Mer om #smalaförtrycker.

Angående det jag skrev om #smalaförtrycker: min poäng är INTE att säga att det inte finns ett ideal som premierar smala människor, et jag vänder mig emot är iden om att det är just smala personer som skulle inneha den förtryckande positionen.

Det är skillnad på att ha en fördel, ett privilegium, och att vara en förtryckare. Många kvinnor eller människor i största allmänhet har egenskaper som gör att de får vissa fördelar inom rådande system, en kan till exempel vara snygg, ha rätt sorts ”personlighet”, intressen och så vidare. Detta ger en privilegierad position men inte nödvändigtvis en förtryckande.

Män förtrycker kvinnor för att män har makt över kvinnor som kvinnor ekonomiskt, socialt och kulturellt. Smala förtrycker inte tjocka personer på samma sätt. Däremot har smala personer fördelar som de absolut aktivt kan använda för att trycka ner tjocka personer och stärka sin egen position, men jag skulle inte kalla detta för ett förtryck från smala till tjocka utan snarare en av alla de splittringar som sker i ett samhälle där människor värderas på det sättet.

Däremot: ja, jag tycker att tjocka personer har rätt att tala om sina erfarenheter utan att någon annan ska komma och säga att de minsann har det värre som smala, jag tycker också att det är tydligt att det finns ett större förakt mot tjocka kroppar även om alla kroppar givetvis värderas och objektifieras. Det finns specifika fenomen som fördomar som drabbar just tjocka personer och det är relevant att prata om, eftersom det är något en ofta inte märker av som icketjock.

Jag hoppas att jag lyckades reda ut de frågor som uppkom.

27 reaktioner till “Mer om #smalaförtrycker.”

 1. Du anser ju att ALLA män förtrycker alla kvinnor, tom rasifierade, rullstolsburna homosexuella bögar förtrycker ALLA kvinnor, tom Hillary Clinton. Men att smala i sin egenskap av smala och inget annat förtrycker feta är orimligt? Jag känner samma frustration nu som du brukar känna när folk inte kan förstå hur du menar att förtryck och privilegier hör ihop, att det inte handlar om att vara dum och elak eller att man valt att förtrycka. Så att du inte se sambanden här utan tycker att det är helt olika saker, det begriper jag faktiskt inte riktigt. .

 2. Ja i ”Män förtrycker kvinnor för att män har makt över kvinnor som kvinnor ekonomiskt, socialt och kulturellt. Smala förtrycker inte tjocka personer på samma sätt.” Och alla män har inte ekonomisk social kulturell makt. Den rasifierade homosexuella rullstolsburna uteliggaren i mitt exempel har inte den makten över alla kvinnor, knappast över någon kvinna.

  Jag anser att det finns problem med att definiera förtryck som något ALLA håller på med i en samhällsgrupp. Men när det gäller vita, män och cis-personer brukar det inte vara något problem för feminister att anse detta. En vit arbetslös unable kvinna med fem barn som sökt skydd hos kvinnojouren förtrycker Will Smith i sin egenskap av vit enligt den här alla-teorin. Och det är DEN jag tycker vi ska problematisera, för anser man att alla-perspektivet gäller med alla andra privilegie-grupper kan man inte bara sluta anse det för att det handlar om smalas privilegium. Men förklara gärna hur du tänker om det jag tog upp nu.

  1. Men jag anser inte att det gäller för alla privilegierade grupper, jag tycker att det är skillnad på att vara privilegierad och att inneha en förtryckande maktposition.

   1. Man kanske kan ta med tjock /smal strukturen även i beräkning vad gäller intersektionalitetsbegreppet där en ju menar att människor har olika maktpositioner i samhälletetnicitet pga klass, sexualitet, kön och ålder?!

 3. Har aldrig hört detta tidigare, enbart ur detta perspektivet. Smala i det här fallet är ju inte kvinnor enbart. Smala män kan alltså inte förtrycka som smala utan bara som män? Smala kvinnor kan inte förtrycka feta män ALLS? Detta är helt ologiskt för mig och stämmer inte överens med min definition av förtryck. Förtryck anser jag dessutom vara ett problematiskt ord just av de här anledningarna och börjar mer och mer luta åt att alla i en grupp inte kan förtrycka alla ur en annan grupp, däremot dra nytta av sina privilegier.

  1. Menar inte att det bara hänger ihop med patriarkatet, utan öht ett samhälle där människor och kroppar värderas och rangordnas. Jag tycker att förtryck är en term som är nödvändig för att beskriva vissa förhållanden, bla det mellan men och kvinnor, medan privilegier fungerar bättre för andra. Jag anser helt enkelt att det är olika saker.

  2. Jag håller med WDF här och anser vidare att det här resonemanget smala och tjocka visar att resonemanget alla män förtrycker alla kvinnor är problematiskt.

   Själv anser jag att förtryck bör innebära att en aktivt utövar förtryck. Jag anser att de patriarkala strukturer vårt samhälle är uppbyggt kring, förtrycker både män och kvinnor men män mest. Jag anser även att vi är delansvariga för detta förtryck, män mer än kvinnor. Men att det inte är individer som förtrycker utan snarare strukturerna. Jag inser inte heller att privilegier innebär ett förtryck, utan snarare ett ansvar.

   Jag anser inte heller att smala förtrycker tjocka, men jag tycker att hashtaggen fyllde en funktion på så vis att den får smala att reagera och tänka efter vad de själva bidrar med och hur de diskriminerar tjocka. Och folk som gnällde om ätstörningar, asså fyfan. Jag har själv haft allvarliga sådana och tom idag kan jag vara tacksam över att jag hade dem för jag är ialla fall inte tjock och kommer nog aldrig bli det heller. Jag är helt medveten om hur hemskt det är att vara fet, hur samhället föraktar dig och jag själv bidrar till detta genom att snacka om min vikt, att jag är smal, postar vissa bilder på instagram och i allmänhet upprätthåller smalidealet. Jag vill försöka att inte göra det. För det är rätt hemskt så som jag håller på, jag ursäktar det med att jag är så sjukt påverkad och hjärntvättad av samhällets ideal.

   WDF: du sa tack för stödet, varsågod såklart. Men det är inget du behöver tacka 🙂 för jag reagerar på det skeva i hur folk resonerar kring detta jag kan verkligen inte förstå reaktionerna.

 4. Det finns ett förtryck mot feta, det bedrivs både från samhället och smala och jag möter det varje dag. Däremot anser jag inte att ALLA smala pysslar med förtryck. Blir jag ledsen när tongivande feminister förnekar detta och inte ser problemet med att anse att det är något annat än alla andra strukturella samhällsförtryck.

  1. Det tycker jag nog inte att det är, det finns en massa andra privilegier jag skulle säga samma sak om.

   1. Men att du tycker att fler grupper som utsätts för förtryck INTE gör det utan bara råkar ha mindre privilegier gör ju inte ditt osynliggörande bättre. Ju fler gånger jag läser igenom dina inlägg och hur du svarar på kritiken desto mer olustig känner jag mig över att just du av alla människor inte förstår det här och dessutom fortsätter försvara en ståndpunkt som skadar människor.

    Jag tänker på hur du som respekterad och lyssnad på i feministkretsar kunde lyft det här utifrån de fetas perspektiv på en miljon olika sätt men istället väljer du att osynliggöra och dessutom stå fast vid det. De som som förtrycker anser sällan att de gör det utan rationaliserar ofta sitt förtryck vilket tillåter det att fortgå och även om det inte var meningen har du nu deltagit i det.

 5. Så om förtryck skulle definieras av att den med maktposition innehar en övergripande social, kulturell och ekonomisk makt som den lägre stående i makthierarkin inte har… hur appliceras detta inte på feta/tjocka/överviktiga? En tjock kropp missgynnas i de flesta sociala sammanhang och anses som oönskad. Deras kroppar är antingen skräckexempel eller comic relief i de flesta kommunikationskanaler. Tjocka kroppar lär sig hela tiden att gömma eller förändra sitt tillstånd. De blir aktivt bortvalda av arbetsgivare. De får lägre lön just för att de är tjocka, då speciellt kvinnor. Det finns en utbredd uppfattning av att tjocka kroppar har speciella egenskaper, så som lat, odiciplinerad och ineffektiv. De blir oftare av med jobbet. Var går i sådana fall gränsen för förtryck? Det är fortfarande ett frågetecken jag har. Jag tycker följande beskrivning från Wikipedia stämmer väl in på vad som drabbar tjocka, överviktiga och feta människor.

  Socialt förtryck
  Samhället eller starka grupperingar i samhället kan genom sina sociala normer och konventioner göra att vissa grupper fryses ut, förföljs, förlöjligas eller marginaliseras. Förtryck mot en grupp bygger ofta på den utbredda, om än omedvetna, uppfattningen att gruppen är underlägsen.

  1. Skillnaden ligger i det förtryckande subjektet, vilket jag alltså menar inte är smala personer.

   1. Så vilka är det? Om det automatiskt är den som verkar inom de andra normerna; cis, heterosexuell, straight, vit, man – hur kan det inte vara det här? Det är en struktur och ett system, men någon har ju privilegierna som de andra inte har, och använder dem. Ett system uppkommer väl av att smala/normalviktiga (inte varenda en, om det nu måste påpekas) kontinuerligt nedvärderar, skämmar, förlöjligar och hatar tjocka, feta och överviktiga? Eller vilka är det som upprätthåller detta tänker du? Självklart är det större än individer, men det är ändå individer som utgör det större.

    1. Vadå ”automatiskt”? Vet inte heller om jag tkr att det är så i fallen hetero och cis. Jag tänker att detta är kapitalistiskt och patriarkalt förtryck. Vill också påpeka att jag gör skillnad på att upprätthålla struktur o förtrycka.

     1. Ja jo jag förstod det, men jag står fortfarande helt frågande inför vad den skillnaden innebär enligt dig. Vilket är varför jag frågar, för att jag vill förstå vad du anser att det ena övergår till det andra. Många definierar dessa begrepp olika och jag tycker det är superintressant, speciellt då många diskussioner tar avstamp i den tysta överenskommelsen att vi alla förstår vad som menas.

     2. Oj menar du alltså att hetero- och cispersoner inte förtrycker qtbh-personer? Att dessa förtryck inte är separata från kapitalistiska och patriarkala förtryck? Varför är vi då så många qhbt-personer som inte inkluderas i feminisitiska sammanhang?

      Jag tror absolut på intersektionalitet, att flera olika förtryck samverkar och inte går att läsas separat. men det betyder inte att det inte finns andra förtryck än kapitalism och patriarkatet. Det finns faktiskt massa förtryck som inte magiskt upplöses bara för att vi utrotar kapitalismen patriarkatet.

      Håller även med When darkness falls om att ”alla män förtrycker alla kvinnor”. Det finns många män som ofta är mer förtryckta än vita, hetero medelklass cis-kvinnor (som oftast är de kvinnor som jämt slänger ur sig att ”alla män förtrycker alla kvinnor”). Det är helt enkelt en väldigt privilegierad åsikt att ha. Om en sitter i en sån position att ”män förtrycker kvinnor” är det enda förtryck en utsätts för, tycker jag att det är ännu viktigare att en erkänner sin egen maktposition.

      1. Tkr som sagt det är skillnad på att ha en privilegierad position och att ha en förtryckarposition. Du pratar som om jag inte skulle erkänna mina privilegier, det är helt enkelt inte sant. Jag har bara inte samma teoretiska förståelse av dem.

       1. Jag tycker absolut att det finns en skillnad på att ha förtryckande position, samt att ha en privilegierad position. Det jag motsäger mig är att du, om jag tolkar dig rätt, inte menar att det förtryck qtbh-personer utsätts för inte kan sägas vara ett eget förtryck. Är det så du menar?

        Personligen upplever jag att heteronormen och heterosexism är större problem i mitt liv än vad patriarkatet någonsin varit. Självklart hänger dessa förtryck ihop, precis som patriarkatet hänger ihop med kapitalismen. Vi kan inte prata om det ena utan att prata om det andra, men det betyder inte att bara för att vi störtar kapitalismen så kommer patriarkatet försvinna.

        Samma sak med heteronormen och det binära tvåkönssystemet. Personer som enkelt faller inom ramen för att specifikt kön, samt attraheras av personer av ett påhittat motsatt kön har inte bara privilegier. De tjänar på att förtrycket mot qhbt-personer fortskrider. Den förtryckarpositionen, den delaktigheten i förtryck borde erkännas. Exempelvis märker jag det här extra tydligt i feministiska kretsar att hetero cis-kvinnor har svårt att erkänna sin delaktighet i andra förtryck.

  2. Åh tack toniteonly! Du förklarade detta så otroligt bra. Jag bara hoppas att de feminister som nu inte förstår att jag och alla andra feta är utsatta för ett socialt förtryck ska göra det en dag, helst snart. Önskar att blogginläggen kunde handla mer om hur vi ska komma tillrätta med förtrycket än vad vi ska kalla det. Känns verkligen som att fokus är på fel ställe nu.

   Förtrycket mot feta har begränsat mitt liv så enormt och lett till en väldigt mycket sämre livskvalitet för mig (och många många andra feta såklart). Och det beror inte på min fetma utan på förtrycket som bedrivs mot oss, från samhället och många smala. Det finns ingenstans jag kan komma undan, ingenstans jag inte hela tiden får veta att jag är fel. Att vara som jag är det värsta som finns och att folk tycker det beror på mig och är helt berättigat.

   Tack för att du är med i den här debatten och tack för kommentarerna hos mig <3

   1. Jag tycker hela den här diskussionen är både viktig och intressant. Det finns uppenbarligen behov av att diskutera detta, då meningarna går brett isär och helt plötsligt hamnar många begrepp som många tagit för givet under luppen. Och det är ju bra! Men jag förstår definitivt att du anser att fokus hamnat fel. Jag tänker dock från mitt perspektiv att det är viktigt att reda ut huruvida feta och tjocka människor ”bara” saknar privilegier eller om de är förtryckta, då det påverkar hur vi ska angripa problemet. Tack för att du satte igång och för att du orkar fortsätta!

 6. Tjocka människor blir bemötta på helt annat sätt en smala. De får sämre jobb, lägre löner, diskriminering bland vänner och får sämre tillgång till vård. Jag tycker inte att det är en fråga om tjocka är utsatta för diskriminering, för det är dom, som fan.

  Om inte smala utsätter tjocka för diskriminering? Är det tjocka som utsätter andra tjocka? Förmodligen inte då de ofta inte är i den maktpositionen. Därav så är det generellt smala som förtrycker.
  jag som normalviktig ska vara ödmjuk och inse att jag är en del av strukturen. Om jag nekar min maktposition tar jag två steg tillbaka istället för att gå fram. jag tycker #smalaförtrycker var de mest ärliga och rakt på sak på en lång tid.

 7. Jag förstår inte heller riktigt vad du menar Fanny. Vad är förtryck och privilegier enligt dig? Kan du ge exempel, eller typ länk till förklaring?
  Det är som jag skrev i en kommentar hos WDF bara en annan sida av kroppshetsen – att vara smal är fint, att vara tjock är fult men alla ska vi dömas efter utseende. Vem är det i så fall som är den förtryckande parten inom utseendehetsandet?

 8. Jag blir lite förvirrad över hur du menar att en privilegierad position skiljer sig från en förtryckarposition? Jag har alltid varit med på resonemanget att alla män förtrycker och alla vita förtrycker, men då har jag ju tolkat det som att förtrycket innebär just att man har en privilegierad position – att även om man själv inte utövar aktivt förtryck så bidrar man ändå till att upprätthålla förtrycket genom att ta del av de privilegier strukturen ger en. Eller menar du inte så? För med det resonemanget så förstår jag inte hur det hänger ihop att män och vita alltid förtrycker bara utifrån sin privilegierade position medan smala och cis- och heteropersoner kan sitta på en privilegierad position utan att utöva förtryck? Känns som att om ”alla förtrycker”-resonemanget ska funka så måste det gälla inom alla maktstrukturer? Eller vad menar du är skillnaden? Om tjockis-förtryck endast är en del av patriarkalt och kapitalistiskt förtryck och inte en fristående struktur så borde det ju då inte kunna drabba män och kapitalister? Och det är jag övertygad om att det gör, även om ens andra privilegier såklart gör en mindre utsatt än en överviktig kvinna.

 9. Jag tycker som bekant du har helt fel i den här frågan. Och det är ytterligare en sak jag vill påpeka: den här sortens derailing. Den är så sneaky. Folk väljer att lyfta förtrycket som feta utsätts för- du väljer att skriva om att näää inte riktigt så är det för att… att du gör det här valet, det säger väldigt mycket. Oavsett dina åsikter, det har en särskild betydelse att du väljer att skriva på det här sättet i det här sammanhanget istället för att i första hand stå upp för feta. Tyngden ligger liksom på att bevisa att det INTE är så illa. Det är derailing.

 10. Alltså privilegier =/= makt? Det kan ju innebära att en i sin position i ledet har lite mer makt över sitt liv (Vilket också kan förändras när normer förändras), men det behöver inte innebära att en har mer reell makt att förändra systemet. En innehar liksom inte den egentliga makten där problemet kommer ifrån. Jag tycker att det du skriver är jätteviktigt då jag tror att det är viktigt att hitta (de långsiktiga, det finns ju kortsiktiga lösningar som inte kräver en djupare analys också och de är också väldigt viktiga, såklart) lösningar där orsakerna ligger, annars blir det lätt att en länge fastnar i symptomen och inte problemen.

  Jag tycker alltså att hela hashtaggen var viktig av skälet att den belyser det som många människor går igenom i samband med den utbredda fettfobin, men om jag skulle analysera det kan jag inte alls hålla med om att smala, i egenskap av smala, förtrycker. Upprätthåller – absolut, men det är inte alls säkert att en innehar den reella makten att förtrycka. Och jag ser även fettfobin som en konsekvens av kapitalismen (klassförakt, etc), och till viss del även patriarkatet. Även om kortsiktiga lösningar är hur viktiga som helst (handlar liksom om människors liv, hello!) så tänker jag ändå att liknande samhällsstrukturer inte kommer att försvinna om vi inte krossar kapitalismen. De kan dock ändra skepnad. På samma sätt tänker jag även om heteronormen och cis/trans. Ja, heterosexuella cispersoner har _många_ privilegier, men det är ingen grundläggande maktstruktur. Det finns ingen historisk förankring i det. Jag tänker att även det är konsekvenser av patriarkatet, eller snarare en nödvändighet för patriarkatets upprätthållning.

  Det här kanske är lite relevant:
  https://storify.com/katten/det-har-med-privilegier?utm_campaign=&utm_content=storify-pingback&awesm=sfy.co_tPpy&utm_source=t.co&utm_medium=sfy.co-twitter

  ”privilegieteori diskuterar ’makt att’ (…) inte ’makt över'”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *