Vad är kapitalism?

Ett ämne som ofta leder till mycket förvirring när en diskuterar med andra är vad kapitalismen egentligen är. Vissa ur extremhögern (dvs timbrofolk/nyliberaler) verkar tycka att kapitalism är detsamma som den fria marknaden, och att staten på något sätt skulle stå för socialismen. Alltså att en blandekonomi skulle vara någon slags bladning av kapitalism och socialism.

Min förståelse av kapitalismen är helt annorlunda. Jag ser kapitalismen som ett system för produktion som omfattar hela samhället, alltså såväl staten som ”marknaden”. Jag ser det som att staten är nödvändig för att kapitalismen ska fungera, till exempel genom att mildra kapitalismens negativa skadeverkningar (lagstifta), reproducera arbetskraft (upprätthålls välfärd), kontrollera konflikter mellan arbetare och arbetsköpare, upprätthålla den privata äganderätten genom våldsmonopolet och slutligen rädda kapitalismen från sina negativa effekter, vilket till exempel gjordes på ett väldigt tydligt sätt när bankerna räddades vid finanskrisen 2008. Jag ser det också som att kapitalismen omformar staten och politiken efter sina behov. Jag tror inte att det nuvarande kapitalismen skulle fungera utan en stat, det skulle bli alldeles för mycket misär och oro för att produktionen skulle kunna hållas igång. Det krävs att någon tar hand om arbetarna och att den privata äganderätten upprätthålls på ett sätt som uppfattas som legitimt, alltså via statens våldsmonopol.

Detta sker dels på ett väldigt tydligt sätt genom att det alltid pratas om vilken politik vi ska föra för att skapa mer tillväxt, alltså gynna kapitalismen, men också dolt genom att till exempel ha vissa lagar rörande äganderätt som är nödvändig för en kapitalistisk produktion. En kan tydligt se hur politiken som förs ändras när kapitalismen krisar, typ nu börjar vi diskutera om det verkligen var en så bra idé med låginflationspolitik och superlåga räntor för att trissa upp konsumtionen, som ju var lösningen förra gången kapitalismen krisade. De som innan var övertygade nyliberaler tycker nu att staten måste ”skapa förutsättningar” för tillväxt och så vidare. Det handlar inte om ideologisk övertygelse om att det ena eller andra verkligen är bäst, utan om vad som för tillfället är nödvändigt för att få kapitalismen att fungera.

Så vad är en kapitalistisk produktion? Det har något med pengar och varuproduktion att göra. Det handlar om att varor byts. Men det är inte kapitalism bara för att folk byter varor med varandra, utan detta utbyte måste ske i såpass stor omfattning att det är det huvudsakliga sättet folk får tag på grejer på. Alltså: om folk i regel är självförsörjande men då och då handlar med varandra är det inte kapitalism. Då kan det vara så att personerna byter något som de själv har nytta av för något annat de också har nytta av. Om folk däremot producerar varor de själva inte kan använda (alltså typ 100 000 likadana mobiltelefoner) endast för att byta så är det kapitalism. Då är detta det sätt på vilket en merpart av samhällets produktion av saker sker. Idag är det så gott som omöjligt att leva utan att handla. Pengarna kommer in eftersom det är nödvändigt att ha dem för att kunna administrera detta utbyte på ett vettigt sätt. Men pengarna har också en funktion i att dölja den kapitalistiska exploateringen och upprätthålla ojämlikheten som är nödvändig för den.

Det har även med kapital att göra. Jag skulle säga att kapitalism är då en använder kapital för att ansamla mer kapital, något som ju är syftet med de flesta stora företag. Annars hade kapitalisterna kunnat skita i tråkiga styrelsemöten det och bara leva gött, men det gör de inte. Hela systemet bygger på att kapital ständigt måste ackumuleras, och den kapitalist som struntar i att göra detta åker ut ur spelet eftersom alla andra gör det, och konkurrerar ut den kapitalist som skippar det.

Så kapitalism är alltså ett system som bygger på att saker produceras för att bytas och att detta görs för att ackumulera kapital. Dessutom handlar det om att arbetskraft behandlas som en vara likt andra varor, det vill säga att det säljs och köps på en marknad. Om en ser på till exempel slavsystem är fungerar det inte så, utan då är det människan i sin helhet som är någons egendom och det råder ett personligt förhållande av exploatering, där slavägaren både har rätt att ta del av frukterna av slavens arbete men också har skyldigheter att ta hand om slaven. Inom kapitalismen däremot råder inget personligt förhållande mellan exploaterade och exploatörer, utan de exploaterade säljer sin arbetskraft såsom vara på en marknad.

Det var min förståelse av kapitalismen det, och den är såklart marxistisk. Beroende på ideologi definierar en såklart detta annorlunda, vilket är helt i sin ordning. Däremot är det viktigt att känna till och förstå dessa skillnader om en ska hålla på och diskutera saker.

10 reaktioner till “Vad är kapitalism?”

 1. Ett väldigt bra och instruktivt inlägg Fanny. Det klargör din syn på kapitalism!

  Det finns emellertid några saker som jag behöver ytterligare förklaring på för att kunna förstå vad du menar. Exempelvis:

   ”Alltså: om folk i regel är självförsörjande men då och då handlar med varandra är det inte kapitalism. Då kan det vara så att personerna byter något som de själv har nytta av för något annat de också har nytta av. Om folk däremot producerar varor de själva inte kan använda (alltså typ 100 000 likadana mobiltelefoner) endast för att byta så är det kapitalism. ”

  Skall man tolka det så att om man som självförsörjande bonde byter ett parti rovor mot en tandläkarbehandling så är detta inte kapitalism? Men om tandläkaren, som i din teori ju också är självförsörjande inte behöver rovorna, utan byter dem mot ett transportmedel, då är det kapitalism?

  Eller om en duktig självförsörjande bonde lyckas ta fram ett bromsmedel eller en botande kur mot bröstcancer, men själv inte har denna sjukdom, om han byter denna kur mot en ny ko, då är det kapitalism?

  Du ger ju själv ett exempel på produktionen av 100 000 lika mobiltelefoner så jag förstår den skillnad du gör, men skall människor vara självförsörjande vad gäller mobiltelefoner också? Eller hur tänkte du? Alla skall ha en mobiltelefon men ingen skall tillverka den?
  Den idén kan kanske fungera? Du får förklara hur.

  Nästa fråga gäller följande text:

  ”Om en ser på till exempel slavsystem är fungerar det inte så, utan då är det människan i sin helhet som är någons egendom och det råder ett personligt förhållande av exploatering, där slavägaren både har rätt att ta del av frukterna av slavens arbete men också har skyldigheter att ta hand om slaven. Inom kapitalismen däremot råder inget personligt förhållande mellan exploaterade och exploatörer, utan de exploaterade säljer sin arbetskraft såsom vara på en marknad. ”

  Jag försöker förstå om du verkligen menar att ett samhälle som bygger på slavkultur är mycket bättre eller bara bättre än det du kallar kapitalism. (Det senare alltså alla samhälle där man producerar varor mot ersättning för människors konsumtion.)

  Vem skall utses på ett demokratiskt sätt till slav och vem skall vara slavägare? Det finns ju en liten antydan i Det Kommunistiska Manifestet, att kommunisterna skall leda proletariatet. Är det så du menar? Var kan man då anmäla sig för att bli slavägare/kommunist? Jag hoppas verkligen att jag missuppfattat dig på denna punkt.

  Du beskriver ju också kritik mot människor som köper arbetskraft. Att detta är exploatering och parasitering av arbetssäljare. Det finns de som anser att ett sådant förhållande kan göra både köpare och säljare oberoende och självständiga eftersom båda då innehar medel för eget val. De behöver inga slavar för sin överlevnad, de klarar sig själv. Du kallar detta exploatering.

  Är det inte exploatering när någon tar det de behöver för sin överlevnad och komfort utan något som helst eget bidrag, upprätthåller sin livstil enbart på grund av andras slit och släp? Denna rättighet som man tilldelar sig själv utan att vara fysiskt eller psykiskt funktionshindrad eller i ohälsa.

  Hur tänker du göra? Kommer du att odla din egen mobiltelefon?

  1. Alltså, jag skrev inte att jag vill ha slaveri utan att slaveri inte är kapitalism. Inte heller skrev jag att alla ska vara självförsörjande, men att en modell där de flesta självförsörjande inte är kapitalism. Det var något jag skrev för att förklara vad kapitalism är, inte för att förklara vad jag vill ha istället. Väldigt konstigt av dig att tolka det så faktiskt.

   Ja, det finns det som anser att ett sådant system gör båda oberoende, jag är inte en av dem. Jag tycker att det är ganska uppenbart att en majoritet av alla arbetare inte har någon större frihet i vardagen. Exploatering är det absolut, eftersom arbetsköparen tjänar på arbetarens arbete.

   1. Tack!
    Jag är inte ute efter något annat än att ifrågasätta ideologin. Din övertygelse ifrågasätter jag inte. Uppenbart har vi lite olika syn på ämnet vilket borde anses vara av godo. Debatt utan polära ställningstaganden kan vara väldigt andefattig. Åtminstone i en liberal värld!

    1. Problemet är att du misstolkar på ett väldigt fånigt sätt, att tro att jag är för slaveri och vill att alla ska vara självförsörjande bara för att jag använde dessa system som exempel för vad kapitalism inte är är helt enkelt fånigt, dessutom har du skrivit ett helt jävla inlägg som typ bygger på att jag inte svarar på din kommentar… Nej, jag tycker inte att det är av ”godo” att du har andra åsikter, och förstår inte heller varför jag skulle tycka det.

     1. Mer bekräftelse än så går inte att få.
      Du nämns i mitt inlägg och så gör några personer till, men det handlar inte om dig, inte alls! Läs så får du se.

      1. Du har i alla fall ansett det relevant att nämna om jag svarar eller inte svarar på dina misstolkande kommentarer som ett argument.

 2. Som sagt: relativt djupgående analys, stringent skriven & skickligt formulerad – precis som oftast när du tar dig an ngt ämne…

  Men analysen lider av en del brister.

  Staten har historiskt troligtvis varit nödvändig för kapitalismens framväxt. Men staten är knappast kapitalismens försvarare; även om enskilda kapitalägare & företag, när deras intressen hotas av utländska intressen, söker skydd & regleringar hos staten, är staten kapitalismens största fiende…

  Det är sant att kapitalismen leder til attl kapital ackumuleras; men då ”kapitalet” flyter fritt, i virtuell form, som ettor & nollor, utan egentlig fysisk förankring, strömmar kapitalet sekundssnabbt till den nod där den har de mest gynnsamma förutsättningarna. Det finns inget statiskt, linjärt över dessa växlingar, som joakim von ankas växande pengahög. Kapitalet beteer sig snarare som ett meteorologiskt system.

  Varor och byten av varor är inte längre centralt för kapitalismens flöden av värde. Eftersom kapitalet är virtuellt – består av ettor & nollor – är den centrala värdeskaparen information. Både kapitalet själv och det som styr kapitalet är information.

  Det finns många fler betydande brister i din analys, mkt för att grunden för din analys, marxismen, är för tillfället en fossil. Visst finns det mycket av värde i Karl Marx skrifter, dialektiken i synnerhet, och även i många lärjungars skrifter, men en klassisk marxistisk analys enligt 1800-schemat, ger en felaktig bild av kapitalismen, eller snarare, kapitalismerna av idag.

  John Park

  1. För det första: inled inte en kommentar med ”analysen lider av en del brister”, det är förminskande och att ta tolkningsföreträde även om du skrivit beröm innan.

   Jag anser att en stat är nödvändig för kapitalism. Detta dels för att staten räddar stora ”systemviktiga” institutioner, såsom banker, vid kris, detta skedde senast 2008. Om det inte hade skett så hade skiten kollapsat ännu mycket mer, vilket hade skadat kapitalismen otroligt mycket.

   Det viktigaste är dock hur staten sköter reproduktionen av arbetare som såklart är nödvändig för kapitalismens upprätthållande, samt såklart upprätthållandet av den privata äganderätten genom våldsmonopolet. Oavsett om det är ”ettor och nollor” så är den materiella produktionen nödvändig, och kan knappast bortses från. Det är fortfarande människor av kött och blod, naturresurser och maskiner som krävs, och tillgången till detta måste säkras på något sätt, vilket staten idag gör. Det kan hända att det skulle gå ändå, men jag ser det som ganska orimlig.

   Att marxismen är en fossil stämmer inte. Det är en levande tanketradition, precis som till exempel liberalismen. Givetvis grundade sig många av Marx teorier i 1800-talets samhälle, men de vidareutvecklas och hans analyser har fortfarande mycket att säga om dagens samhälle. Hur mycket Marx har du läst?

 3. Påpekande:

  ”Alltså: om folk i regel är självförsörjande men då och då handlar med varandra är det inte kapitalism. Då kan det vara så att personerna byter något som de själv har nytta av för något annat de också har nytta av. Om folk däremot producerar varor de själva inte kan använda (alltså typ 100 000 likadana mobiltelefoner) endast för att byta så är det kapitalism. Då är detta det sätt på vilket en merpart av samhällets produktion av saker sker.”

  Med andra ord, kapitalism är samma sak som specialicerad produktion i syfte att minska kostnaderna för en och samma vara i syfte att göra vinst och kunna införskaffa andra varor? Därmed uppstår kritiken att under ett icke-kapitalistiskt problem har alla det lika jevligt.

  ”Det har även med kapital att göra. Jag skulle säga att kapitalism är då en använder kapital för att ansamla mer kapital, något som ju är syftet med de flesta stora företag. Annars hade kapitalisterna kunnat skita i tråkiga styrelsemöten det och bara leva gött, men det gör de inte.”

  Vad får dig att tro att kapitalister inte lever gött? Poängen är väl snarare att de riktigt stora kapitalisterna gillar att gå på styrelsemöten som för andra människor är tråkiga så folk tror felaktigt att kapitalisters mål är att slippa jobba när tvärtom många stora kapitalister trivs med sina jobb och jobbar så länge de kan (Steve Jobs)

  1. De flesta kommunister är nog för en samhällelig arbetsdelning, men inte någon exploatering av mervärde. Marx tyckte inte att kapitalismen var någonting sämre än det som varit innan, utan ville till nästa utvecklingssteg – kommunismen.

   Dina spekulationer kring vad kapitalister vill och inte finner jag ganska irrelevanta. Det är möjligt att de tycker att det är fett, men faktum kvarstår att kapitalismen även ställer krav på kapitalisterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *