Lundsberg.

Som de flesta säkert vet så har ju Lundsberg nu stängts för sex månaders tid av skolinspektionen. Jag tänkte sammanfatta mina tankar på området.

  1. För som främst vill jag säga att det är otroligt roligt att rektorn inte kunde svara på frågor eftersom hen… ”jagade ripa”. Snacka om att bekräfta alla fördomar en kan ha om överklassen…
  2. Vissa menar att det är konstigt att Lundsberg stängs igen när andra skolor där mobbing inträffar inte gör det. Skillnaden ligger väl i hur Lundsberg har hanterat det hela. Det har liksom viftats bort som ”olyckshändelser” och ”pojkstreck”. En skola som svarar så på ett problem som uppenbarligen är återkommande tar inte sitt uppdrag på allvar. Sedan är mobbing såklart ett stort problem på de flesta skolor som verkligen borde tas på större allvar.
  3. Jag kan dels förstå hånandet av Lundsbergsbarnen, samtidigt så ser jag det som inträffat som barnmisshandel. Dessa barn är, trots överklass, utsatta för pennalism och misshandel. Vi måste också se vilken viktig del den här typen av ”uppfostran” har i att skapa framtidens härskare. Det som sker på Lundsberg är alltså inte bara ett problem för dessa individer, utan även för de som senare kommer drabbas av den typen av individer som utvecklas i denna miljö. Jag tycker att det är mycket angeläget att beröra detta som problem. Vad är det för individer som fostras i dessa miljöer? Varför vill så många rika föräldrar att deras barn ska utsättas för eller utöva denna pennalism? Vad är det för intressen som tjänas? Mitt svar är enkelt: klassherravälde. Det handlar om att uppfostra de cyniska, osympatiska individer som kommer vara framtida företagsledare, politiker och så vidare. Det handlar inte bara om Lundsberg, det handlar om vilka ideal som premieras i vissa samhällsgrupper. Det handlar om alla de föräldrar som sätter sina barn i Lundsberg, troligen fullt medvetna om detta.
  4. Det har varit en del snack om ”klasshat” och liknande. Vissa verkar se stängningen av Lundsberg som ett straff, snarare än en fråga om att skolinspektionen utfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt. En skola som Lundsberg ska ju såklart omfattas av samma regler som gäller för alla andra skolor, och jag har svårt att tänka mig att någon annan skola där samma misshandel förekommit och hanterats på samma sätt skulle hanteras på något annat vis. Problemen på Lundsberg har ju varit kända länge, det är snarare märkligt att det har tillåtits pågå fram tills nu.

Detta om detta. Vad tycker ni?

Lundsberg.

Jag har blivit ombedd att kommentera den skandal som växt kring Lundsberg, en överklasskola där pennalismen sägs vara väldigt stark. Som jag har förstått det så baserar sig Jan Guillous bok ondskan på hans tid på Lundsberg, där det enligt honom fanns en stark kultur av våld bland eleverna.

I mina ögon finns det absolut inget förvånande i att pennalismen blir stark i en sådan kontext. Personerna som går där tillhör ofta den yttersta överklassen vilket gör att det är vana vid att komma undan med mycket, jag kan även tänka mig att det finns en vilja att trycka ner den som är svagare för att sätta sig i respekt. Skolorna kommer även undan med en hel del eftersom ingen vågar klaga, skolan har ju gott om kontakter med det absolut översta bestämmande skiktet i samhället.

Att personer far illa på Lundsberg tycker jag inte är ett sådär jättestort problem. Det är ju klart att det alltid är tråkigt när människor utsätts för jobbiga saker, men det är liksom inget jag skulle lägga mitt engagemang i. Det som är viktigt att tala om är ju på vilket sätt denna kultur sipprar ut i samhället och vad den är ett uttryck för. I mina ögon så är det som sker på Lundsberg en slags träning i härskartekniker; att kunna få folk att hålla käften om hemskheter de utsätts för, att sätta sig i respekt medelst hot och så vidare. Det är en träning i makt och underkastelse.

Sedan tycker jag också att man ska ifrågasätta nyttan med att den här typen av elitskolor existerar. Lundsberg är liksom inte bara en skola för en intellektuell elit, utan för överklassen. Jag kan absolut tänka mig att vissa synsätt gror sig väldigt starka i den miljön; idéer om att den starkaste överlever och att makt berättigar maktmissbruk.

Det har ju beskrivits att gamle elever som kommit till Lundsberg har skämtat om denna ”kamratuppfostran” och att lärare gått förbi elever som blivit misshandlade i korridorerna. Det är ju helt uppenbart att detta inte hade fått fortgå om man inte ville ha det på precis det sättet. Skolan saknar ju knappast resurser för att lösa den här typen av problem. Och det är väl det som är grejen, att det inte betraktas som ett problem utan snarare som en del av syftet. Att lära eleverna att hålla varandra bakom ryggen, att se mellan fingrarna, sparka på den som ligger och rätta sig i ledet.

Sedan måste man också ifrågasätta varför man inte har tagit upp och granskat detta innan. Det är ju inte som att det är någon nyhet att den här typen av kultur lätt gror i dessa sammanhang, och skolan har ju dessutom utsatts för kritik redan innan. I mina ögon är det ganska uppenbart att det rör sig om att man inte vill stöta sig med dessa människor. Om motsvarande hade kommit ut om en annan skola så hade Björklund inte sparat på krutet, han hade inte nöjt sig med ett återhållsamt ”mycket allvarligt”.

Och det är liksom däri hela problemet ligger; klass handlar inte bara om pengar, det handlar om att själva den maktposition man har i samhället gör att man inte ens behöver köpa sig fri, man står fri från första början. Bara själva vetskapen om att makten finns där gör att folk drar sig för att granska och kritisera. Och att de som har makten inte skyr några medel för att behålla den; man är till och med villig att gå så långt som att låta sina barn gå på en skola där man vet att det finns en extremt stark pennalism och mobbarkultur. Det är fan inte sunt när människor som verkligen skulle kunna ge sina barn det absolut bästa ändå låter dem gå på en sådan skitskola.