Hur svårt kan det vara att bara hålla käften ibland?

IMG_20130322_122227

På lektionen i fredags så skulle vi fylla i en undersökning som Uppsala Studentkår gjorde angående arbetsmiljö. Det är kul att se att könsfrågan ställs på ett öppet sätt, där en kan definiera sig utanför kvinna/man. På frågan om sexuell läggning fans även asexuell med.

Tramsigt var dock några personer i klassrummet som höll på och raljerade kring frågorna. ”Vad är det här för fånig fråga?” undrade de. Tja, om det nu är så enkelt för dig att placera in din könstillhörighet i en av två kategorier så är det väl bara att göra det och låta människor som inte har det lika lätt för sig få placera sig på ett sätt de känner sig bekväma med.

Jag kan inte släppa tanken på att det kan ha suttit någon där i klassrummet som faktiskt hade ett behov av de ytterligare kategorierna som tillkom. Hur känner hen sig när hen hör något sådant?

Jag har inte heller något behov av dessa extrakategorier, jag är bekväm i att definiera mig som kvinna. Jag kan inte heller förstå ur det känns att vara obekväm i sitt fysiska kön. Däremot kan jag inte begripa människor som måste ta sig egen oförståelse inför detta och göra det till något större, till en fråga om vad som verkligen är rimligt och inte. Hur svårt kan det vara att bara hålla käften ibland?

Delta i bloggundersökning.

Har blivit ombedd att sprida denna undersökning om samtalstonen i bloggosfären till mina läsare och det gör jag såklart gärna. Såhär skriver de som gör undersökningen på sin sida:

Vi är två socionomstudenter som studerar på Lunds Universitet och arbetar just nu med vår kandidatuppsats. Vi vill till vår uppsats undersöka hur samtalstonen ser ut på Internet och då framförallt inom forumet bloggar.

Det här är en frivillig undersökning där dina svar är helt anonyma och genom att du svarar på enkäten så samtycker du till att delta. Vi önskar att ni som deltar inte är under 16 år på grund av forskningsetiska principer.

Den är ganska kort, så det tar nog inte mer än fem minuter. Gör den!