Mäns våld mot kvinnor och kvinnors förmodade våld mot män.

Jag hamnade i en diskussion om det här med mäns våld mot kvinnor och kvinnors förmodade våld mot män. Det finns ju en idé om att män ofta inte vågar anmäla eftersom de tycker att det är skamfullt att ha blivit slagen av en kvinna. Denna tanke dryftas ofta när mäns våldsamhet tas upp.

Det finns omfattande statistik som pekar på att kvinnor är mycket mer våldsutsatta i nära relationer än män. Det finns också forskning som visar på att män i högre grad inleder våld och att deras våld har en mer kontrollerande karaktär. För kvinnor innebär våld en förlust av kontroll, medan män gärna använder våld som ett sätt att kontrollera sin omgivning och att ”lösa” problem. Det finns däremot ingen forskning som tyder på att det skulle finnas ett särskilt stort mörkertal när det gäller män.

Givetvis är mörkertalet stort generellt när det kommer till våld i nära relationer, eftersom det är skamfullt att bli utsatt för våld i en nära relation, men att det skulle finnas någon specifik könad faktor som gör att män mer sällan anmäler saknas det stöd för. En kan såklart fortsätta spekulera, men en ska veta att dessa spekulationer är just spekulationer. Vad som däremot inte är spekulationer utan något det finns gott vetenskapligt stöd för är att kvinnor är mer våldsutsatta i nära relationer och att män är det som utför den absoluta parparten av våldet.

En hör diverse skräckexempel från när människor utgått från att män varit förövare när de i själva verket varit offer. Jag tänker att det inte är så konstigt eftersom män i merparten av alla fall är just förövare. Att vara ”fördomsfri” i dessa frågor är närmast korkat, då det är ”fördomar” med väldigt mycket underlag. När en pratar om att folk kan hamna i kläm på grund av detta bör en också ta hänsyn till vilka som skulle hamna i kläm annars. Vad skulle hända om polisen vid varje ”lägenhetsbråk” kom in och ba ”det är aldrig ens fel att två träter, vem är det som är offret här egentligen?” trots att vi VET att det i merparten av alla fall är mannen som är förövaren.

Anledningen till att det finns så många kvinnojourer är för att kvinnor har insett att mäns våld utgör ett hot mot vår säkerhet och att vi i stort är rättslösa i denna fråga. Det vill säga att det inte finns något skydd från samhället att förlita sig på. Kvinnor har insett att om något ska göras åt detta får vi göra det själva. Kvinnojourer var inget som gavs oss från ovan, det är ett tungt arbete som kvinnor drivit och fortfarande driver ideellt. Även om det nu finns ett visst ekonomiskt stöd till denna verksamhet så utgör det inte någon grund. Helt enkelt: denna verksamhet är sprungen ur en mycket konkret och påtaglig verklighet där kvinnor riskerar att utsättas för våld.

Den man som känner att det finns ett behov av en mansjour kan ju gott starta en, men detta görs i ganska liten utsträckning helt enkelt eftersom behovet saknas. Män som grupp är inte utsatta i egenskap av sitt kön. Individuella män kan utsättas, men de är inte utsatta för att de är män. Därför blir konceptet ”mansjour” meningslöst, eftersom det inte bygger på en gemensam erfarenhet av att vara utsatt för strukturellt våld i egenskap av man, och i synnerhet inte från kvinnor.

Det stör mig att människor som annars älskar ”vetenskap” och ”statistik” så lätt avfärdar den när den visar på att män är betydligt mycket mer benägna att använda våld än kvinnor. Samma människor som gladeligen omfamnar högst bristfälliga studier som visar på minimala skillnader mellan kvinnors och mäns hjärnor, och extrapolerar fritt utifrån detta. Hur kan det komma sig? Kanske kan det vara så att folk väljer sin inställning till vetenskap efter vad som passar deras agenda för tillfället?

För den som undrar över källor till detta inlägg så läser jag en kurs i kvinnofridskunskap nu, där vi har läst en rapport från SKL som heter Mäns våld mot kvinnor – en kunskapsöversikt, samt en bok som heter Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar.

6 reaktioner till “Mäns våld mot kvinnor och kvinnors förmodade våld mot män.”

 1. Ja det är oftast man slår kvinna-scenariot som gäller, men jag kan mycket väl tänka mig att det finns många normbrytande relationer där kvinnan skadar mannen psykiskt och fysiskt pga att han är svag, omanlig etc och vi är lärda att det är fel att bryta mot manlig/kvinnlig norm i relationer. Att männen skäms för detta är väl inget konstigt? Tycker det blir väldigt förminskande att prata om det ”förmodade våldet” om något som jag i alla fall vet har hänt en bekant. Klart mörkertalet är stort då?

  Tänker på det du ibland säger om att meningen med livet är att älska varandra osv, sådana här inlägg slår ju så hårt mot dom som skadas pga samma problem som feminismen kämpar mot men somr händer på ett annat mer undangömt sätt.

 2. Nu är det ju du som trollar med siffrorna.
  Studier pekar på att ungefär 2 av 5 dvs typ 40% av alla som utsätts för våld i relationer är män.

  Andra studier pekar på att kvinnor är överrepresenterade när de kommer till att bruka våld i relationer där endast ena partnern är våldsam.
  Däremot tror jag du kan ha rätt i att män använder våld Sol kontrollmetod i större utsträckning medan kvinnor oftare tycker att de e ”ok att örfila sin partner eftersom han kan ta de” osv

  Källa
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1854883/

  1. Alltså precis det jag skrev. Våldet män utsätter kvinnor för är grövre, farligare, mer kontrollerande osv. Kvinnor brukar mer våld i självförsvar. Dvs mäns våld mot kvinnor är ett betydligt mycket större problem.

 3. Vad som är mest intressant är att män endast är intresserade av att prata om ”kvinnors våld mot män” när man pratar om kvinnomisshandel. Precis som att jag inte ska bli upprörd över hur mäns våld är normaliserat och ofta helt oprovocerat (för det är ju så de är, kan ej kontrollera sig själva, men inte ”alla män” är våldsamma så klart … hur ska ni ha det liksom?), för det finns faktiskt män som också blir slagna. Men det är ju inte misshandlade män som hamnar i ett polisregister, det är misshandlade kvinnor som dessutom omskrivs som ”lögnare” eller ”psyksjuk”.
  Dessutom är det också killarna som beklagar sig över hur män som misshandlas inte vågar anmäla, som i nästa andetag sitter och hånar män som blivit t.ex. våldtagna, för en ”riktig man blir inte våldtagen”. Suck. Bara att söka lite på Shia LaBeouf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *