Mäns våld mot kvinnor och kvinnors våld mot män.

Jag antar att de flesta har noterat att det cirkulerar en artikel i vilken det hävdas att män och kvinnor blir slagna lika mycket i förhållanden. Problemet med den här typen av undersökningar , och framförallt med folks tolkningar av resultaten, är att nada hänsyn tas till den kontext i vilken våldet uppkommer, hur våldet utförs. I samma artikel står detta:

Forskarna ser två typer av våld i relationer: situationsbetingat våld och fysiskt våld med kontrollerande beteende. Enligt tidigare studier utövas ett kontrollerande beteende oftare av män i en relation mellan en man och en kvinna.

Mäns våld mot kvinnor är inte bara fysiskt våld, vilket som helst, utan ett våld som uppkommer i en samhällelig kontext och i ett specifikt skapande av maskulinitet. I vårt samhälle så utövar män makt över kvinnor, att vara man är att utöva makt över kvinnor, därför får det våld män utövar mot kvinnor en specifik betydelse, och denna betydelse går inte att bortse från när vi bedömer mäns våld mot kvinnor som fenomen.

Detta tydliggörs också av den ojämlikhet som finns i utövandet av sexuellt våld, alltså det våld som är mest budet till just könstillhörigheten:

När det kommer till sexuellt våld är männen överrepresenterade som utövare, medan kvinnorna är offer. Nästan tio procent av kvinnorna i studien uppger att de har utsatts för sexuellt våld tidigare i livet, medan motsvarande siffra bland männen är 3,5 procent.

Att våldet har en sexuell karaktär gör det speciellt, det gör att det handlar om just våld mot kvinnor som kvinnor och inte våld i största allmänhet som bara råkar riktas mot kvinnor. En stor del av det våld kvinnor utsätts för är just sexuellt, och här sätts könsmakten på sin spets. Män skaffar sig makt över kvinnor och utnyttjar dem som kvinnor på ett mycket konkret sätt.

Det finns också en skillnad i hur kontrollerat våldet är och när det uppkommer:

Bland de män som uppger att de utsatts för fysiskt våld av sin partner, har majoriteten även använt våld mot partnern. Men i studien förekommer också en mindre grupp som inte själva använder våld men som är rejält utsatt för fysiskt eller psykiskt våld.

Kvinnor använder våld mot män när relationen i övrigt är våldsam. Vem som slagit först och liknande verkar inte ha frågats, men det är ju ganska naturligt att en kan använda våld till exempel i självförsvar.

Män använder sig av våld på ett mycket kontrollerat sätt, för att skaffa sig makt och kontroll över kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är inga okontrollerade utfall, inget som slumpmässigt förekommer under gräl eller för att försvara sig, utan en del i en aktiv process i vilken mannen skaffar sig kontroll över en större och större del av kvinnas livsrum. Det är därför vi talar om MÄNS våld mot kvinnor och inte om ”relationsvåld” eller liknande, helt enkelt för att det inte sker isolerat utan i en större samhällskontext.

Det våld kvinnor utsätts för är dessutom grövre:

När vi talar om det ”lätta” självrapporterade våldet mellan partners i brottsofferundersökningar, då är det ingen skillnad mellan kvinnor och män. När man däremot tittar på skadebilden, i vilken utsträckning man har varit tvungen att uppsöka vård, då går vi åt att kvinnor är mer utsatta för grövre våld, det våld som kräver sjukvård, säger Jenny Yourstone.

Det blir problematiskt när en diskuterar våld på det här viset, utan att se till våldets grovhet, kontinuitet, syfte och i vilken kontext det uppkommer.

Den som är mer intresserad bör läsa denna artikel om studiens metodik och hur den är problematisk.

13 reaktioner till “Mäns våld mot kvinnor och kvinnors våld mot män.”

 1. http://www.metro.se/nyheter/kvinnor-som-slar-man/EVHmjg!CYnvcimMyz2cI/
  I den här artikeln i metro så tror en del att det ökade våldet bland kvinnor beror på den ökade jämställdheten. Men jag kan tycka att det är problematiskt att uttrycka sig så då jag anser att det inte är jämställdhet som gör att kvinnors våld ökar utan att kvinnor mer tar efter stereotypa maskulina beteenden då de fortfarande värderas mycket högre än stereotypiska kvinnliga beteenden. I övrigt håller jag med om det du skriver i din analys. I samhället överlag så är det män som står för majoriteten av allt våld. Mäns våld är ett säkerhetsproblem i samhället.

 2. Detta är ett ”forskningsresultat” om måste slås hål på snabbt och effektivt.

  ”Men kvinnor slår ju män också.” – ridå.

  Jämställdisterna måste ha gjort på sig av glädje åt siffrorna. Att det inte på långa vägar när går att jämföra den fysiskt och strukturellt starkares våld mot den svagare med det omvända kommer den inbitne jämställdisten så klart aldrig att kunna fatta, men det behövs tydliga och pedagogiska texter för att påvisa det för oss andra.

  Detta är en sådan text. Har läst andra bra texter i samma riktning. De behövs. Tack Fanny.

  *Men detta inte sagt att jag inte kan ha stor sympati med offer för våld oavsett förövarens kön. Men att jämställa mäns våld mot kvinnor med kvinnors våld mot män är i de allra flesta fall bara dumt.

 3. Undrande.
  Bör kontexten även beaktas vid andra maktförhållanden?
  Om en svart och en vit man grälar och handgemäng uppstår, är den vites våld att betrakta som allvarligare även om de ådragit sig liknande skador?

  @Anders Winkler
  Siffrorna är väl inte direkt nya. Om jag inte missminner mig har liknande rapporter smugit omkring sedan 80-talet. Däremot lär de jubla över att de presenterats i fulla uppslag i dagspressen och att de diskuteras utanför några handfulla jämställdistbloggar.

  @Arsinoe
  Apropå ljusskygga undersökningar:
  Gäller inte samma för kvinnorna som blivit slagna, dvs att även de i de flesta fall brukat våld?
  …och även brukar påvisas som den som startat grälen som övergått till våld?

  Topic:en gäller ju trots allt inte om det är fel att slå, utan vilka kontexter runt våldet som är av intresse när våldet diskuteras.

 4. Någon som vet hur det är med dödligt våld i relationer? Män är väl överrepresenterade som förövare där också? Och borde inte det vara intressant i sammanhanget?

  1. @S
   Senaste statistiken jag såg var från Aftonbladets kampanj om kvinnor dödade av någon de hade nära relation till. De hävdade något i stil med 9/10 dödade var kvinnor av nära relationsoffer, så ja de lär väl vara överrepresenterade där.

 5. @S
  Men nej, det borde inte vara intressant för sammanhanget. Döda människor är inte i speciellt stort behov av social stödverksamhet.

  1. Alltså ursäkta mig, men du måste väl ändå begripa att det finns ett behov av att lösa den situation som leder till deras död. Oerhört smaklös kommentar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *