen av resurserna blir mer jämnt utspridd. Folk kan få tillgång till saker (typ pengar) när de faktiskt behöver dem (typ under studietiden) och sedan förbinda sig till att betala mer senare. Det är helt enkelt ett ganska smidigt system för fördelande av resurser. Det är verkligen inte perfekt, men givet det kapitalistiska samhälle vi lever i så har det ganska stor fördelar båda för individer och samhället som helhet.

Men om det nu vore så att en faktiskt på riktigt bekymrar sig över att någon ur arbetarklassen måste betala för någon akademikers utbildning så har jag en annan mycket smidigare lösning än att ta bort studiemedlet, nämligen att öka progressiviteten i skatteskalan. I så fall slipper vi en massa krångel med att folk måste finansiera sin utbildning själv, något som såklart kommer göra det ännu svårare för människor med lite pengar att utbilda sig, och vi ser till att folk med mycket pengar fortfarande betalar merparten av utbildningen. Smidigt! En skulle också kunna öka skatten markant på typ gruvdrift och liknande, så att vi faktiskt använder våra gemensamma resurser till att bygga upp samhället och inte för företag att mjölka pengar ur.

Ett annat förslag är att försöka satsa på på breddad rekrytering till högskolan, i vilket bättre ekonomiska villkor för studenter troligen skulle utgöra en ganska viktig del, då många bangar på att plugga eftersom de lärt sig att det innebär ekonomiska problem. Det är ju liksom ingen naturlag att människor med arbetarklassbakgrund inte pluggar, det är också ett förhållande som kan förändras med hjälp av politik och jag tycker det är mycket märkligt att så många tycks utgå från att det typ är genetiskt om en pluggar på högskola eller ej. Det finns helt enkelt sjukt många sätt att fixa den här eventuella snedfördelningen där arbetarklassen betalar för medelklassens utbildning. Men ÄNDÅ så ska dessa högermänniskor alltid ta upp att alla ska finansiera sin utbildning själv som någon slags lösning, trots de uppenbara nackdelar det medför. Konstigt!

Eller så var den där omsorgen om ”arbetarklassen” bara ännu ett svepskäl för att nå det egentliga målet; sänka skatten och urholka välfärden. Som alltid. Vem kunde ana???

Kunskap och kritiskt tänkande är inga motsättningar.

Jag läste för drygt en vecka sen en artikel i DN om att den svenska skolan är dålig på att utjämna kunskapsklyftor mellan olika klasser. Det var en undersökning som gjorts mellan 20 olika I-länder (jag tror eu-länder), och Sverige hamnade på 19e plats. Nu vet jag inte exakt hur undersökningen var gjord, men det är hursomhelst mycket anmärkningsvärt att Sverige ligger så dåligt till, speciellt då vänsterblocket alltid har gjort en stor poäng av att det måste vara rättvist i skolan.

Jag ogillar starkt den distinktion många vill göra mellan en så kallad pluggskola med höga konkreta kunskapskrav och den så kallade flumskolan som främjar kritiskt tänkande och kreativitet. Det finns verkligen ingen som helst motsättning mellan kritiskt tänkande och kunskap, det är snarare så att kritiskt tänkande kräver kunskap (läs detta inlägg om blaj i fysikundervisningen).

Det är väldigt ovettigt, framförallt ur ett klassperspektiv, att lägga så mycket fokus på analyserande och ämnesintegrering, eftersom det tenderar att ytterliggare förstärka det ointresse och den alienation som redan finns hos många från ickeakademiska hem. Analyserandet i skolan är för närvarande som idrotten: det attraherar bara dem redan invigda, resten sitter på avbytarbänken, känner sig dåliga och skapar ett allt större förakt för hela spektaklet. Det är dessutom inte särskilt utmanade då det sällan görs någon bedömning av resonemangen bakom slutsatser, utan bara det faktum att man ”tänkt själv” är hela poängen. Det är inte för inte som ordet ”ordbajsa” är så vanligt i det allmänna elevvokabuläret.

Vilken befrielse det var för mig när jag läste filosofi och psykologi i gymnasiet; äntligen två ämnen där man satte ett värde på idehistoria och där teser skulle analyseras ur ett idéhistoriskt perspektiv, där man verkligen var noggrann med att det skulle finnas ett sammanhang. Innan dess och även efter var allt analyserande bara blaj, töntiga och säkert redan motbevisade teser man var tvungen att pressa ur sig för att få ett bra betyg.

Ett annat problem är att det omtalade fria tänkandet egentligen inte är så fritt, vissa åsikter är helt klart populärare än andra och vissa är ju till och med lagstiftat betygsbegränsande. Den elev som alltid tjatar om allas lika värde och tycker att allmän rösträtt är det häftigaste som finns är i princip garanterad ett MVG, i alla fall i grundskolan.

Faktum är att det effektivaste sättet att bli bra på att analysera är att ha en idéhistorisk grund att falla tillbaka på. De flesta politiska resonemang jag för faller tillbaks på antingen liberalt eller psykologiskt tankegods. Det säger sig självt att en människa inte kan göra den mängd observationer och analyser som krävs för att kunna förstå världen helt av sig själv, det finns helt enkelt för mycket av vikt att ta in och analysera. Det är därför det är så bra att veta vad folk har sett, tänkt och tyckt innan man själv har gjort det. För det mesta är en auktoritet inom ett område faktiskt mer kunnig och briljant än gemene man.

Jag menar inte att man ska sluta lära ut kritiskt tänkande i skolan, men för att kunna resonera fruktbart kring ett ämne så måste du faktiskt ha en viss fackkunskap, annars blir det bara kärnlösa spekulationer av det hela vilket leder till att folk upplever att det inte finns någon mening med det hela, därav kunskapsklyftorna.

Jag har ingen speciell åsikt när det gäller betygsfrågan, jag tycker väl att det kan vara rimligt med betyg från sjuan eller sexan, men jag tror knappast att det är lösningen på problemet. Problemet är inte att elever inte får en konkret siffra i slutet av varje termin utan att undervisningen ger intryck av att vara meningslös och oviktig. Den som tror att man löser det genom tidigare betyg har nog en väl banal verklighetsuppfattning.