Biologism.

IMG_20140122_173416Nu läser vi om biologi och biologism i Genus, och jag tyckte att stycket ovan var ganska roligt. Det påminner mycket om hur biologister överlag resonerar, de liksom drar helt absurda slutsatser utifrån olika antaganden de gör om den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män. En liten liten upptäckt om könsskillnader kan leda till de mest långtgående resonemang om hela världsordningen, och om inga könsskillnader upptäcks så kan en lika bra spekulera lite för det kan ju vara så att de finns. Den senare grejen har jag stött på många många gånger, människor som liksom bara antar att det finns en biologisk förklaring till varför allt är som det är och att vi bara måste hitta den, och därför är det jättedåligt att problematisera den rådande ordningen.

Min egen syn på kön och reproduktion präglades länge av biologistiska idéer om att män konkurrerade om kvinnor, där fokus ensidigt lades på mäns agerande, medan kvinnor sågs som passiva mottagare för detta (om det inte var manliga kroppsutsmyckningar som diskuterades, då det ibland kunde framhållas att kvinnor valde. Jävligt typiskt att det enda område där kvinnors agens erkänns är när det kommer till något ytligt som uppfattas som ”onödigt”).

Dessa idéer har verkligen stor spridning i samhället, och jag antar att de attraherar många människor som vill kunna hitta enkla förklaringar och härleda världsordningen utifrån typ… det naturliga urvalet? Frågan är ju varför det är så viktigt med dessa förklaringar för många. Personligen är jag helt fine med att allt människor gör kanske inte är biologiskt nödvändigt och att det finns saker som skulle kunna ändras om vi ville. Biologism är ju framförallt en samhällsbevarande ideologi, det bygger på att det vi har nu är det ”naturliga” och att det därför skulle vara fel att försöka förändra det.

18 reaktioner till “Biologism.”

 1. Lustigt att samma resonemang om samhället gällde även för hundra år sedan – vi hade då uppnått ett så bra samhälle som gick att få. Även 200 år sedan under slavhandeln (jag höftar årtalen) var samhället också så bra det kunde bli. Det är också nästan bara dem som förlorar stort på att samhället förändras som hävdar att allt är bra just i detta nu.

 2. Seriösa biologer skulle aldrig tycka något sådant. Endast monogena sjukdomar (dessa är otroligt få) beror enbart på gener. Polygena sjukdomar som typ diabetes beror till hälften på gener häften på miljö. Att kvinnor och män beter sig olika är patriarkatets (som visserligen upprätthålls till stor del p.g.a. Mäns kontroll över kvinnors reproduktiva förmåga) fel och hat nada med biologi att göra.

  1. Ja, biologi är ju en vetenskap vilket biologism inte är. Har inga tvivel på att riktiga biologer förmår hantera dessa frågor på ett rimligt vis.

  2. Att en sjukdom är monogen innebär väl att den är orsakad av precis en gen, polygen att det är flera gener som spelar in. I vilken mån miljöfaktorer också påverkar utvecklingen av (klinisk) sjukdom är en annan fråga: hur som helst måste folk leva tillräckligt länge för att utveckla sjukdomen om den inte är medfödd.

    1. Ja, sambandet mellan ärftlighet och sjukdom blir mer tilltrasslat om det är många gener som påverkar insjuknandet, och det blir svårare att förutsäga sjukdomsrisk utifrån familjehistoria. Fast enskilda geners effekt på incidensen i en sjukdom verkar också kunna modifieras av miljöfaktorer: T-allelen på en viss gen skulle t.ex. enligt Su 2012 medföra ökad förekomst av bröstcancer jämfört med C-allelen hos kvinnor med 1 feberanfall/år.

     1. Slutet blev avhugget, och jag tror det har att göra med filtreringen av HTML. Det skall vara: ”ökad förekomst av bröstcancer jämfört med C-allelen hos kvinnor med mindre än 1 feberanfall/år men minskad förekomst hos kvinnor med mer än 1 feberanfall/år.”

 3. Alltid facinerats av hur folk försöker använda naturvetenskap EMOT feminism, är själv vad jag skulle kalla rätt så radikal feminist, samtidigt som ett av mina största intressen är evolution och har aldrig känt att dessa olika tankar krockat – någonsin. Även om det skulle finnas konkreta biologiska skillnader mellan könet så har hela vår art tagit sig fram tack vare sitt intellekt och förmåga att kunna ”kompromissa” med medfödda egenskaper och instinkter, alltså har vi precis allt som krävs för att anpassa oss efter ett jämställt samhälle även om vi nu skulle vara så satans olika haha

 4. Ett vanligt problem är också att man blandar ihop är och bör. Man tänker sig att om det skulle gå att bevisa att våra gener påverkade oss i riktning mot respektive könsroll, så skulle det därmed vara bevisat att könsrollerna är BRA. Men det följer ju inte alls. Även om det t ex skulle vara så att killar generellt är mer aggressiva och tjejer mer passiva pga generna, så kan man ju fortfarande tycka att det är DÅLIGT, och att det bör motverkas så mycket som bara går genom pedagogik och uppfostran.

  Jag tycker öht det är rätt ointressant hur mycket av vårt beteende som kan tänkas vara påverkat av diverse fram-evolutionerade gener. Det intressanta är vad som är bra och dåligt, vilken sorts samhälle och vilka sorts människor vi vill ha.
  Visst, om vi var hundra procent perfekt genetiskt programmerade och uppfostran och pedagogik hade exakt NOLL effekt på beteendet så skulle det sistnämnda bli en icke-fråga, men att DET inte stämmer kan vi ju veta med säkerhet. Och så länge DET inte stämmer så tycker jag det är rätt ointressant ur feministisk synvinkel om det t ex skulle vara så att aggressivitet och tävlingslusta har ett visst samband med testosteron-nivåer eller inte.

 5. Bara ordet biologism är ovärdigt eftersom det inte ens är riktig biologi, pseudobiologi känns som ett mer korrekt ord, för det är vad det är.

 6. Dock finns väl ett starkt bevis för att biologiska skillnader har påverkan: Transpersoner som föds och växer upp med ”fel” kön som mår dåligt tills de kan göra könsbyte och börjar leva enligt sitt ”rätta” kön. De har ju blivit uppfostrade av samhället med den ”felaktiga” könsrollen och borde därför formats enligt den mallen.

  1. Hur vet en att detta är biologiskt betingat? Hur vet en att dessa personer skulle må dåligt om det inte var för de sociala orsakerna?

  2. Alla transpersoner ändrar inte heller, mig veterligen, sitt beteende bara för att de byter kön. Och när de gör det kan det nog delvis bero på att de behöver göra det för att bli accepterade i sitt ”nya” kön. Denna acceptans lär ju vara ännu svårare att uppnå som transsexuell än för en cis-person och därför är det ju inte konstigt om transsexuella känner att de måste ta del av stereotypa könsmarkörer. Jag kan också tänka mig att eftersom vi så tydligt signalerar hur olika markörer hör till olika kön så kan dessa bli ännu mer åtråvärda för en transsexuell person som redan i tidig ålder nekas dessa, eftersom de tillhör ”det andra könet”.

 7. Boktips:

  Cordelia Fine – Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference
  http://www.amazon.com/Delusions-Gender-Society-Neurosexism-Difference/dp/0393340244/

  Anne Fausto-Sterling – Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality
  http://www.amazon.com/Sexing-Body-Politics-Construction-Sexuality/dp/0465077145/

  Rebecca M. Jordan-Young – Brain Storm: The Flaws in the Science of Sex Difference
  http://www.amazon.com/Brain-Storm-Flaws-Science-Differences/dp/0674063511/

  Lise Eliot – Pink Brain, Blue Brain: How Small Differences Grow Into Troublesome Gaps — And What We Can Do About It
  http://www.amazon.com/Pink-Brain-Blue-Differences-Troublesome/dp/0547394594/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *