Hur vi minskar antalet aborter.

Det har börjat snackas mer och mer om abort på sista tiden. Ibland hörs det argument i stil med att det vore en bra sak om aborterna minskade, eftersom det är ett riskfyllt ingrep och så vidare. När en hör detta kan en kanske tro att personen som säger det är intresserad av kvinnors rättigheter, och det låter ju fint.

Jag är helt med på att det vore positivt om aborterna minskade. Abort är ett riskfyllt ingrepp som jag hoppas att så få som möjligt behöver erfara. Däremot är det ingen lösning att istället för aborter tvinga kvinnor att gå igenom graviditeter mot sin vilja. En graviditet är betydligt mer smärtsam och riskfylld än vad en abort är. Om en ser det ur kvinnans perspektiv är en abort alltså alltid att föredra, förutsatt att hon vill göra den.

Däremot har jag absolut ett intresse i att minska det totala antalet aborter. Det är nämligen alltid bättre att en kvinna slipper genomgå en abort över huvud taget. Hur gör vi då detta? Jo, vi minskar antalet ofrivilliga graviditeter, såklart! Att minska antalet ofrivilliga graviditeter är en perfekt lösning på frågan. Det är bra både för kvinnan och för samhället i stort.

Jag föreslår följande åtgärder för att minska antalet ofrivilliga graviditeter: utveckla preventivmedel för män, subventionera kondomer och låt dem vara mer lättillgängliga, ifrågasätt penetrationsnormen i högre grad, eftersom den leder till att folk har en massa barnalstrande sex fast de egentligen inte alls vill ha barn, betona mäns ansvar att skydda sig (och kvinnan) i betydligt högre utsträckning, då detta idag är något som främst åligger kvinnan.

Att tala om riskerna med en abort som om det vore ett skäl för att minska rätten till abort är förrädiskt. Vi måste se vad alternativen är. Att inskränka aborträtten kommer troligen inte att leda till att folk är mer försiktiga vid samlag, däremot kommer det leda till ett ökat antal ofrivilliga graviditeter och troligen också ett ökat antal illegala aborter som är betydligt mer riskfyllda än sådana som sker inom den etablerade vården.

Det stämmer att abort inte är en positiv upplevelse för de flesta kvinnor, men det är etter värre att tvingas in i en graviditet och ett moderskap en egentligen inte vill gå igenom. Om vi vill minska antalet aborter ska vi minska antalet ofrivilliga graviditeter, inte öka antalet ofrivilligt fullbordade graviditeter. Det är faktiskt inte särskilt konstigt.

Abortmotståndare är inte intresserade av kvinnors rättigheter eller känslor, de är bara intresserade av att fler kvinnor ska bindas till att krysta ut ungar de egentligen inte vill ha. De är intresserade av att öka den reproduktiva exploateringen av kvinnors kroppar. Något sådant kan jag såklart som feminist aldrig någonsin ställa mig bakom. Det vi behöver är en minskning av de ofrivilliga graviditeterna, så kvinnor slipper gå igenom såväl abort som graviditet bara för att någon snubbe ejakulerat i deras underliv.

11 reaktioner till “Hur vi minskar antalet aborter.”

 1. Bara en kort kommentar: din mening ”Abort är ett riskfyllt ingrepp som jag hoppas att så få som möjligt slipper erfara.” stämmer dåligt med resten av texten.

   1. Fick tänka lite, men han menar förstås syftningsfelet i ”så få som möjligt” och ”slipper erfara”. Det borde vara ”så få som möjligt behöver erfara” eller ”så många som möjligt slipper erfara”.

 2. Bra skrivet! Sedan är det ju en skillnad mellan oönskade och oplanerade aborter också. Och vi har ju ett samhälle som gör aborter oönskade. Om vi hade haft ett samhälle som gav mammor bättre stöd, som hade ett mer välfungerande dagissystem, som såg till att även arbetarklassen hade råd att ha barn utan att gå på knäna, som avlastade ensamstående mammor etc. så hade nog färra barn varit oönskade. Som jag har för mig att någon sa så bryr sig de flesta anti-choicare väldigt mycket om barnets liv, men bara fram till den precisa stund barnet kommer ut.

  1. Det finns officiell statistik över dödlighet och slutenvård som tillskrivs abort (uppdelad under olika områden hos Socialstyrelsen), och båda utfallen är sällsynta i dagens Sverige, oavsett typ av abort, om det inte är något medicinskt abnormt med graviditeten i sig (t.ex. utomkvedshavandeskap). När det gäller psykologiska besvär efter abort förs det dock ingen statistik.

 3. ”betona mäns ansvar att skydda sig (och kvinnan) i betydligt högre utsträckning, då detta idag är något som främst åligger kvinnan.”

  Är inte detta något som skolor och och liknande tagit upp i tiotals år? Typ som att ”vi ska få unga att förstå hur farligt det är med knark”. Hjälper ju inget vidare att bara diskutera och förklara, men att tillåta färre aborter är ju heller knappast rationellt eller fyller något syfte om man vill minska oönskade barn/graviditeter.

  Känns som en grej man kan diskutera och prata om hur mkt som helst utan att folk ändrar sig.

  1. Har aldrig varit med om att detta har betonats ur ett könsmaktsperspektiv nej. Det har varit plattityder om att ”det är viktigt att skydda sig” och liknande, aldrig någon seriös diskussion om varför så inte alltid sker och liknande. Är också vanligt att kvinnor rekommenderas p-piller i mycket låg ålder, vilket ju handlar om att män inte anses ansvariga för att skydda sig vid samlag.

 4. En aspekt är att ingen kohort av svenska kvinnor födda efter 1895 fått fler än 2,1–2,2 barn i genomsnitt (SCB). Detta trots att de födda fram till 1930-talet inte hade vare sig p-piller eller fri abort under större delen av sin fertila period. Det kan vara intressant att fråga sig hur dessa generationer bar sig åt för att begränsa antalet barn. Vi vet att det förekom en hel del illegala aborter, som ofta var riskfyllda för kvinnan, men det var knappast så att det aborterades i större utsträckning än det gjorts de senaste decennierna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *