Postpolitik.

Jag vet inte om ni känner till begreppet postpolitik, men det används en del i vissa kretsar och jag tror att det kan vara en viktig nyckel till förståelse för alternativa sätt att betrakta samtiden på.

Postpolitik betecknar ett tillstånd när politiken tömts på sin innebörd och verkligt samhällsförändrande kraft men fortfarande lever kvar i kulturen som symboler. Politiken förvandlas från att beröra verkligheten, verkliga människors levnadsvillkor och så vidare i grunden till att bara utgöra ett teatralt skådespel där man skaffar sig en politisk åsikt på samma sätt som man shoppar en ny tröja: en ikläder sig de politiska symboler, språk och så vidare som passar en bäst för tillfället, utan att förankra detta i något slags verkligt krav eller kamp för förändring. Politisk karriärism är något som är sammankopplat till detta: att ”satsa på politiken” är inte att satsa på en dröm om ett annat samhälle utan att satsa på sin personliga position inom den politiska sfären.

I mina ögon så har postpolitiken helt tagit över den parlamentariska demokratin. Jag upplever inte att det finns någon verklig potential till samhällsförändring inom partipolitiken. Vi har en situation där de två största partierna i princip vill samma saker, framträder på samma sätt och så vidare, medan de mindre partierna blir alltmer marginaliserade. Miljöpartiet aspirerar ju på att bli en av de största spelarna inom svensk politik och för att uppnå detta så närmar de sig mittenfåran i högre och högre grad, istället för att erbjuda något slags alternativ. Detta skapar i sig ett utrymme för populism. Människor anammar ett politikerförakt, med all rätta då politikerna faktiskt inte förefaller göra något för dem. Svaret på detta politikerförakt blir att, delvis i protest, rösta på ett parti som försöker tala till ”folket”, till exempel Sd.

Ingenstans inom partipolitiken finns diskussionen om vilket samhälle vi vill ha, vad vi strävar efter. Allting handlar om att tillfälligt hantera diverse kriser utan att förändra systemet som föranlett krisen eller att göra diverse utspel och ”ställningstaganden” som Borgs bankbråk eller, nu senast, Lööfs initiativ att ”bjuda in till diskussion” om kvinnors representation i bolagsstyrelser istället för att utnyttja den makt hen faktiskt sitter på. Det viktiga är att ”visa känslor” och ”ta ställning”, inte att faktiskt uträtta något.

Det är dock inte bara regeringen som gör sig skyldiga till detta. Tänk till exempel på alla socialdemokrater som på senaste tiden uttalat sig för såväl rut-,  rot- och jobbskatteavdrag samt vinster i välfärden med argumentet att människor nu ”vant sig” vid detta. Som om människan inte vänjer sig vid all möjlig skit precis hela tiden. Det värsta är emellertid att detta fungerar, för i ett tillstånd av ständigt osäkerhet och kris så vill människor inte ta några risker, och det upplevs alltid som en risk med något om är alltför subversivt.

När parlamentarismen urvattnas så måste politiken finna nya vägar, det är därför utomparlamentarism är så viktigt. Det är därför det är så viktigt att inte bara acceptera allt som sker inom det rådande systemet regler utan faktiskt protestera även emot det som är demokratiskt framtaget. Vi lever i ett samhälle där den parlamentariska modellen är otillräckligt för att tillvarata folks intressen, vilket en tydligt kan se i framväxten av politikerförakt och populism. Få människor verkar tro att partipolitiken ska erbjuda dem vad de vill ha, men en går ändå och röstar för att det är så en ska göra, det är en slags demokratisk ritual snarare än en något en tror ska leda till verklig förändring.

Det är viktigt att inte bara ifrågasätta enskilda partier och förslag utan också själva formen för politiskt engagemang, för den dikterar väldigt mycket. En måste se att även själva formen i sig är politisk, och också borde vara utsatt för politisk diskussion istället för att lojt accepteras som någon slags naturlag.

Detta ska inte läsas som att jag på något vis är ”emot” demokrati, men däremot ser jag att den nuvarande formen för hur demokratin äger rum har stor brister och i viss mån passiviserar den som söker sig till den med ett äkta engagemang, i hopp om att få utlopp för sina drömmar om ett bättre samhälle. De demokratiska rättigheter som vi idag skattar högt har inte kommit fram genom en på förhand given demokratisk process, utan har kommit fram genom kamp som har gått utanför vad som är tillåtet eller påbjudet inom det rådande systemet. Vi kan på intet sätt tänka att vi är ”klara” med de ramverk vi har nu, utan det måste ständigt ifrågasättas och omarbetas, och för detta måste vi finna andra metoder än de som påbjuds.

18 reaktioner till “Postpolitik.”

 1. Visst lever vi i en postpolitisk tid på många viss. Det antas av många debattörer inte finnas några alternativ till en kapitalistisk liberal demokrati, visionerna om hur samhället borde vara lyser i princip med sin frånvaro. De som ändå försöker förmedla ett alternativ och en vision om hur samhället borde vara anses inte kunna vinna val eftersom de inte är gångbara för medelklassen, precis som om politik bara handlade om det. Det är väldigt deprimerande.

  1. Fel, det är inte så att det inte finns alternativ men de alternativ som finns anses vara sämre. Det finns många andra partier, exempelvis kommunistiska, men dessa partier får inget eller mycket litet stöd. Så det är inte så att de anses kunna vinna val utan de kan inte göra så, vilket är en stor skillnad…

  1. Det är smärtsamt att inse, inte konstigt att folk håller kvar vid tron på att det är bra.

 2. Vad du i princip skriver är att folket tycker fel och eftersom folket tycker fel så tar du dig för utomparlamentariska metoder.

  Har du funderat på att anledningen till att det inte finns en debatt om samhällsförändring är att folk inte vill ha en sådan förändring?

  Har du funderat på att anledningen till att de största partierna är relativt lika och de små marginaliserade är att de flesta, nästan alla, vill ha det så som de två största partierna förespråkar?

      1. Jag diskuterar bara med människor som har intressanta perspektiv. Och så dig, ibland, dessvärre.

       1. Jo, jag förstår att det känns hårt att behöva argumentera men du får ta det som en nyttig övning 😉

  1. Har du funderat på att det kanske inte är så att folket på ett helt jämt fördelat sätt delar makten över hur den samhälleliga debatten ser ut? Har du tänkt på att en kanske kan diskutera själva formen för debatten och den generella nivån, utan att det nödvändigtvis handlar om att folk bara är sura för att folk inte håller med dem? Mer rimlig kritik och mindre orimlig, pls.

   1. Vad du nu gör är att idiotförklara folk eftersom du anser att de väljer att rösta på fel parti… Det du säger förklarar inte varför det är två partier som dominerar fast det finns ett antal i riksdagen och att alla av dem får mycket utrymme i media.

 3. Gud vilket deppigt inlägg. Men tyvärr sant. Vad gäller Sverige så är det ju förstås så att situationen kunde avhjälpas om sossarna vågade stå för nånting igen. Men det gör de inte. det finns ju dock mer radikala krafter inom sossarna och vi får väl hoppas att de vinner mark…
  Här är ett initiativ jag råkar veta samlade folk inom sossarna och som fick en del effekter :
  http://www.abfstockholm.se/kalendarium/Ett_socialdemokratiskt_alternativ/index.htm
  Tack för en jättebra blogg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *